heading01


dungtrin avatar ฉบับที่ ๒๑๐ เปิดตัว “มูลนิธิบูรณพุทธ”


210 talk
เลขบัญชีมูลนิธิ
ธนาคารกสิกรไทย
020-8-99991-5


ก่อนเกิดมูลนิธิบูรณพุทธ
และโครงการในปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ
https://youtu.be/XW341JoccB4
(คลิปขนาดสั้น แสดงรวมทุกโครงการ)


ปี ๒๕๕๗
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ชาวอำเภอศรีณรงค์ได้หายป่วย และรอดตาย
ในมือผู้มีจิตวิญญาณความเป็นหมอและพยาบาลอย่างแท้จริง
https://youtu.be/klTkY8tkSm4


ปี ๒๕๕๙
พวกเรา ช่วยกันทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้วอันงดงาม
เป็นทางลัดที่จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้คนเรือนแสนทั่วโลก
https://youtu.be/Fk48RVIDIg4


แต่พระพุทธศาสนา อยู่รอดไม่ได้แค่ด้วยการสร้างพระประธาน
เพราะแก่นความเป็นพุทธที่แท้
คือการสร้างพระผู้ตื่นรู้ขึ้นมาในตัวเราเอง
ความเป็นพุทธในเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้รักษาศาสนาตัวจริง!


ต้นปี ๒๕๖๐

๑) เราได้สร้างโรงเรียนแนวพุทธให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้ได้โอกาสทองทางปัญญาแบบพุทธ
https://youtu.be/ZpotZKT17d0


๒) เราจะสร้างเมรุมรณสติถวายแด่วัดที่ยังขาดเมรุ
เพื่อสร้างทางลัดในการเข้าถึงปัญญาแบบพุทธ
ให้กับผู้สดับธรรมหน้าศพบนเชิงตะกอน


๓) เราจะสร้างแอนิเมชั่น นิทานคิดเองดีเอง’ สำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กๆเลือกข้างดีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะถูกผู้ใหญ่บังคับ
https://youtu.be/KB-Hr8Y7XhM


๔) เราจะสร้างแอนิเมชั่น เจริญสติ
เพื่อให้พระและนักเจริญสติทั้งหลายได้เห็นกับตาว่า
ประสบการณ์ภายในของการเจริญสติที่ถูกทางเป็นอย่างไร
https://www.facebook.com/dungtrin/videos/1411047288952425/
https://www.facebook.com/dungtrin/videos/1419441754779645/
https://www.facebook.com/dungtrin/videos/1426536304070190/


๕) เราจะสร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ยังขาด
เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของโครงการพระประธานทั่วหล้า
ในอันที่จะถวายพระประธานไว้เป็นของกลางแด่พระศาสนา


๖) เราจะสร้างโบสถ์วิหารแบบพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านแดนไกลไม่ลำบาก
ในการบวชลูกหลานในหมู่บ้านของตนเอง


๗) เราได้ขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง
เพื่อให้วัดที่ขาดน้ำ ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ร่วมกันทั้งพระและชาวบ้าน
https://youtu.be/WKJU2wbTP08


สำหรับเพจดังตฤณ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบูรณพุทธ
โดยมีบทความยกจิตรับอรุณทุกเช้าก่อนแปดโมงเช่นเดิม
และจะมีดังตฤณวิสัชนา LIVE ตามโอกาส
เพื่อให้ชาวพุทธร่วมสมัยและยุวชนรุ่นต่อๆไป
ได้รู้จักธรรมะในฐานะของสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริง


ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ
กับมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในอันที่จะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น
ด้วยการช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นกว่าที่เป็นอยู่!


http://buranabuddha.org


ดังตฤณ
มิถุนายน ๖๐ 

http://www.twitter.com/Dungtrin

http://www.facebook.com/Dungtrin

heading02

 • ในการปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลส
  ต้องมีความพากเพียรอย่างไม่ท้อถอย ฝึกที่จะมีสติอยู่เสมอ
  ดังความตามพระธรรมเทศนา โดยพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
  เรื่อง "สติปัฏฐาน (ตอนที่ ๒)" ในคอลัมน์"สารส่องใจ"ค่ะ (-/\-)

 • ทำอย่างไรใจจึงจะไม่เป็นทุกข์
  แม้จะต้องรับผลจากบาปกรรมที่เคยทำไว้
  หาคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
  ตอน "การเปลี่ยนศาสนาจะทำให้พ้นจากวิบากกรรมได้ไหม"

 • เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า
  ทำให้คนรักในอดีตกลับมาติดต่อกันได้ง่ายขึ้น
  แต่ถ้าหากต่างฝ่ายต่างมีพันธะแล้ว จะมีทางออกเช่นไร
  ติดตามได้ในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ" ตอน "ถ่านไฟ (ไม่) เก่า"

   

heading03
Twitter Updates

follow us on Twitter