ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ถ้ารักษาศีลข้อสามให้ดี จะช่วยให้พบคู่บุญได้ในชาตินี้หรือไม่ถาม - ต่อให้เรามีกรรมเก่ามาอย่างไรก็ตาม
ถ้าชาตินี้รักษาศีลในข้อกาเมสุมิจฉาจารให้สะอาดหมดจด
จะช่วยให้พบเจอคู่บุญที่เหมาะสมของเราได้ไหมคะไม่แน่ ไม่ได้รับประกันนะ
ลองยกตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่าเมื่อชาติที่แล้วหรือหลายๆ ชาติที่ผ่านมา
เราไปหักอกคนเขาไว้เยอะ แล้วก็อยู่กับใครก็มีแต่ความเห็นแก่ตัว
คือจะเอาท่าเดียว ไม่มีการหยิบยื่นอะไรให้เขาบ้างเลย ไม่มีน้ำใจบ้างเลยนะ
แล้วก็ไม่เคยปลูกศรัทธา ร่วมทำบุญทำกุศลอะไร
ที่จะเป็นเรื่องของจิตของวิญญาณร่วมกับใครมาเลย


จู่ๆ เกิดใหม่ชาตินี้ เรามาอธิษฐานแค่นี้ บอกว่าฉันจะไม่ผิดศีลข้อสาม
คือวิบากไม่ได้ออกแบบไว้ว่าจะให้ใครเจอกับเรา เราเจอกับใครนะ
การรักษาศีลข้อสามมันดี ตรงที่เราจะไม่ได้ต้องไปเจอคู่เวร
เมื่อเรารักษาศีลแล้ว และผลของการรักษาศีลนี้เผล็ดผลนะ
ถึงเวลาเผล็ดผลในกาลข้างหน้า
เราไม่ต้องไปเจอคู่เวร เราไม่ต้องไปมีภัยเวรกับใคร
นี่คือผลของการรักษาศีลข้อสามที่แท้จริงแต่ไม่ได้ประกันว่ามันจะเปลี่ยนเส้นทางที่วิบากได้ออกแบบไว้แล้วนะ
ว่าให้เรานี่จะต้องเจอหรือไม่เจอใครนะครับ
เรื่องการเจอหรือไม่เจอใครที่เหมาะสม
อันนี้เป็นเรื่องที่มองยาก แล้วมันคาดเดาไม่ได้
มันไม่สามารถไประบุว่าฉันจะต้องได้คนแบบนั้นแบบนี้ สเปกอย่างนั้นอย่างนี้
มันเป็นเรื่องที่ว่าเราเคยอยู่กับคนแบบนั้นแบบนี้มาหรือเปล่า
หรือเคยอยู่กับคนแบบไหนมา


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP