ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

เหตุใดภาวนามยปัญญาจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ถาม – เหตุใดจึงกล่าวว่าภาวนามยปัญญาเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่สุดคะ
ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆ จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะเกิดปัญญา
และคนที่ภาวนาทุกคนจะเกิดปัญญาได้ทั้งหมดไหมคะ


ผมขอยกพุทธพจน์มา มีอยู่คำหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า
คนมีอายุร้อยปี พูดง่ายๆ ว่าอยู่มาร้อยปีเนี่ยนะ
มีประโยชน์ไม่เท่าคนที่มีชีวิตเพียงวันเดียว แล้วรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน
นี่เพราะอะไร เพราะว่าการสามารถรู้สึกถึงความเป็นกาย รู้สึกถึงความเป็นใจ
โดยความไม่เที่ยง โดยความไม่ใช่เป็นตัวตน
มันจะพาให้ออกจากความทุกข์ หรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่เสียได้พระพุทธเจ้าท่านถือมากที่สุดเลยนะ
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ถืออย่างนี้เลยว่า มีจุดยืนอย่างนี้นะว่า
ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่ นึกว่ากายใจนี้เป็นตัวเป็นตน
เกิดใหม่ลืมหมดนะ แล้วก็มายึดใหม่ว่ากายนี้ใจนี้
ที่อยู่ๆ เห็นออกมาแต่อ้อนแต่ออกน่ะนะ เป็นตัวของเรา เป็นตนของเรา
นี่ตัวนี้แหละ พุทธศาสนาถือว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวง เป็นความผิดมหันต์ สำคัญที่สุดถ้าหากว่าเมื่อไหร่ ชาติไหน สามารถรู้เสียได้
ว่ากายนี้ใจนี้เป็นเพียงเครื่องล่อให้เกิดอุปาทานไป
กระตุ้นให้เกิดความสำคัญผิดนึกว่าการยึดมั่นถือมั่นเป็นของดี
การมีตัวมีตน เป็นของวิเศษ เป็นของที่น่าหวงไว้
นี่ตัวนี้เป็นโทษ เป็นภัยอย่างมหันต์
ถ้าหากว่าเราสามารถเห็นเสียได้ก็เท่ากับถอดโทษ ถอดภัยออกไป
มันถึงได้เป็นบุญใหญ่
บุญในคำจำกัดความว่าจะสร้างความสุขความเจริญในระยะยาวให้กับเรา
ไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกว่าการที่ได้รู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
เป็นการรู้ด้วยสัมมาสติ ไม่ใช่รู้ด้วยอาการคิดๆ เอาหรือว่าฟังใครเขามาบุญมีอยู่ ๓ ระดับ คือ ทาน ศีล แล้วก็ภาวนา
บุญในการคิดให้ คิดช่วยคนอื่น
จะทำให้เราอยู่ดีมีสุข จะทำให้เรามีคนรักมากนะ
แต่ถ้าหากว่าเรารักษาศีลได้สะอาดก็จะเป็นผู้ไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีการเบียดเบียน
จะอยู่ห่างจากโลกของความเดือดร้อนวุ่นวายนะครับ
ส่วนบุญอันเกิดจากการภาวนาที่มันมากกว่าบุญสองระดับข้างต้นที่กล่าวมา
ก็เพราะว่าจะทำให้เรานะมีเป้าหมายปลายทางชัดเจน
ในการเวียนว่ายตายเกิด เราจะไปไม่ใช่สู่สุคติภพ
แต่ว่าไปสู่การพ้นจากภพจากภูมิ
จากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่เสียได้
เนี่ยถึงเรียกว่าเป็นบุญใหญ่สูงสุดการภาวนาไปเรื่อยๆ แล้วจะเกิดปัญญา
ที่เกิดปัญญามันเกิดตรงที่ใจของเรามีความเป็นปกตินะ
เห็นว่าตัวนี้ใจนี้กายนี้ มันไม่ใช่อะไรเลยที่เรานึกว่ามันเป็นมาตลอด
นึกว่ามีอัตตาอยู่ นึกว่ามีสมบัติของเราอยู่ เราสามารถควบคุมได้
มันไม่ใช่เลย มันพลิกไปหมด
พลิกแบบชนิดที่เหมือนกับอยู่ๆ เรายืนอยู่ด้วยความมั่นใจว่ามีพื้นมีฐาน
อยู่ๆ พื้นมันทะลุหายไป ตกลงเราไม่มีอะไรเลยที่เป็นของของเราอย่างแท้จริงนะมันจะเกิดอิสระทางใจ
อิสระแบบที่เพิ่งรู้ตัวว่าถูกพันธนาการอย่างเหนียวแน่นมาตลอดด้วยอุปาทาน
มันกลายเป็นปัญญาที่ได้มีความแจ่มกระจ่าง สว่าง
ที่จะทำให้เกิดความสุขแบบที่ไม่กลับไม่เปลี่ยนอีก
ตัวปัญญา ดูง่ายๆ ก็แล้วกัน พูดคำเดียวก็คือจิตมีความเป็นอิสระจากทุกข์
ถ้าหากว่าจิตยังไม่สามารถเป็นอิสระจากทุกข์
ต่อให้ไอคิวสูงแค่ไหน พุทธศาสนาถือว่ายังโง่อยู่ ยังมีโมหะปกคลุมจิตอยู่ส่วนที่ถามว่าจะต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเกิดปัญญา
บางคนใช้เวลาแค่อึดใจเดียวครับ
พบพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นคนที่มีทานมีศีลดีอยู่แล้ว มีโครงสร้างของปัญญาพร้อมอยู่แล้ว
พอพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ดูเข้ามา นี่ ดูสิ ลมหายใจนี่
แต่ละลมหายใจแต่ละระลอก มันมีไหมที่มันเที่ยง มันมีไหมที่จะอยู่กับเราตลอดไป
หรือว่าความสุขความสบายใจ แม้แต่ความอึดอัดที่มันกำลังกัดอกอยู่เกาะอกอยู่เนี่ย
ดูเถอะ มีระลอกไหนของความสุขความทุกข์ที่มันจะครอบงำเราไปได้ตลอดไป ไม่มี
แม้กระทั่งความทรงจำที่เราหวงนักหวงหนา บอกว่านี่เป็นความทรงจำของฉัน
ก็ไม่มีความทรงจำชุดไหนที่มันอยู่กับเราไปได้
ท่องเลขไม่เท่าไรนะ จำได้แป๊บเดียวลืมแล้ว
หรือแม้แต่หน้าคน หรือแม้แต่ชื่อคน ห่างกันไปไม่นาน มันก็ลืม
ต่อให้เป็นคนเคยรักเป็นคนเคยชอบ ไม่ได้เจอกันยี่สิบสามสิบปี ลืม
ลืมความรู้สึกนั้นไป ลืมความรู้สึกรัก แล้วก็นึกไม่ออกว่าเคยรักได้อย่างไร
หรือแม้กระทั่งเจตนาจะดีจะชั่ว ในอดีตเคยเป็นคนแบบหนึ่ง
เวลาผ่านไป โตขึ้น มันกลายเป็นตรงกันข้ามกับคนที่เราเคยเป็น คนที่เราเคยตั้งใจจะเป็นนี่พอเห็นอย่างนี้นะ แม้แต่การรับรู้ เดี๋ยวก็กระโดดจากการรับรู้ทางตาไปเป็นทางหู
ทางหูไปเป็นทางจมูก ทางจมูกไปเป็นทางกาย ทางกายไปเป็นทางใจนะ
มันสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อย ไม่มีอะไรที่มันแสดงความเป็นตัวเราสักอย่างเดียวพอฟังพระพุทธองค์ท่านตรัสถึงความจริง
ที่มันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตามาตลอดชีวิตแบบนี้
คนบางคนสามารถบรรลุธรรมได้ทันที ไม่ใช่แค่เกิดปัญญาธรรมดานะ

แต่ถ้าหากว่าเรายังมีโครงสร้างพื้นฐานของจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่น
แล้วก็ยังติดอยู่กับบาปอยู่กับกรรม ชอบที่จะประกอบอกุศลมากๆ
ชอบโกหก ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ชอบทำร้ายจิตใจคนอื่น
แบบนี้มันไม่สามารถที่จะไปรู้ไปเห็นอะไรตามจริงได้แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP