heading01


dungtrin avatar ฉบับที่ ๒๔๒ ชีวิตแย่ บางทีก็แค่รู้สึกไปเอง

242 talkแย่จริงๆ
กับรู้สึกว่าแย่
บางทีคนแยกไม่ออก
หรือเพราะขาดประสบการณ์
ไม่เคยเจออะไรที่แย่กว่านั้น


แย่จริงๆของบางคน
คือโดนตัดมือตัดเท้า
ขณะที่แย่จริงๆของบางคน
คือแฟนไลน์มาขู่ว่าคราวนี้เลิกแน่


บางคนพูดว่าจะแย่จริงๆ
เพราะคำนวณล่วงหน้าตามหลักการ
ขณะที่บางคนพูดว่าจะแย่จริงๆ
เพราะเดาสวดตามผีฟุ้งซ่านในหัวบอก


บางคนบ่นว่ากำลังแย่จริงๆ
เพราะกำลังจะโดนยึดบ้าน
ขณะที่บางคนบ่นว่ากำลังแย่จริงๆ
เพราะเพิ่งโดนแม่ค้าโกงไปเกือบร้อย


บางคนคร่ำครวญว่าเคยแย่จริงๆ
เพราะพ่อแม่บังคับให้เป็นโจรตั้งแต่เด็ก
ขณะที่บางคนคร่ำครวญว่าเคยแย่จริงๆ
เพราะพ่อแม่ไม่เคยพาเที่ยวอเมริกาเหมือนเพื่อน


ความรู้สึกแย่
อาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่
การทำตัวแย่ตามความรู้สึกต่างหาก
ที่มีสิทธิ์แย่ได้ถึงนรกจริง


ท่องไว้
ถ้านรกหลังตายมีจริง
ก็แปลว่าทั้งชีวิตมนุษย์ของคุณ
ไม่เคยมีคำว่าแย่จริง
ต่อให้ต้องล้มทั้งยืน
ก็ยืนขึ้นทั้งล้มด้วยสองขา
และหนึ่งสติแบบมนุษย์ได้!


ดังตฤณ
สิงหาคม ๖๑

 

http://www.twitter.com/Dungtrin

http://www.facebook.com/Dungtrin

heading02

 • แม้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
  และข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ในพระพุทธศาสนาจะมีมากมาย
  แต่การจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นจำเป็นต้องอาศัยสิ่งใดบ้าง
  ติดตามได้จากเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
  ในคอลัมน์"จุดหมายปลายธรรม" ตอน 
  "รักษาสิ่งเดียวเพื่อบรรลุธรรม"

heading03
Twitter Updates

follow us on Twitter