ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ทำอย่างไรให้ปล่อยวางความผิดหวัง เมื่อให้คำแนะนำกับผู้อื่นแล้วเขาไม่ทำตามถาม – เมื่อดิฉันให้คำแนะนำกับผู้อื่น แล้วหวังว่าเขาจะทำตามสิ่งดีๆ ที่บอกไป
พอเขาไม่ทำตามขึ้นมา ดิฉันก็รู้สึกหดหู่ใจ ทำอย่างไรให้ปล่อยวางความรู้สึกนี้ได้คะ


คือการทำใจมีหลายวิธี แต่การรู้ใจตัวเองนี่มีวิธีเดียว
คือดูเข้ามาว่าขณะนี้กำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
ถ้าหากว่าเราพูดอะไรดีๆ แนะนำอะไรดีๆ ออกไปแล้ว
จะอ้างเหตุอ้างผล ผลลัพธ์อย่างไรก็แล้วแต่นะ
สุดท้ายย้อนกลับมาดูที่ใจ พูดดีแต่ใจอึดอัด ใจไม่ดี
นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราพูดออกไป มันไม่ได้ออกมาจากใจที่ดีจริงๆใจที่ดีจริงๆ นะ ทางพุทธนี่วัดกันง่ายๆ เลย
คือใจที่มีสติรู้ว่าภาวะของตัวเองกำลังเป็นกุศลหรืออกุศล
ถ้าหากว่าตอนที่เราตั้งใจ เจตนาดีนะ ทำกรรมดีนะ พูดดี คิดดี
มุ่งหวังให้เขาเกิดความคิดอะไรดีๆ ตาม
แต่ใจของเรายังมีสติไม่ดีพอที่จะอยู่กับความเป็นกุศลธรรม
ในที่สุดผลลัพธ์มันก็ปรากฏให้รู้อยู่กับใจตนเอง
นั่นคือพอเราเห็นว่าเขาไม่ดีตามที่เราคาดหวัง
ใจเราก็ไม่ดีตามเขาไปด้วย หรือใจเราไม่ดีเสียเองนะ
ตรงนี้มันเป็นหลักง่ายๆ ของการเจริญสติ
รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่าทำไปแล้ว เกิดผลขึ้นมาอย่างไรกับจิตนะครับถ้าสำรวจเข้ามาคุณจะเห็นเลยนะ ชัดเจนเลยนะ
ว่าทั้งหมดที่ทำไปนี่เราทำไปด้วยสติมีอายุสั้นหรือยาวแค่ไหน
ถ้าหากว่าสติมีอายุสั้น กรรมดีของเรา วจีสุจริตของเรา มันจะมีอายุสั้น
พูดดีออกไปแล้วย้อนกลับมาทำให้ใจตัวเองกลายเป็นทุกข์
เกิดมโนกรรมที่มันเป็นทุจริตขึ้นมา
คือมีหลายคนนะบอกว่า นี่ สอนให้เขาเป็นคนดี แต่เขาไม่ดี
ก็เลยด่าเขา ด่าใหญ่เลยนะ ด่าแบบสาดเสียเทเสีย
อันนี้ขึ้นต้นมานะ ขึ้นต้นตรงแต่ปลายคดอันนี้ก็มองในลักษณะของผู้เจริญสตินะครับ
เห็นว่ากุศลธรรมอยู่กับเรานานแค่ไหน
ก่อนที่มันจะกลับกลาย เปลี่ยนแปลง ปฏิรูป เป็นอกุศลธรรมขึ้นมาแทนนะ
พอดูอย่างนี้อยู่บ่อยๆ คุณจะไม่แคร์เลยนะ
ว่าคุณพูดแนะนำอะไรดีๆ ออกไปแล้วผลลัพธ์ที่คนฟังจะเกิดเป็นอย่างไรขึ้น
เพราะหน้าที่ของคุณจบแล้ว สิ่งที่มันจะเป็นหน้าที่ต่อไป
คือหน้าที่ที่คุณทำต่อคนอื่นจบลงแล้ว
เหลือแต่หน้าที่ที่คุณจะต้องทำกับจิตตัวเองนะ
คือมีสติรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP