โหรา (ไม่) คาใจ Astro FAQ

ด้วยรักและกตัญญูกตเวที


Aims Astro
ถาม – ที่ผ่านมาดิฉันอยู่คนละบ้านกับคุณแม่ ซึ่งท่านก็มีลูกๆ คนอื่นดูแลอยู่
ตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่ร่วมบ้านกับท่าน
แต่ก็กังวลใจเพราะดิฉันกับคุณแม่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่พอสมควร
ดวงบอกได้ไหมคะว่าดิฉันจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้หรือไม่การที่ลูกได้เลี้ยงดูบิดามารดาผู้ให้ชีวิตในชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนานั้น นับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอันน่าชื่นชม แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เมื่อต้องอยู่ร่วมบ้านกับบุพการีก็มักจะขัดแย้งกันจากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ อุปนิสัย หรือความแตกต่างของวัย ฯลฯ การดูแลพ่อแม่ในวัยชราจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคนเลยค่ะ


เช่นเดียวกันกับคุณแคทเธอรีน (นามสมมติ) ลูกค้าหญิงวัยประมาณ ๕๐ ปี ซึ่งเคยตรวจดวงกันมาก่อนแล้ว ตามดวงชะตานั้นเธอเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณา รู้จักแบ่งปันและเสียสละ มีจิตใจใฝ่ในทางการสร้างบุญสร้างกุศลมากค่ะ ชีวิตของลูกค้านั้นมีอุปสรรคไม่มากนัก อีกทั้งมีความมั่นคงในทางฐานะความเป็นอยู่ แต่ก็เป็นดวงชะตาที่มักจะมีเรื่องวิตกกังวลและกดดันจากสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการนัดตรวจดวงในครั้งนี้ก็เพราะคุณแคทเธอรีนกำลังจะตัดสินใจย้ายจากจังหวัดที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ไปยังที่ที่ญาติพี่น้องอยู่อาศัย เพื่อจะได้ดูแลคุณแม่วัยประมาณ ๘๐ ปี อย่างใกล้ชิดค่ะ


พิจารณาดาวในดวงชะตาแล้วพบว่าคุณแม่ของคุณแคทเธอรีนมีความวิตกกังวลมากในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเฉพาะช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปี ลูกค้ายอมรับว่าจริง ตอนนี้คุณแม่คิดมากเพราะท่านคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกไม่นาน (แม้ตามดวงชะตาแล้วท่านน่าจะมีอายุที่ยืนยาวไปอีกหลายปีก็ตาม) เนื่องจากยังมีความห่วงใยในหลายเรื่อง ท่านจึงอยากให้คุณแคทเธอรีนกลับไปอยู่ใกล้ๆ ซึ่งการโยกย้ายในคราวนี้ก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ลูกค้าต้องปรับตัว แต่คุณแคทเธอรีนก็เลือกที่จะเอาหัวใจของคุณแม่เป็นตัวตั้ง ตั้งใจที่จะทดแทนพระคุณบุพการีให้ดีที่สุด แต่ที่ผ่านมาด้วยอุปนิสัยที่แตกต่างกัน ทำให้เธอเข้ากับท่านได้ไม่ดีนัก ถ้าต้องอยู่ร่วมบ้านกันตลอดเวลา ก็เกรงว่าตนเองจะพลาดพลั้งเกิดโทสะแล้วพูดหรือกระทำสิ่งใดให้คุณแม่เสียใจหรือไม่ นี่คือความกังวลของลูกค้าค่ะ


อ่านดวงชะตาแล้วเห็นว่าคุณแม่ของลูกค้าท่านเป็นคนค่อนข้างคิดมาก มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของลูกๆ จนกลายเป็นความทุกข์ของตัวท่านเอง ลูกค้าหญิงก็ยอมรับว่าจริงตามที่ปรากฏในดวงชะตา ทั้งๆ ที่ทางบ้านของเธอมีฐานะมั่นคงแต่คุณแม่ก็ยังอดห่วงไม่ได้ แต่เธอเองก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ท่านคลายกังวลค่ะ เนื่องจากตามดวงชะตานั้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ลูกค้าและคุณแม่จะใกล้ชิดกันมากขึ้น และความเครียดของเธอก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จึงเสนอว่าควรมีผู้ช่วยในการดูแลท่าน เพื่อที่เธอจะได้มีเวลาส่วนตัว ลดความตึงเครียด ลูกค้าหญิงรับฟังแล้วบอกว่าเธอก็คิดเหมือนกันว่าจะต้องหาคนมาช่วย โชคดีที่มีพี่น้องของเธอที่สามารถเข้ากับคุณแม่ได้ดีกว่า ทำให้ช่วยกันรับผิดชอบได้ แล้วก็คงจะเจรจาเพื่อจัดสรรเวลาให้ลงตัวต่อไป เพื่อให้คุณแม่อบอุ่นใจ รู้สึกว่าลูกๆ รักและห่วงใยท่าน


คุณแคทเธอรีนตั้งใจว่าสิ่งใดที่ยอมได้และทำเพื่อคุณแม่ได้ ก็จะให้ทุกอย่าง จะพยายามรักษาใจของท่านให้เป็นกุศลที่สุด หมอดูฟังความตั้งใจที่ดีของลูกค้าแล้วก็ได้ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ และได้เสนอว่าทุกครั้งที่คุณแคทเธอรีนซึ่งเป็นผู้ใฝ่ใจในการทำบุญอยู่แล้วอยู่แล้ว ให้ชวนคุณแม่สร้างกุศลต่างๆ ในครั้งใดก็ขอให้จดบันทึกไว้ด้วยเพื่อย้อนกลับมาระลึกได้ว่าทำกุศลใดไปแล้วบ้าง เพราะการตามระลึกนึกถึงบุญที่ตนสร้างมาก็จะได้กุศลเพิ่มและความสุขทางใจเพิ่มด้วยค่ะ
“...อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้พ่อแม่มีจิตเป็นอกุศล แล้วเรารู้อยู่นี่นะ หาทางเลี่ยง
คือเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลย ให้มันเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะ
อย่าให้พ่อแม่เอาจิตเข้ามาเฉี่ยวเข้ามาชน เข้ามาปะทะกับอะไรที่มันเป็นอกุศล
อกุศลธรรมทั้งหลาย ถ้าไม่ให้เกิดขึ้นในจิตในใจของพ่อแม่ได้ ด้วยความระมัดระวังของเรา
ถือเป็นการตอบแทนพระคุณชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักดีพอสมควรเลยละ
ให้เราตั้งใจไว้อย่างนี้นะว่าจะพยายามเลี่ยงไม่เอาอกุศลธรรมไปโยนใส่จิตพ่อแม่แต่ถ้ามันช่วยไม่ได้จริงๆ นะ อันนั้นน่ะก็ต้องทำใจอุเบกขา
คือพยายามเลี่ยงแล้ว แต่ถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้
มันมีเหตุที่จำเป็น สุดวิสัยจริงๆ ค่อยอุเบกขา
คือไม่ใช่อุเบกขาเลย อันนั้นถ้าอุเบกขาตั้งแต่ตอนยังไม่พยายาม อันนี้เรียกว่าดูดาย
แต่ถ้าหากว่าพยายามแล้วแต่เลี่ยงไม่ได้
ก็ให้ทำใจแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสนะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
อะไรๆ ที่คนคิด คนพูด คนทำนะ
มันอาศัยมืออาศัยเรี่ยวแรงของคนอื่นมาห้ามไม่ได้ มาดัดแปลงไม่ได้...”จาก ดังตฤณวิสัชนา ตอน "หากเลือกความถูกต้องแต่ก็ต้องทำให้คุณพ่อโกรธหรือเสียใจ
ควรจะทำอย่างไรดี"
อ่านทั้งบทความ (คลิก)
การได้อยู่ใกล้ชิดบุพการีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสดีในการร่วมกันสร้างบุญกุศลทั้งทำทาน รักษาศีล และการเจริญวิปัสสนา ซึ่งการพาให้ท่านมีสัมมาทิฏฐินั้น นับการตอบแทนบุพการีที่ดีที่สุดแล้วค่ะ


(^/\^)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


สำหรับท่านที่สนใจดูดวงกับคุณ Aims Astro สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ
http://sites.google.com/site/aimsastro/แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP