ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

มีพระธาตุเสด็จมาตอนไปทำบุญที่วัด เรื่องนี้จริงหรือไม่ และควรจะบูชาอย่างไรดีถาม – ดิฉันไปถวายสังฆทานที่วัด ในขณะที่พรมน้ำมนต์ก็มีพระธาตุเสด็จมามาก
ดิฉันก็เก็บพระธาตุกลับมา แต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่
แล้วควรจะบูชาอย่างไรดีคะ


เรื่องของพระธาตุก็มีมาหลายกระแส
แล้วก็ถ้าหากว่าไปพบพระธาตุเสด็จที่ไหน แล้วก็เกิดความรู้สึกที่เป็นมงคล
หรือว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาหนักแน่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มากขึ้นก็ดีเหมือนกัน
แต่บางทีนะ ก็อย่างล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวไปเมื่อไม่นานมานี้เอง
ที่ในวัดในกรุงเทพฯ มีคนไปขึ้นกันเยอะเลย บอกว่าพระธาตุเสด็จมา
เสร็จแล้วก็มาจับได้ทีหลังว่าเป็นการปล่อยพระธาตุมาด้วยเครื่องมือไฮเทค
เป็นเรื่องหลอกลวงกันไปซึ่งเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือผมเองที่บ้านก็มีพระธาตุนะ
คนให้มาไว้นานมากแล้วตั้งแต่สมัยยี่สิบสามสิบปีที่แล้ว
ตอนนั้นผมจำความรู้สึกของตัวเองได้
ว่าเมื่อได้รับพระธาตุที่อ้างกันว่าเป็นพระธาตุนี่นะ
คือใจ ตอนนั้นอยากได้มาก
แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับอยากกราบอยากบูชาพระพุทธเจ้า หรือสิ่งแทนพระพุทธองค์
อะไรก็ได้ที่จะเตือนให้เกิดความรู้สึกว่าพระพุทธองค์มีอยู่จริง แล้วก็ยังอยู่กับเรา
ยังจำความรู้สึกนั้นได้ดีตอนได้พระธาตุมา มันมีความปีติปลาบปลื้ม
แล้วก็เอามาใส่ผอบที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาซื้อได้ในช่วงนั้น แล้วก็มีความสุขมาก
ทั้งวันบางทีแทบจะไม่ได้ทำอะไร ถ้าหากว่าเป็นวันว่างนะ
นั่งอยู่กับโต๊ะหมู่บูชานะครับ
แล้วก็ตาจับจ้องพระพุทธรูปบ้างหรือว่าผอบพระธาตุบ้าง
ก็มีความสุขเหลือเกิน
มีความรู้สึกว่าถ้าหากเรามีชีวิตอยู่แล้วก็มีความมั่นใจมีความอุ่นใจ
ว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าร่องรอยของพระองค์ท่านยังอยู่กับเรานะ
แล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจไม่เคว้งคว้างแต่ต่อมาพอได้อ่านพระพุทธพจน์นะ อันนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองเลย
ท่านตรัสว่าต่อให้จับสบงจีวรของท่านอยู่ จับสไบที่ท่านห่มครองอยู่นี่นะ อยู่ตลอดเวลา
ท่านก็ไม่บอกว่าได้ชื่อว่าอยู่ใกล้ท่านนะ
นี่ไม่ได้พูดถึงพระธาตุ นี่พูดถึงพระองค์ท่านเองเลย ตัวพระองค์ท่านเองเลย
แล้วก็คนที่มีโอกาสมีวาสนาอยู่ใกล้ท่านหลายคนก็ได้แต่เฝ้าชมรูปโฉมท่าน
มีปีติจริง มีกุศลจิตจริง มีกุศลธรรมจริง แต่ไม่มั่นคง ไม่ใช่ที่พึ่งที่ถาวร
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เราได้มีอะไรบางอย่างไว้แทนพระองค์นี่ก็ดี
อย่างเจดีย์ที่สังเวชนียสถานอะไรแบบนี้
ท่านก็ตรัสไว้นะว่าผู้ที่ได้ไปเยี่ยมได้ไปสักการะนะครับ
ก็จะถึงสวรรค์ เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้ถึงสวรรค์ กรรมนั้นมีสิทธิ์ได้ถึงสวรรค์
เพราะว่าเป็นการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นการไปปลูกสร้างศรัทธาให้มีความปักหลักมั่นคงในจิตใจของเรา
แต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้อย่างแน่นอนถาวร คือการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าถ้าอยากจะบูชาท่านให้ปฏิบัติเป็นบูชา
ปฏิบัตินี่หมายความว่าท่านสอนอะไรมาก็ปฏิบัติตามนั้น
ทั้งในเรื่องของการให้ทาน มีน้ำใจ
ในเรื่องของการรักษาศีลให้ใจสะอาด
แล้วก็เจริญสติจนกระทั่งได้เห็นพระองค์ท่าน
ท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าหากว่าเราได้เห็นพระธาตุแล้ว มีปีติแล้ว ก็ดี ไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย
เป็นเรื่องที่เป็นมหามงคลเป็นเรื่องที่เราสามารถจะบอกได้ว่าเป็นวันดี
แต่อย่ายึด เพราะว่าสมัยนี้เราไม่รู้นะว่าองค์ไหนองค์จริงองค์ไหนองค์ปลอม
องค์ไหนเสด็จมาตามธรรมชาติ องค์ไหนเสด็จมาด้วยเครื่องมือไฮเทค
ผมไม่ได้พูดถึงว่าวัดไหนหลอกลวงหรือไม่หลอกลวง
แต่ผมพูดกว้างๆ นะว่าอย่าไปฝากใจไว้กับอะไรที่เป็นวัตถุภายนอกแม้แต่อย่างพระพุทธรูปที่ผมเคารพกราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้
ผมก็รู้ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะ เป็นของที่สร้างขึ้นมา
แต่ของที่สร้างขึ้นมา อะไรก็แล้วแต่ที่แทนพระองค์ได้
กระตุ้นใจให้เราระลึกถึงพระพุทธองค์ได้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นนะ
ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำใจของเราให้เป็นธรรมะได้
สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องบูชาได้
อันนั้นแหละหลักประกันร้อยเปอร์เซ็นต์
ต่อให้ในภายหลังเราจะรู้ว่าเป็นของหลอกหรือเป็นของปรุงแต่ง อะไรอย่างไรก็แล้วแต่
เราก็ยังกราบไหว้ด้วยความเข้าใจอยู่ ว่านั่นเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
แล้วยิ่งถ้าหากว่านั่นเป็นพระธาตุจริงๆ ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะ
เรายิ่งได้สัมผัสถึงกระแสที่มีความสว่างมีความรุ่งเรืองมาก
ของอะไรก็แล้วแต่ที่แทนพระพุทธองค์ แล้วเรากราบไหว้ด้วยใจนี่นะ
มันจะมีความจริงจากใจเราเข้าไปอยู่ในวัตถุ
คือจะมีกระแสดึงดูดพุทธคุณมาลงที่วัตถุนั้นจริงๆนี่ขอย้ำนะ ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ย้ำแรงๆ เลยว่า
ไม่ได้บอกนะว่านี่ของเก๊หรือของจริง แต่นี่พูดโดยกว้างเลยนะ
คำว่ากระแสพุทธคุณหมายถึงว่าพุทธานุภาพที่ยังคงอยู่
พุทธานุภาพนี่ถ้าใครเคยสัมผัสจะไม่สงสัย
หมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆ กราบไหว้โต๊ะหมู่บูชาของตัวเองเรื่อยๆ
พระปฏิมาจะสว่างรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆถ้าคนธรรมดาสามารถสัมผัสได้ด้วยใจ
ว่ามีความสว่าง มีความเบิกบาน มีความชื่นบาน มีความปลอดโปร่ง
ต่อให้ห้องพระนั้นนะเดิมทีให้ความรู้สึกทึบๆ ให้ความรู้สึกเหมือนไม่น่าอยู่มาก่อน
แต่เราเข้าไปกราบไหว้ทุกวัน เข้าไปสวดอิติปิโส
อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทุกวัน ย้ำๆ ทั้งเช้าทั้งเย็น
ในที่สุดห้องนั้นมีความสว่างเบิกบาน มีความปลอดโปร่งขึ้นมา
มีความโล่งโถงขึ้นมาอย่างน่าประหลาด
อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประสบการณ์ตรงกันของชาวพุทธทุกคน
ที่ได้กราบไหว้บูชาได้สวดมนต์แล้วก็เกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาแต่ถ้าคนที่เห็นเลยนะเห็นเรื่องของสิ่งที่มันมองไม่ได้ด้วยตา สัมผัสไม่ได้ด้วยตา
จะเห็นชัดเจนเลยนะว่ายิ่งเรากราบไหว้ยิ่งเราบูชา
ความเป็นพุทธานุภาพหรือว่าพุทธคุณ
ก็จะมาลงที่วัตถุนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต้องไปปลุกเสกที่ไหน
ขอให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆ แล้วมีใจแน่วแน่เป็นสมาธิในการสวดมนต์
ในการบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณจริงๆ
มันเกิดเป็นความมหัศจรรย์ที่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจ
แล้วก็สามารถรู้เห็นได้ด้วยความมีสัมผัสภายในพิเศษของแต่ละคนนะ
ถ้ายิ่งมีสมาธิมากก็จะยิ่งมีสัมผัสตรงนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
แล้วถ้าหากว่าไม่ไปหลงอะไรที่มันเกินขอบเขต เกินความสามารถของตัวเองมากเกินไปนะ
เอาเฉพาะตรงที่ว่าเราได้ความอบอุ่นใจจากการสัมผัสพุทธานุภาพ
ที่ออกมาจากเครื่องกระตุ้นให้ระลึกสัญลักษณ์ของความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเลยก็คือจะเหนี่ยวนำให้เรา
อยากจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานในใจของเราอย่างแท้จริงนะครับ

ตรงนั้นแหละธรรมะจะติดตามเราไปทุกที่ทุกเวลา ซึ่งมันเป็นประโยชน์สูงสุด
มันเป็นการบูชาธรรม บูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่มีอะไรอื่นเหนือไปกว่านั้นอีกแล้วก็สรุปคือหาที่ประดิษฐานให้แบบพระธาตุนะครับ แล้วก็บูชาตามปกติ
เอาไปไว้ที่โต๊ะหมู่บูชานั่นแหละ
วางไว้เสมอกันกับพระปฏิมาก็ได้ หรือว่าจะลดลงมาชั้นหนึ่งก็ได้
เพราะว่าเป็นเครื่องแทนพระพุทธเจ้าเหมือนๆ กันแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP