heading01

ฉบับที่ ๓๓๖ เพื่อนแท้


336 talk


เพื่อน
คือคนที่คุณเปิดใจฟัง
ศัตรู
คือคนที่คุณปิดใจไม่รับฟัง


คนพาล
อันตรายที่สุด
ตอนคบเป็นเพื่อน


อย่าจำวิธีพิสูจน์เพื่อนแท้
ด้วยการมองว่า
ใครมาอยู่กับคุณในเวลาลำบาก.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


ลองตัดคำว่าเพื่อนทิ้ง
ถ้าใจคุณเปิดอ้า รับฟังเหตุผลดีๆ
ที่จะเกลียดใครสักคน
ที่จะเบียดเบียนคนสักกลุ่ม
ในที่สุดคุณจะคล้อยตาม
ถูกครอบงำด้วยความเกลียด
อยากเบียดเบียนชาวบ้าน
ก่อบาปก่อกรรม
เป็นเหตุให้จิตใจตกต่ำดำมืด
พร้อมจะตายเพื่อบูชาความเกลียดชังได้
เหมือนอย่างที่กลุ่มผู้ก่อการร้าย
ชักพาหนุ่มสาวเข้าร่วมอุดมการณ์โฉดได้
ก็ผ่านเพื่อน ผ่านคนรักนั่นเอง


.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


ลองตัดคำว่าศัตรูทิ้ง
ถ้าใจคุณเปิดกว้าง รับฟังเหตุผลดีๆ
ที่จะศรัทธาความดีงาม
ที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น
ในที่สุดคุณจะเห็นดีเห็นงามตามไป


เถียงกับศัตรูผู้เป็นบัณฑิต
ดีกว่าคุยกันดีๆกับมิตรผู้เป็นพาล


.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


ถึงแม้คุณจะเป็นคนดี
คนที่อยู่ข้างเดียวกับคุณ
ก็อาจไม่ใช่คนดี
และคนดีบางคน
ก็อาจไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับคุณ


หากมีสติ ตัดเรื่องข้าง
ตัดเรื่องชอบไม่ชอบขี้หน้า
แล้วรับฟังอย่างเป็นกลาง
เอาความปลอดโปร่ง
จากการไม่เบียดเบียนกันด้วยใจเป็นที่ตั้ง
คุณจะพบว่าตัวเองได้ข้อคิดดีๆ
จากการถกเถียงกับคนดี
มาลดระดับอัตตาของตน
ตลอดจนได้จุดยืน เห็นข้อควรระวัง
จากการคุยเป็นกันเองกับคนร้าย
ไม่ปล่อยตนเองให้เพิ่มความหลงผิดตามเขา!


.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


ให้จำว่าเพื่อนแท้
คือคนที่เตือนแล้วคุณยอมฟัง
ก่อนทำผิดคิดพลาด


คือคนที่ชวนคุณเดินไปข้างหน้าหรือขึ้นสูง
ไม่ใช่ถอยหลังหรือจมลง


คือคนที่พาคุณคิดเรื่องดีๆของตัวเอง
ไม่ใช่พาคุณคุยเรื่องเสียๆของชาวบ้าน
คือคนที่จุดประกายความคิดพึ่งพาตนเองให้คุณ
ไม่ใช่สร้างความเคยชินในการจ้องจะพึ่งพาแต่คนอื่น


ที่สำคัญคือ
เขาชี้ทางออกจากทุกข์ให้คุณได้
หรืออย่างน้อยหอบหิ้วกันและกัน
ไปบนเส้นทางพ้นทุกข์ได้!


ดังตฤณ
มิถุนายน ๖๔

heading02

 • การปฏิบัติตามคำสอนแห่งพระพุทธองค์
  เป็นไปเพื่อพ้นจากกิเลสตัณหาและพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสาร
  ดังความตามพระธรรมเทศนา โดย พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
  เรื่อง "เมื่อจิตไม่ดี ชีวิตก็เสียเปล่า (ตอนที่ ๒)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ"


  จะมีวิธีใดที่จะขจัดความเกียจคร้านในการสวดมนต์
  และช่วยให้มีความสุขในการปฏิบัติธรรมได้
  หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
  ตอน "ทำอย่างไรจึงจะขยันสวดมนต์"


  ความรักความห่วงใยของพ่อแม่ไม่เคยสิ้นสุด
  นับตั้งแต่วันที่ลูกเกิด เติบโต จนแต่งงานมีครอบครัว
  กระทั่งตราบวันสุดท้ายของชีวิต
  ดังเรื่องราวจากกรณีศึกษาในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ" ตอน "ดั่งดวงใจ"


heading03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter Updates

follow us on Twitter