โหรา (ไม่) คาใจ Astro FAQ

เย็นใจเพราะอภัยกัน


Aims Astroถาม – ตั้งแต่เริ่มทำงานมาจนถึงปัจจุบัน ผมต้องร่วมงานกับคนเจ้าอารมณ์มาตลอด
ไม่ว่าจะเปลี่ยนที่ทำงานหรือมีการโยกย้ายภายในหน่วยงานกี่ครั้ง
ผมก็จะพบแต่คนที่มีนิสัยแบบเดียวกันทั้งหมด
แบบนี้เป็นเพราะดวงใช่ไหม แล้วควรทำอย่างไรให้ทำงานร่วมกันต่อไปได้ครับแม้ว่าการกระทบกระทั่งกันในที่ทำงานจะเป็นหนึ่งในปัญหาสามัญของผู้คน ซึ่งสำหรับท่านที่ต้องร่วมงานกับคนเจ้าโทสะนั้นก็ไม่ง่ายนักที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องร้อนๆ ระหว่างกันได้ แต่การต้องทำงานร่วมกับผู้ที่มีความขัดแย้งกัน ย่อมส่งผลให้ไม่มีความสุข เป็นทุกข์ในที่ทำงาน จนอาจส่งผลให้หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้า ไปจนถึงต้องลาออกหางานใหม่ทั้งๆ ที่ก็มีใจรักงานที่ทำอยู่ ฯลฯ ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งใดๆ ขึ้น ทางออกที่เรียบง่าย ได้ผลดีและทำได้ทันที ก็คือการให้อภัยค่ะ


ดังเรื่องราวของคุณลูคัส (นามสมมติ) วัยประมาณสี่สิบปี ตามดวงชะตาแล้วลูกค้าท่านนี้เป็นผู้ที่ขยันขันแข็ง ตั้งใจทำงาน มีปฏิภาณไหวพริบจึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของหน้าที่การงานนั้น คุณลูคัสจะได้งานที่มีความมั่นคงสูง มีความก้าวหน้าไปตามลำดับ แต่มักมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนเจ้าโทสะเสมอ ลูกค้าเล่าว่าได้เคยมีปากเสียงกันกับเพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยเจ้าโทสะ จนทำให้ทุกวันนี้ก็ยังมองหน้ากันไม่สนิท และที่ผ่านมาไม่ว่าจะย้ายที่ทำงานกี่ครั้งก็เจอแต่คนใจร้อนตรงตามที่ปรากฏในดวงค่ะ


เมื่อพิจารณาจากดวงชะตาแล้วก็เห็นว่าตัวลูกค้าเองแม้จะเป็นผู้มีกิริยามารยาทดี แต่ก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนเช่นเดียวกัน ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเป็นอย่างที่ว่ามาค่ะ จึงบอกลูกค้าไปว่าอันที่จริงทุกชีวิตนั้นต้องพบกับสิ่งต่างๆ อย่างสมควรแก่กรรมที่ทำมาทั้งสิ้น การที่คุณลูคัสมักเจอแต่คนจุดเดือดต่ำ ก็เพราะเคยสร้างเหตุให้ต้องมาพบบุคคลลักษณะเช่นนี้ ทางที่ดีก็คือยอมรับว่านี่คือการที่กรรมของเราเองได้ส่งผู้คนหรือเหตุการณ์มาให้ได้ใช้หนี้กรรม ซึ่งในเกมกรรมนี้หากเลือกเส้นทางกุศล คือให้อภัย ให้ความขุ่นเคืองใดๆ ก็ตามจบลงที่ใจเรา จะได้ไม่ต้องผูกเวรใดๆ ต่อกันอีกไปค่ะ


นอกจากนี้ถ้าหากคิดว่าอีกฝ่ายช่างเป็นคนที่สุดแสนจะร้ายกาจ ก็ขอให้คิดว่าเขากำลังก่อหนี้กรรม อันส่งผลเป็นความทุกข์ทั้งในปัจจุบันที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า คือต้องปะทะคารมกับผู้คนไม่ว่าจะในหรือนอกที่ทำงาน อันเป็นการสร้างศัตรู ซึ่งย่อมทำให้ความสุขในชีวิตลดลงแน่นอน ตลอดจนถึงในอนาคตก็อาจจะต้องมาใช้หนี้กรรมที่ตนเองสร้างไว้ในที่สุด และว่าไปแล้วในการเวียนว่ายตายเกิดนั้น แม้กรรมของแต่ละคนจะทำให้เกิดมามีอุปนิสัยที่ดีหรือร้ายแตกต่างกันไป แต่พวกเราทุกคนคือเพื่อนร่วมทุกข์ ที่จะต้องประสบกับสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ และสุดท้ายก็ต้องพบกับความเจ็บและความตายอันไม่มีวันหลีกหนีพ้น ต้องพลัดพรากจากญาติมิตรและสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะรักแสนรัก หวงแสนหวง ห่วงแสนห่วงเพียงใดก็ตาม จึงควรมีเมตตากรุณาต่อกันในฐานะเพื่อนร่วมเวียนว่ายตายเกิดค่ะ


แม้การให้อภัยจะเป็นสิ่งที่พึงทำ แต่ก็มีหลายคนออกปากว่าไม่ง่ายเลยที่จะอภัยให้กับคู่ขัดแย้ง เพราะอีกฝ่ายมีการกระทำและคำพูดที่เลวร้ายมากเหลือเกิน ยิ่งฝืนหรือข่มใจตัวเองให้วางความโกรธลงให้ได้ ก็ยิ่งเพิ่มความเครียดขึ้นไปอีกค่ะ ดังนั้นทางที่ดีกว่าคือฝึกพิจารณาความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่ปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้เกิดความเมตตากรุณาได้จริงๆ โดยไม่ต้องฝืนใจค่ะ
"...ทางที่ดีที่สุดให้ยอมรับไปตามจริง ยอมรับตรงๆ กับตัวเองเลยว่าเกลียด
ให้คะแนนความรู้สึกไปเลยว่าเกลียดมาก เกลียดน้อย หรือเกลียดกลางๆ
จากนั้นให้ดูว่าอารมณ์เกลียดนั้นน่ะ ถ้าหากเรารู้สึกถึงมันแล้ว
มันจะฝังอยู่เป็นอารมณ์มืด เป็นอารมณ์ลบไปได้นานแค่ไหน ยอมรับไปตามจริงถ้าหากว่าคนที่เราไม่ชอบ ระดับที่มากหน่อยก็จะมีความรู้สึกขุ่นมัว มีความรู้สึกแย่ไปมากๆ
อาจจะใช้เวลานาน อาจจะกินเวลาเป็นสิบนาทีกว่าที่ความรู้สึกตรงนั้นจะเจือจางลง
แต่ประโยชน์อยู่ที่ตรงนี้แหละ ไม่ว่ามันจะนานแค่ไหน
คุณได้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เกลียด อารมณ์มืด
ความรู้สึกที่มันแน่นๆ อยู่ ความรู้สึกที่มันขุ่นๆ อยู่
ขอให้ยอมรับไปตามจริงว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนในที่สุดแล้วคุณจะพบว่าการที่เราไม่ต้องฝืนใจแผ่เมตตาให้เขา
แต่เอาอารมณ์เกลียดที่ได้จากเขามาเป็นตัวฝึก
ที่จะเจริญสติเห็นอนิจจัง เห็นความไม่เที่ยง
ตรงนี้นะพอความไม่เที่ยงมันแสดงตัว
ความเกลียดมันทำให้เรารู้สึกว่า เอ้อ แม้แต่อารมณ์ลบมันก็หายไปเองได้
ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน ขอให้รู้มันเฉยๆ..."จาก "ดังตฤณวิสัชนา" ตอน "ทำอย่างไรจึงจะเมตตาคนที่เราเกลียดได้"
อ่านทั้งบทความ (คลิก)
การที่เราได้พบคนหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบใจ ก็เหมือนเป็นสิ่งเตือนใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งสิ้น ดังนั้นในยามพบสิ่งไม่ชอบใจใดๆ จึงสามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้มีความบากบั่นพากเพียรตั้งใจเจริญสติปัฏฐาน เพื่อพ้นไปจากการเวียนเกิดเวียนตายเช่นนี้ค่ะ


(^/\^)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


สำหรับท่านที่สนใจดูดวงกับคุณ Aims Astro สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ
http://sites.google.com/site/aimsastro/แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP