heading01

ฉบับที่ ๓๘๙ เลือกคำพูดแบบใด เลือกโลกแบบนั้น


389 talk


คำที่คุณพูดเป็นประจำทุกวัน
คือเครื่องพยากรณ์ว่า
คุณจะถูกแวดล้อมด้วยคนแบบใด


ในยุคเรา
โซเชียลมีเดียก็เป็นแหล่งแสดงกรรมทันตาได้ดี
วิธีพูด ตลอดจนถ้อยคำที่คุณเลือกพูด
จะดึงดูดให้คนที่คลิกกัน โคจรมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆ
ถึงไม่รู้จักหน้ากันก็มา ‘อยู่ร่วมโลกกัน’
แต่วิธีพูดและถ้อยคำเดียวกันนั้น
จะผลักไสให้คนที่ไม่คลิกกันออกห่างไปไกล
แม้รู้จักคุ้นหน้าในชีวิตจริง
เขาและเธอก็ไม่นึกอยากมาอยู่ในโลกของคุณเลย


นั่นหมายความว่า
เลือกวจีกรรมแบบไร
เท่ากับเลือกสังคมแบบนั้น


ถ้าคุณชอบโอภาปราศรัยธรรมดา
ก็จะแวดล้อมด้วยสังคมชอบโอภาปราศรัยธรรมดา
ถ้าคุณนิยมคำพูดด่าสาด
ในที่สุดจะพบตัวเองอยู่ท่ามกลางสังคมด่าสาด
ถ้าคุณนิยมคำพูดให้สติ
ในที่สุดจะพบตัวเองอยู่ท่ามกลางสังคมให้สติ


ผลของการอยู่ร่วมกับสังคมแบบหนึ่งๆ
จะส่งผลให้จิตของคุณร้อนรนหรือเยือกเย็น
ถ้าปะปนไปกับสังคมหลายแบบ
จิตก็ร้อนรนและเยือกเย็นสลับกันหลากหลาย


คนที่หมกมุ่นอยู่กับสังคมด่าสาดอย่างเดียว
ในหัวจะเต็มไปด้วยถ้อยคำไม่ดี มองกันในแง่ร้าย
หรือถ้าไม่มีอะไรเลย ก็คุยกันแต่เรื่องโลกแตก
ปัญหาชวนท้อ คำบ่นที่น่าหดหู่เศร้าหมอง
แนวโน้มคือคุณกำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ลึกๆ
หาทางหลีกหนีออกมาจากแรงดึงดูดให้ตกต่ำนั้น
แต่ด้วยความที่บุคคลแวดล้อม
มีกำลังมากกว่าตัวคุณคนเดียว
จึงเหมือนคุณไม่อาจเอาชนะแรงดึงดูดนั้นได้เลย
เว้นแต่จะพบกับสังคมอีกแบบ
ที่ให้แรงบันดาลใจมากพอ
กับทั้งเป็นที่พักใจได้นานพอ
ไม่ต้องหวนกลับไปหาหลุมดำเก่าๆ


แม้ในสังคมที่ให้สติกัน
ก็อาจมีคนนิยมด่าสาดหลงเข้ามา
ถ้าคุณเลือกที่จะพูดด่าสาดกลับ
ก็เท่ากับเลือกที่จะอยู่ในโลกเดียวกันกับเขา
หนทางที่จะอยู่คนละโลก คือพูดไม่เหมือนกัน
หรือไม่พูดแบบเขาเลย
ในที่สุดเขาก็หมดแรงเอง
เพราะไม่มีใครพูดข้างเดียวเหมือนเป็นบ้าได้นานๆ


ตัวอยากพูด กับตัวไม่อยากพูด
การสื่อสารภายในกับตัวเอง
แรกๆอยากพูดแล้วได้พูดจะเหมือนกลมกลืนกับตัวตน
แต่พูดร้ายมากๆเข้า นานๆไปจะกลายเป็นขัดแย้งกับตัวเอง
ก่อนตายคุณมีสิทธิ์เลือกได้ว่า
ที่สุดของชีวิต จะตามหาจิตที่ใช่ให้เจอ
หรือปล่อยให้เกิดความสับสนตัวเองไปจนตาย


ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
ใจอยากพูดแบบไหนมากๆ
ก็สร้างโลกนี้ขึ้นมาอย่างนั้น
รวมทั้งสร้างโลกหน้าให้ไปอยู่ต่อ
โลกเก่าเป็นอย่างไร
โลกใหม่คูณสิบคูณร้อยเข้าไปอย่างนั้น!ดังตฤณ
กรกฎาคม ๒๕๖๗

heading02

 • พระสารีบุตรได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลาย
  ถึงการพิจารณาจิตของตนเองว่ายังมีกิเลสต่างๆ อยู่มากหรือไม่
  เพื่อที่จะได้ปฏิบัติอย่างพากเพียรเพื่อละอกุศลเหล่านั้น
  ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
  ตอน "สาริปุตตสูตร ว่าด้วยภิกษุพึงเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน"


  จะมีวิธีสร้างให้จิตมีกำลังและทำให้ตนเองมีกำลังใจ
  ในการที่จะทำงานใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไร
  หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
  ตอน "ฝึกจิตอย่างไรให้มีความสามารถทำงานใหญ่ได้สำเร็จ"


  การถวายที่ดินให้วัดอาจไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ทางวัดเสมอไป
  จึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเหมาะสม
  เพื่อจะได้อานิสงส์และถือเป็นสัปปุริสทานอย่างแท้จริง
  ดังเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
  ในคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม" ตอน "โอนที่ดินถวายวัด"

Twitter Updates

follow us on Twitter