Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 ฝึกเจริญสติแต่ไม่เคยมีปีติเกิดขึ้นเลย ถือว่ามาถูกทางหรือไม่
2 ทำอย่างไรใจจึงจะไม่ไปยึดตามความอยาก
3 สภาวะของจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไร
4 คนที่ฟุ้งซ่านมาก ควรปฏิบัติอย่างไรใจจึงจะสงบ
5 จะฝึกเห็นความเกิดดับของเวทนาและสัญญาได้อย่างไร
6 ทำอย่างไรให้มีสติในขณะนอนหลับ
7 จะนำปีติที่เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ในการเจริญสติได้อย่างไร
8 มีพระธาตุเสด็จมาตอนไปทำบุญที่วัด เรื่องนี้จริงหรือไม่ และควรจะบูชาอย่างไรดี
9 ถ้าปล่อยให้โรคประจำตัวกำเริบโดยไม่ยอมรักษา จนเสียชีวิตไป จะถือเป็นการฆ่าตัวตายไหม
10 ถ้าพระสงฆ์ขออะไร เราจำเป็นต้องให้ทุกอย่างหรือไม่
11 หากสามารถฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม
12 เมื่อเกิดวิจิกิจฉาในขณะนั่งสมาธิ ควรทำอย่างไร
13 เราสามารถแผ่บุญกุศลให้กับวิญญาณที่ไม่เคยรู้จักกันได้หรือไม่
14 คนที่ทำบาปมามากจะสามารถเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีได้ไหม
15 ถ้าเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตนเอง แต่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง จะเป็นบาปหรือไม่
16 ถ้าสวดมนต์แล้วรู้สึกขนลุกมากๆ ควรทำอย่างไร
17 เราสามารถทำให้กรรมเก่าหมดไปในชาตินี้ได้ไหม
18 เมื่อเกิดความเศร้าเสียใจ ควรเจริญสติอย่างไร
19 จะตามดูความโกรธอย่างไรให้ถูกต้อง
20 เป้าหมายที่แท้จริงของการสวดมนต์คืออะไร

Page 1 of 12