ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ทำอย่างไรให้รักษาศีลได้โดยไม่มีความด่างพร้อยถาม - ผมใส่บาตร นั่งสมาธิทุกวัน วันละ ๑๕-๒๐ นาที แล้วก็เดินจงกรมวันละ ๑๐-๑๕ นาที
แต่บางทีเรื่องศีลก็ต้องพยายามหักห้ามใจตัวเอง
จะทำอย่างไรต่อไปให้ชีวิตดีขึ้น นอกจากเรื่องพวกนี้ครับ


ก็ถูกแล้วนะ คือศีลบางทีมันทำให้เราหน้าเขียวได้นะ
บางทีถือศีลไม่ได้ทำให้เป็นสุขอยู่ตลอดเวลานะ
ถือศีลนี่เป็นทุกข์ก็ได้นะ แล้วเป็นทุกข์อย่างถูกต้องด้วย
คือมีอาการข่มใจนะ ข่มกิเลส มีขันติที่จะอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุอย่างนี้
ณ ขณะนั้นน่ะเราอาจจะเป็นทุกข์
แต่พอเราห้ามใจสำเร็จ ไม่เอาสิ่งที่มันผิด ไม่เอาสิ่งที่มันเป็นบาปเข้าสู่ใจเราได้
มันก็เกิดความภูมิใจ มันก็เกิดความรู้สึกเบา
สำรวจตัวเอง ถามตัวเองว่าศีลครบไหมวันนี้
แล้วรู้สึกว่าศีลครบ แล้วแถมต่อสู้ ไปทำศึกครั้งใหญ่กับกิเลสมาด้วย
บอกไม่เอา ทั้งๆ ที่ใจมันอยากเอาเหลือเกิน แต่ไม่เอาเพราะเรารักษาศีล
แล้วพอสำรวจแล้ววันนี้ศีลของเราบริสุทธิ์ ไม่มีโทษ ไม่มีมลทิน
ใจก็เบาแล้วก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายๆ นะคือผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามของคุณทั้งหมดหรือเปล่านะครับ
แต่ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดนะ บอกว่า "จะทำอย่างไรต่อไปให้ชีวิตดีขึ้น นอกจากเรื่องพวกนี้"
ก็อันนี้เป็นที่หลวงพ่อพุธ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) เคยสอนนะ
ท่านบอกว่าวิธีที่จะเป็นสมาธิง่ายๆ
ให้เอาอานุภาพของศีลมาช่วยส่งเสริมในเบื้องต้นนะ

บอกว่าก่อนเราทำสมาธิ ก่อนเราสวดมนต์ เราลองสำรวจดู
สำรวจให้เกิดความเคยชินที่จะดูเข้าไป ทบทวนไป
ว่าวันนี้ที่ผ่านมาเรามีศีลข้อไหนที่มันด่างพร้อย มันทะลุไปบ้าง

คือถ้าด่างพร้อย ยอมรับตามจริง
คือไม่ใช่ไปแกล้งหลอกตัวเอง ณ ขณะที่ถามตัวเองนะว่ามีอะไรข้อไหนด่างพร้อย
ถ้าด่างพร้อยก็ยอมรับ แล้วก็เห็นว่าอาการด่างพร้อยนั้นมันทำให้ใจเราบอบช้ำอย่างไร
มีอาการช้ำๆ เป็นจ้ำๆ อย่างไร สำรวจไปเรื่อยๆ
แล้วพอมีความเคยชินที่จะสำรวจในทุกคืนก่อนนอน ก่อนนั่งสมาธิตอนเย็นอะไรอย่างนี้
พอเราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวเย็นนี้ เดี๋ยวค่ำนี้ เดี๋ยวคืนนี้ เราจะต้องถามตัวเอง
แล้วเรามีดีอะไรระหว่างวันที่จะเอาไปตอบตัวเองบ้างมันจะมีอนุสติขึ้นมานะเวลาที่จะไปทำผิดทำพลาดอะไร
บอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปตอบคำถามตัวเองคืนนี้
ว่าวันนี้เราพลาดอะไรไปบ้าง เราเผลออะไรไปบ้าง
เราขาด เราทะลุ เราด่างพร้อยข้อไหนบ้าง
มันก็จะมีอัตโนมัติที่พยายามจะไม่ละเมิด พยายามที่จะไม่พลั้ง ไม่เผลอ ไม่พลาด
แล้วพอแต่ละคืนเราไปสำรวจเป็นข้อๆ ปาณาติบาตมีไหม อทินนามีไหม
กาเมสุมิจฉามีไหม มุสามีไหม แล้วก็สุรามีไหม ดูทีละข้อๆ นะ
แล้วถ้าเราตอบตัวเองได้ทุกคืนนะว่ามันไม่มีสักข้อที่เราด่างพร้อย
ไม่มีสักข้อที่เราพลาด ไม่มีสักข้อที่เราเผลอ
ใจมันจะสว่างขึ้น สว่างขึ้นๆ แล้วชีวิตโดยรวม มันจะสว่างขึ้นตามใจยิ่งใจคุณที่สำรวจศีลมีพลัง มีความบริสุทธิ์มากขึ้นเท่าไหร่
คุณจะพบว่าในชีวิตประจำวัน
มันจะเจริญขึ้นทุกทาง มันจะสว่างไสวขึ้นทุกทาง

นั่นเพราะชีวิตของเรานะมีแก่นคือใจ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
อะไรๆ ในชีวิตของเราล้วนไหลมาจากใจ
ถ้าหากใจของเราสำรวจศีลอยู่ทุกวันทุกคืน
แล้วพบว่ามันมีความผ่องแผ้ว มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้น มากขึ้นๆ
ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันก็จะค่อยๆ มีความเบา มีความสว่าง มีความสะอาด
มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆ
ภายในออกไปสู่ภายนอก
ภายนอกถูกจูน ถูกบังคับ ถูกสร้างด้วยใจที่มันมีลักษณะอย่างนี้แหละแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP