ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

จะทำให้พ่อแม่ที่มีความยึดมั่นถือมั่นสูง หันมาสนใจธรรมะได้อย่างไรถาม - คุณพ่อของดิฉันอายุมากแล้ว ตอนนี้สุขภาพแย่ลงมาก สายตามัว หูไม่ได้ยิน ฯลฯ
ท่านจึงท้อแท้ไม่อยากทำอะไร ได้แต่คิดและพูดซ้ำๆ ในเรื่องเก่าๆ ที่ไม่ดี
ทำอย่างไรจะช่วยให้ท่านมีจิตใจที่สงบและคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้
เพราะเกรงว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้ เมื่อถึงเวลาท่านอาจจะไปในภพภูมิที่ไม่ดีค่ะ


บอกง่ายๆ สั้นๆ นะครับ การที่เราจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความยึดมั่นถือมั่นสูง
ได้มีอัตตาที่เบาบางลง มันยากอยู่แล้ว
แล้วทีนี้พอหูตาฟ้าฟางไม่ค่อยดีอีก
มันยิ่งคูณสองเข้าไปอีก คูณความยากเข้าไปอีก
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะ ฟังดีๆ นะ ผมไม่ได้ให้อกตัญญูนะ
แต่อยากให้เรามองตามจริงนะว่าเราช่วยได้แค่ไหนคือตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้
ว่ามีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา แล้วอย่าลืมที่จะมีอุเบกขา
การท่องไว้ว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” มันจะได้ใช้ตอนนี้แหละ
คือต่อให้เป็นพ่อเรา ต่อให้เป็นแม่เรา ถ้าหากว่าใจ มโนกรรมของพวกท่าน
คือมันเป็นไปในทางที่ผิด แล้วถอนได้ยาก
เราพยายามแล้ว ตอนท่านหูตาดีๆ เราพยายามแล้ว
ตอนนี้หูตายิ่งไม่ดีซ้ำเข้าไปอีก บางทีมันต้องอุเบกขาคำว่า "อุเบกขา" ไม่ใช่ว่าดูดายหรือว่าจะไม่ช่วยนะ
แต่หมายความว่าเราต้องทำไว้ในใจเป็นตัวตั้งก่อน
ว่ามันเป็นทางที่ท่านเดินมา มันเป็นทางที่ท่านเลือกที่จะยึด
แล้วตอนนี้มันก็มีผลท้ายๆ นี่นะ เป็นการที่เหมือนกับจะช่วยตัวท่านเองไม่ได้แต่ให้คิดว่าว่าท่านยังมีบุญ คือตัวเราเองที่ยังสนใจ
ที่ยังฝักใฝ่ แล้วก็ยังมีใจที่จะคิดช่วยเหลือ
การช่วยเหลือคนให้ได้ธรรมะ จะต้องออกมาจากจิตใจที่เย็น จิตใจที่เป็นอุเบกขา
ถ้าไม่เย็น ถ้าไม่เป็นอุเบกขา อันนั้นไม่ใช่ธรรมะ
เราไม่สามารถที่จะเอาอธรรมไปใส่หัวใจท่าน ให้หัวใจท่านกลายเป็นธรรมะขึ้นมา
ใจเราต้องเย็น ใจเราต้องเป็นอุเบกขา เป็นธรรมะให้ได้เสียก่อน
แล้วถึงจะเอาความเย็น แล้วก็เป็นอุเบกขานั้น
ไปใส่ไว้ ไปประดิษฐานไว้ในหัวใจของท่านต่อการที่เรามีจิตใจที่เย็น แล้วก็เป็นอุเบกขาได้ มันจะมีความสามารถขึ้นมาอย่างหนึ่ง
ความสามารถที่จะแผ่ความสว่างออกไปกระทบใจผู้อื่น
การที่เรามีความสว่างแผ่ไปถึงท่าน ณ ขณะที่เรามาใกล้ๆ ท่าน
จะพูดก็ตาม ท่านได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตาม

มันมีกระแสความสว่างที่แผ่ออกไปเสมอ
และถ้ามันแผ่ออกไปมากๆ นะ ถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ขึ้นมาเองว่า
จริงๆ แล้วไม่ต้องพูดธรรมะก็ได้ แต่พูดอะไรที่ท่านอยากจะได้ยิน
ขึ้นต้นมาพูดอะไรที่ท่านอยากจะได้ยินก่อน
แล้วค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ แปรตามปัญญาธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในใจของเราเองนี่นะ

ว่าเราจะทำให้มันพลิกกลายเป็นความสว่างในใจของท่านได้อย่างไรสรุปนะ ขึ้นต้นขึ้นมามีความเย็น แล้วก็มีความเป็นอุเบกขาให้ได้
จากนั้นเมื่อเข้าหาท่าน มันจะรู้ทางเอง
คือใจนี่ที่สว่างแล้วนะ ที่เย็น ที่เป็นอุเบกขาแล้ว
มันมีความสว่างที่เรารู้สึกได้ว่าสามารถแผ่ไปถึงท่าน
พอแผ่ไปถึงท่านมากๆ เข้าเราจะรู้เอง รู้ออกมาจากใจที่สว่างของเรานั่นแหละ
ว่าจะพูดอย่างไร หักมุมท่าไหน ถึงจะทำให้ท่านมีใจเป็นธรรมะเป็นครั้งๆ นะครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP