ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ถ้าเป็นทุกข์เพราะคิดถึงเรื่องในอดีต ควรทำอย่างไรถาม - ดิฉันพบว่าเรื่องสะเทือนใจในอดีตที่เคยคิดว่าทำใจได้แล้ว
แต่สุดท้ายก็ผุดขึ้นมาให้เป็นทุกข์อีก
ได้พยายามพิจารณาความไม่เที่ยงแล้ว แต่ก็ยังวางไม่ลง ควรทำอย่างไรดีคะก็ขอแนะนำนะครับให้ได้รู้จักกับการทำสมาธิ
เพราะว่าถ้าหากจิตใจของเรามีความนิ่ง มีความสงบ
มันจะคิดน้อยลง มันจะคิดเบาบางลง

ทีนี้ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นขึ้นมา ยังทำสมาธิไม่ได้ ก็สวดมนต์มากๆ เข้าไว้นะ
เพราะการสวดมนต์ก็คือการแทนที่ความคิดแบบสุ่ม
ด้วยความคิดแบบที่มีความแน่นอนเป็นเส้นตรงนะครับอย่างถ้าเราสวด อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมา ไปเรื่อยๆ นะ
แล้วใจนึกถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชา
ความรู้สึกว่า เออ มันมีความสุขนะที่ได้ถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชา
มันจะขึ้นมาแทนที่อารมณ์วกวน มันจะมีความอยากตั้งจิตเป็นเส้นตรงมากขึ้น
แล้วพอจิตเป็นเส้นตรงมากขึ้น มันมีความสามารถที่จะระงับความฟุ้ง
หรือว่าความคิดในแบบที่จะมาคล้ายๆ กับว่าเป็นฝุ่นทรายนะที่ซัดเข้ามา
ให้เกิดความทุกข์ ให้เกิดความร้อน ให้เกิดความทุรนทุรายในจิตนะครับ
มันจะมีกำลังมากพอที่จะไปทำให้จิตเกิดความไม่อยากคิดคือปกติจิตของคนธรรมทั่วไปที่ฟุ้งซ่าน มันจะอยากคิดไม่เลิก
นั่นเพราะว่าจิตมันแห้งแล้ง จิตมันหาทางเอาตัวเองออกจากความเหงานะ
แล้วพอคิดมากๆ เข้า มันปะปนทั้งความคิดดี ความคิดเลว
ความคิดที่เป็นของเก่า ความคิดที่เป็นไปในอนาคตอะไรต่างๆ
มันปะปนวุ่นไปหมด แล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้


แต่ถ้ามีสมาธิ มีความสุขมากพอนะ
ความคิดทั้งดีทั้งชั่วในแบบที่มันมาแบบสุ่มๆ ส่งเดช
มันจะน้อยลงหรือหายไปเลย
กลายเป็นความคิดแบบคนมีเป้าหมายนะครับ ว่าเรากำลังน่าจะทำอะไรในขณะนี้
เรากำลังควรจะพิจารณาอะไรเข้ามาในกายใจนะ
นั่นก็คือภาวะไหนกำลังเด่นอยู่ เราก็ดูว่าภาวะนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าภาวะที่เด่นที่สุดนะ
คือภาวะที่เรากำลังมีความคิดแบบที่ทำให้ไม่สบายใจหรือว่าสะเทือนใจ
เราก็สามารถเห็นว่าภาวะที่มันมีความสะเทือนใจ เป็นทุกข์ แล้วก็กระวนกระวายนะ
กัดฟันกรอดๆ แบบนอนไม่หลับ ภาวะนั้นกำลังเด่นอยู่
แล้วถ้าหากว่าเราดูว่าแต่ละลมหายใจนะ มันผ่านไป มันมีความสุขขึ้นไหม
ตัวความสุขนี่เป็นปัจจัยสำคัญ เป็นตัวแปรสำคัญ
ที่จะทำให้ความคิดอะไรพวกนี้มันหายไปง่ายๆถ้าหากว่าเรามีทุนเป็นสมาธิ แล้วพิจารณาลมหายใจนะ
แค่ไม่กี่ลมหายใจ เราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขมากขึ้น
แล้วก็เห็นว่าความคิดนี้มันหายไป
เพราะว่าถูกแทนที่ความทุกข์ด้วยความสุข

มันจะเห็นเป็นปัจจัยนะครับ
ที่คุณบอกว่าพิจารณาความไม่เที่ยงแล้วมันไล่ไปไม่ได้
เพราะว่าคุณขับไล่ความคิดหรือว่าความทุกข์นั้น ด้วยจิตแห้งๆ
ด้วยความรู้สึกแห้งแล้ง มันเลยไม่มีกำลัง ไม่สามารถไปแทนที่ได้แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP