ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

เมื่อเกิดวิจิกิจฉาในขณะนั่งสมาธิ ควรทำอย่างไรถาม – ระหว่างที่ดิฉันนั่งสมาธิ ขณะที่นึกถึงเรื่องไม่ถูกใจ
รู้สึกว่ามีความอึดอัดคัดแน่นกลางอก
แต่รู้สึกว่าความอึดอัดนั้นครึ่งหนึ่งอยู่ในกายเนื้อ แต่อีกครึ่งหนึ่งอยู่นอกตัว
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร จะเป็นเพราะสมาธิน้อยเกินไปหรือเปล่า
แบบนี้ควรจะทำอย่างไรคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ตอนอยู่ในสมาธินะ
สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่รายละเอียด ไม่ใช่ความถูกความผิด
ไม่ใช่ความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแบบที่อธิบายกันได้
อันนี้ข้างนอกอันนี้ข้างใน อันนั้นเกิดขึ้นที่จิต
อันนั้นเกิดขึ้นที่กาย ตรงจุดไหนอะไรต่างๆ นะ
เราไม่ได้ต้องการความรู้นะ โดยเฉพาะช่วงแรกๆ
เราได้สมาธิเสียก่อน มีความนิ่งเสียก่อน มีความตั้งมั่นเสียก่อน
แล้วค่อยไปพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ซึ่งเรียกว่าวิปัสสนาในภายหลังช่วงแรกๆ ถ้าหากว่ายังมีความเป๋ออกจากโฟกัสของสมาธิ
อาการเป๋นั้นน่ะไม่ว่าจะเกิดจากคำถามแบบไหนก็แล้วแต่
ให้ตีค่าเป็นวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยเสียให้หมด

วิจิกิจฉานี่ก็เป็นหนึ่งในนิวรณ์
นิวรณ์ก็แปลว่าอุปสรรคเครื่องถ่วงความเจริญ
แทนที่เราจะเจริญสติรุดหน้าไปเรื่อยๆ
ถ้าหากว่ามีนิวรณ์แล้วก็จะถูกขวาง ถูกกั้นไว้ถูกกางไว้ ไม่ให้ไปไหนไม่ให้ก้าวต่อนะครับ
เหมือนอย่างนี้ถ้าเราเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมา มีความอึดอัดขึ้นมา
แล้วเราไปสงสัยไปแยกแยะ เอ๊ มันข้างในหรือข้างนอก ความรู้สึกมันจำแนกไม่ถูก
แบบนี้แทนที่เราจะเห็นภาวะที่ควรจะเห็น
กลับกลายไปเป็นสงสัยภาวะที่ไม่ควรสงสัยคือจิตนี่ถ้ายังไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิจริงนะ มันแยกแยะอะไรไม่ออกหรอก
ตรงไหนอยู่ในกายตรงไหนอยู่ในจิต ตรงไหนเป็นข้างนอกตรงไหนเป็นข้างใน
มิติของจิตนี่ยังคลุมเครืออยู่ มันยังครึ่งๆ กลางๆ ลูกผีลูกคนนะ
ระหว่างจิตที่มันคิดๆ นึกๆ กับจิตที่เริ่มรู้บ้างแล้ว
ทางที่ดีที่สุดคือเราตั้งไว้ล่วงหน้า ตั้งไว้ในใจกำหนดรู้ว่า
ทำไว้ในใจล่วงหน้า มีโยนิโสมนสิการไว้ล่วงหน้าว่า
ระหว่างอยู่ในสมาธิ ระหว่างฝึกสมาธิ สิ่งที่เราต้องการคือโฟกัสเดียว
ถ้าหากว่าเรามีหลายโฟกัส จิตใจจะซัดส่าย
มีความกระสับกระส่าย มีความลังเลสงสัยไม่สิ้นสุด ทำไว้ในใจแบบนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านให้ดู สภาวะง่ายๆ
ที่จะปรากฏให้นักทำสมาธิมือใหม่ได้ดูก่อนเป็นอันดับแรกๆ
ก็คือนิยามไปเลยว่าในขณะนั้นเรากำลังเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์
กำลังอึดอัดหรือว่ากำลังสบาย กำลังปลอดโปร่งหรือว่ากำลังทึบตันนั่นเอง
ตัวเวทนานั่นน่ะนะ ก็คือความรู้สึกทั้งหมดที่กำลังปรากฏอยู่จังๆ เลย
ถ้านิยามไม่ถูกว่าตอนนี้กำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยู่
ก็เอาลักษณะของความทุกข์ความสุขนั่นแหละ
ไม่ว่ามันจะมาในรูปของความกระสับกระส่าย
กระวนกระวาย ทึบตัน หนักอก อึดอัด รุ่มร้อน
ลักษณะที่มันปรากฏชัดๆของความทุกข์นั้นน่ะ
ให้เราดู และนิยามไปคำเดียวสั้นๆ ว่าเป็นทุกข์


ถ้ามันอยู่ข้างนอกหรือข้างในนะ
มันหลอกล่อด้วยอาการประหลาดพิสดารเป็นปรากฏการณ์ที่แปลก
แล้วมันเหมือนกับว่าถ้าเรามีความรู้ที่กระจ่าง อธิบายได้อธิบายถูก
ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอะไรแล้ว
นึกว่ามันเป็นความฉลาด อันนั้นแหละผิดทางขั้นแรกๆ เราต้องมีความสามารถที่จะรู้ให้ได้จริงๆ ก่อน
ว่าลักษณะที่กำลังปรากฏนั้นน่ะเกิดขึ้นไม่นานแล้วมันก็จะหายไปให้ดู

ตัวนี้สำคัญมาก ถ้าหากว่าเราไม่ถูกเทรน หรือไม่เทรนตัวเอง
ให้เห็นความสำคัญของอนิจจังเป็นอันดับแรก
ไปเซทค่าไพรออริตี (
priority) ผิด ความเจริญของสติจะเกิดยากมาก
โอกาสที่จะหลงเขวไปกลายเป็นคิดมากระหว่างทำสมาธินี่จะสูงเลย
แล้วคนนะทำสมาธิกันไม่สำเร็จก็เพราะเครื่องล่ออะไรแบบนี้แหละ
พอมีเหยื่อล่อมา มีปรากฏการณ์ทางใจแปลกๆ ประหลาดๆ ไม่เคยเจอมาก่อนในระหว่างวัน
ก็เกิดความลังเลสงสัยหรือไม่ก็เกิดความติดใจ
อยากค้นคว้า อยากหาข้อมูล อยากบัญญัติเป็นศัพท์ออกมาให้ชัดๆ
ว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไร เรามาถึงขั้นไหนแล้ว
เอ มันจะถูกหรือผิดถ้าหากว่าเราไม่รู้ให้ชัดว่านี่มันข้างนอกหรือข้างใน


บางทีนะปรากฏการณ์ทางใจ
อธิบายให้ตายก็สื่อกันไม่รู้เรื่อง ถ้าไม่มีประสบการณ์ตรงกัน
แต่ว่าประสบการณ์ที่เราจะสามารถจูนกันติดได้
แล้วตรงกันกับแนวทางของพระพุทธเจ้าแน่ๆ
ก็คือปรากฏการณ์นั้นจะพิลึกพิลั่นพิสดารแค่ไหนก็ตาม
เราดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงเอาไว้ก่อน

ถ้าเกิดความอึดอัดขึ้นมาจะแปลกแค่ไหน จะข้างนอกหรือข้างใน
จะให้ความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราก็แล้วแต่
หากเราไปวิเคราะห์ไปค้นคว้าเข้าแล้วนะ
จิตมันเข้าไปยึดโดยไม่รู้ตัวเลย แล้วเมื่อไหร่ที่จิตเข้าไปยึด
กระโดดเข้าไปเกาะ กระโดดเข้าไปมีส่วนร่วม
มันจะเกิดอุปาทานขึ้นมาทันที มันจะนึกว่านี่เป็นตัวเรา
มันจะนึกว่าอาการนั้นๆ มีตัวตนขึ้นมาทันที
น่าสงสัยน่าสนใจหรือว่าน่าไขว่คว้าเอาโดยไม่รู้ตัว
คือเราจะรังเกียจมันหรือว่าชอบมันก็แล้วแต่นะ
อาการยึดของใจนี่มันจะทำให้รู้สึกว่า
ความทุกข์แบบนั้นๆ ความอึดอัดแบบนั้นๆ
หรือว่าปรากฏการณ์ทางใจแบบนั้นๆ เป็นตัวเราแต่เมื่อไหร่ที่เราตั้งเป้าไว้ถูกล่วงหน้า ทำโยนิโสมนสิการ
คือมีการทำไว้ในใจโดยแยบคายว่า
ทุกข์สักแต่เป็นทุกข์ ความอึดอัดสักแต่เป็นความอึดอัด
เราสนใจแค่ว่าเห็นความอึดอัดมันเกิดขึ้น
แล้วเมื่อเห็นด้วยใจที่มันสบายๆ ใจที่มันไม่ค้นคว้า ใจที่มันไม่สงสัยอะไรมาก
มันก็จะเกิดการคลี่คลายหายไปให้ดูจำไว้ว่าหลักการง่ายๆ เลยนะ โดยเฉพาะในขณะนั่งสมาธิ
เราเห็นอะไร เรารู้อะไรอย่างถูกต้อง มันจะหายไปให้ดู

แต่ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันไม่ถูก
มันจะกลายเป็นก้อนตัวก้อนตน มันจะกลายเป็นก้อนอัตตาขึ้นมาให้ยึดทันที
เพราะความเคยชินของจิตที่มีมาชั่วกัปชั่วกัลป์
ก็คืออะไรเกิดมันยึดทันทีนะ เกิดปุ๊บยึดปั๊บ
ที่เรามาฝึกกันก็เพื่อที่จะให้เกิดปุ๊บเห็นปั๊บว่ามันไม่เที่ยง
หรือมันมาตามปัจจัย แล้วหายไปเมื่อปัจจัยหมด
ตรงนี้ขอให้แม่นนะแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP