จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๘๘ กรรมที่ทำให้เฉื่อยชา288 talkถ้ามองว่าความเฉื่อยชา
ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ
ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นจากสมองผิดปกติ
เราจะมองเหตุมองผลแบบพุทธได้ว่า
นิสัยเกียจคร้าน เฉื่อยชา ไม่เอาชีวิต
เกิดจากกรรม ทั้งใหม่และเก่า


กรรมใหม่
คือ ยินยอมให้ความเกียจคร้านครอบงำ
แช่สมอง ดองความคิด
จนเกิดความสับสน ไร้เหตุผล ไร้เป้าหมาย
อันนำไปสู่ความเชื่องมงาย
ทำนองว่า เดี๋ยวน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วย
ซึ่งเมื่อความคิดเข้าข้างตัวเองประเภทนั้นมากเข้า
ก็ไม่มีกะจิตกะใจอยากทำอะไร
หัวไม่แล่น ความคิดเชื่องช้า
อยากงอมืองอเท้าจนกายขยับไม่ออก
แล้วเสพติดอาการผัดวันประกันพรุ่ง
ไม่ทำเดี๋ยวนี้
นึกว่าพรุ่งนี้จะมีตัวตนใหม่ที่ขยันกว่าเดิม
มาสะสางดินพอกหางหมูให้
ชอบฝันกลางวัน
จินตนาการเพริดแพร้วตามใจชอบ
รู้สึกสูงส่งในโลกความฝัน
แต่ไร้ค่าในโลกความจริง
หรืออีกทีก็ออกแนวคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
เป็นบุคคลสำคัญ สมควรได้อะไรดีๆ
โดยไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย


กรรมเก่า
คือ ปล่อยใจให้แล่นไปตามอารมณ์ดิบ
ไม่เชื่อเรื่องความสุกสว่างงดงามทางจิตวิญญาณ
ซึ่งก็นำมาซึ่งการไม่สนศีลธรรมไปด้วย
เหี้ยมโหดพอจะฆ่าสัตว์
ใจคดพอจะลักทรัพย์
ใฝ่ต่ำพอจะผิดลูกเขาเมียใคร
จิตบิดเบี้ยวพอจะโกหกเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
และประมาทพอจะหาเหล้ายามาบั่นทอนสติ
กรรมอันเละเทะในอดีตเหล่านั้น
รวมกันเป็นม่านหมอกหนาทึบ
ห่อหุ้มสมองไม่ให้คิดอะไรฉลาดๆได้ง่ายนัก
แม้ต้องแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆก็นึกท้อ
อยากรอใครสักคนมาช่วยตลอด


เมื่อรู้กลไกทั้งใหม่และเก่า
ก็จะเล็งเห็นว่า
การปูพื้นฐานความสดชื่นให้กับจิต
นับเป็นความสำคัญอันดับหนึ่ง


เป้าแรก คือ เมื่อใดห่อเหี่ยว
ต้องหาทางทำจิตให้ชุ่มชื่น
ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ได้
ดังจะเห็นว่าหลายคน
เปลี่ยนชีวิตเซ็งๆเป็นชีวิตน่าตื่นเต้น
ด้วยการหันไปช่วยยกระดับ
ชีวิตที่ต่ำต้อยของคนอื่นให้สูงขึ้น
นอกจากนั้น ก็ต้องเห็นเป็นเรื่องท้าทายว่า
จะห้ามใจจากบาปทั้ง ๕ ได้ไหวไหม
โดยเฉพาะเมื่อถูกยั่วยุหนักๆ


เป้าสอง คือ เมื่อใดใจถูกล่อให้หลงเขว
ไปสู่เรื่องเล่น เรื่องเหลวไหลไร้สาระ
ต้องฝึกตัดใจจากสิ่งรบกวนเหล่านั้น
เพื่อตัดตรงเข้าสู่ภารกิจที่ต้องทำเฉพาะหน้าให้เสร็จ
ความเคยชินสำคัญที่สุด
มันเหมือนพลังอำนาจอย่างใหญ่
ที่ชักใยให้คิดท้อหรือคิดสู้
เริ่มจากวันนี้เลย งานเล็กน้อยที่สุดเลย
ประเภทขุดตัวเองออกจากแรงดึงดูดของที่นอน
หรือหันหน้าหนีจากแชต จากเกม
จากโฆษณาลดราคา ๕๐%
เมื่อรู้สึกว่าเอาชนะตัวเองจากนิสัยเสียๆ
ประเภทเขวง่าย เอาการเอางานยาก
ในที่สุดชีวิตจะเปิดเผยเองว่า
เป้าหมายใหญ่ในการเกิดมาครั้งนี้คืออะไร


เป้าหมายใหญ่นั่นแหละ
จะเป็นไฟล้างความเกียจคร้าน
และอารมณ์เฉื่อยชา
อันเปรียบเหมือนปลวกแทะไม้
หรือเหมือนหนอนในส้วมประจำชีวิตคุณได้จริง!


ดังตฤณ
กรกฎาคม ๒๕๖๓


review


การปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริง
และพ้นจากกิเลสอันเป็นเหตุแห่งมหันตทุกข์
ดังความตามพระธรรมเทศนา
โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ตอน "ไม่มีอะไรตาย (ตอนที่ ๔)"


การทำสมาธิมีผลต่อความต้องการเสพกามหรือไม่
และทำอย่างไรจึงจะดับราคะได้
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "หลังจากทำสมาธิแล้ว ทำไมยังมีความต้องการในกามอยู่"


หากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙
จนกลายเป็นคนว่างงานที่ไม่มีเงินเก็บและมีหนี้สินอีกด้วย
จะหาทางออกอย่างไรให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไป
ติดตามได้จากกรณีศึกษาในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ" ตอน "ทุกข์แต่ไม่ท้อ"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP