โหรา (ไม่) คาใจ Astro FAQ

กลัวความไม่มั่นคง


Aims Astroถาม – ดิฉันกำลังรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง
โดยเฉพาะในเรื่องงานและเรื่องเงิน เพราะตอนนี้ยังไม่มีงานประจำ
แม้จะมีรายได้จากงานไม่ประจำซึ่งพอเป็นค่าใช้จ่ายได้ในแต่ละเดือน
แต่ก็เป็นงานที่ไม่มีความมั่นคงเลยค่ะ
แบบนี้ดวงบอกได้ไหมคะว่าเราจะต้องลำบากในอนาคตหรือเปล่าความวิตกกังวลว่าจะเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจและอื่นๆ เป็นเรื่องไม่เกินความคาดหมายในสถานการณ์ “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” (Pandemic) ของ COVID-19 ครั้งนี้ค่ะ ซึ่งในทางโหราศาสตร์นั้นแต่ละดวงชะตาจะมีความสามารถในการรับมือกับความกดดันจากปัญหาต่างๆ ได้แตกต่างกันไปค่ะ


กรณีศึกษาในฉบับนี้เป็นเรื่องราวของคุณซาบริน่า (นามสมมติ) ลูกค้าหญิงวัยประมาณสี่สิบปี ตามดวงชะตาแล้วเป็นผู้ที่มีความสามารถสูง มีความใส่ใจและรับผิดชอบในการทำงานอย่างดียิ่ง ในการตรวจดวงครั้งล่าสุดนี้ เธออยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงิน เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ลาออกจากงานที่มีความมั่นคง แต่มากไปด้วยปัญหาทั้งจากเนื้องานและผู้คนมาอย่างยาวนาน ผลจากความบีบคั้นดังกล่าวทำให้คุณซาบริน่าต้องพบแพทย์เป็นประจำ เมื่อลาออกแล้วลูกค้าก็มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น ความเครียดลดลง ความสุขเพิ่มขึ้น ในระหว่างรองานใหม่เธอก็รับงานฟรีแลนซ์ (freelance) ซึ่งรายได้ก็พอเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แล้วก็พยายามหางานใหม่ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ละความชำนาญของตนเองไปด้วย


ในระหว่างที่คุณซาบริน่าพยายามสมัครงานอยู่นั้น ก็เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ขึ้น ทำให้การสมัครงานของเธอไม่มีความคืบหน้าใดๆ เลยทีเดียว แม้จะยังมีรายได้จากงานไม่ประจำที่ทำอยู่ อีกทั้งไม่มีหนี้สินและเป็นโสด แต่ก็ต้องดูแลบุพการีสูงอายุ ซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนก็เป็นจำนวนไม่น้อย โชคดีที่สมาชิกในครอบครัวของลูกค้าทุกท่านเคร่งครัดในการปฏิบัติตนเพื่อห่างจากโรคระบาดและรักษาสุขภาพอย่างดียิ่ง จึงไม่มีใครเจ็บป่วยเลย แม้คุณซาบริน่าจะสบายใจในส่วนนี้ แต่ก็ยังอดกังวลไม่ได้ในเรื่องอนาคตค่ะ


ฟังแล้วก็ให้กำลังใจลูกค้าหญิงซึ่งเป็นผู้ที่ใจบุญสุนทาน สนใจการปฏิบัติธรรม อีกทั้งมีความกตัญญูอย่างยิ่งด้วย ว่าแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ต้องเตรียมการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจและปัญหาสังคมต่างๆ แต่โลกนี้ก็เคยผ่านเวลาที่ยากลำบาก เช่น สงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผ่านภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great Depression) ฯลฯ ประเทศไทยเองก็เคยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้ว แต่ละครั้งล้วนแล้วแต่หนักหนาสาหัส แต่ทุกครั้งมนุษย์เราก็มีศักยภาพในการต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลับขึ้นมาหยัดยืนได้เสมอ ดังนั้นในการระบาดของ COVID-๑๙ ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในครั้งนี้ ก็เชื่อมั่นว่าด้วยสติปัญญา วิชาความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่าย ในที่สุดมนุษยชาติจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะ


ในส่วนดวงชะตาของคุณซาบริน่านั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงนี้ดาวกดุมพะ (ดาวการเงิน) และดาวกัมมะ (ดาวการงาน) ต่างสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูของตน อันส่งผลให้เกิดเป็นสภาพความอึดอัด และเมื่ออ่านดาวที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของดวง ก็พบว่าคุณซาบริน่าจะวิตกกังวลได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามดาวการงานและการเงินในพื้นดวงชะตาเดิมนั้นมีความเข้มแข็งและมีสถานะที่เป็นคุณมากกว่าเป็นโทษ ดังนั้นจึงสรุปความได้ว่าเธอก็จะมีรายรับเข้ามาอย่างเพียงพอ แม้ไม่ถึงขนาดจะฟุ่มเฟือยได้ก็ตาม สภาพการณ์นี้จะคงอยู่ไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ หลังจากนั้นดาวการงานของลูกค้าจะย้ายราศีไปอยู่ในตำแหน่งเกษตร อันหมายถึงความมั่นคง อีกทั้งดาวลาภะ (ในที่นี้ให้ความหมายถึงความสำเร็จต่างๆ) จะจรเข้าไปในเรือนการเงินเดิมของเธอด้วย เมื่ออ่านดาวอื่นๆ ประกอบแล้วก็สรุปได้ว่า ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ลูกค้าหญิงน่าจะได้งานใหม่ที่เป็นงานประจำ อันส่งผลให้เกิดความราบรื่นทางการเงินคือมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอค่ะ คุณซาบริน่าฟังแล้วบอกว่าสบายใจขึ้นมาก จากนั้นก็ได้ให้มูลดวงชะตาด้านอื่นๆ แก่เธออย่างครบถ้วนค่ะ
"...ถ้าหากเกิดความทุกข์เกิดความร้อน
ไม่ว่าจะเป็นความทุรนทุรายทางกายหรือว่าทางใจก็ตามนะ
ขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพระพุทธคุณ
หมายถึงว่าคุณลักษณะหรือว่าคุณวิเศษ
ในพระองค์พระพุทธเจ้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็คือท่านมีความสงบระงับ คือแค่คิดนะ แค่คิดว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่สงบระงับ

...


คิดถึงลักษณะของพระพุทธเจ้า ที่เราท่องกันตอนสวดอิติปิโสนั่นแหละ
อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ถ้าหากว่าทราบคำแปล แล้วระลึกถึงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้า
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสงบ
ที่เกี่ยวข้องกับความเย็นหรือที่เกี่ยวข้องกับเมตตา
...


เพียงด้วยการระลึกแบบนี้ ใจมันจะเยือกเย็น ใจเราจะเยือกเย็นลงได้ทันที..."
จาก ดังตฤณวิสัชนา
ตอน "มีธรรมะบทไหนพอที่จะแก้ปัญหา ดับทุกข์ คลายร้อนได้บ้าง
อ่านทั้งบทความ (คลิก)
ปัญหากับชีวิตมนุษย์นั้นเป็นของคู่กัน ไม่มีวันหลีกเลี่ยงได้นะคะ แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ในโลกต่างก็ตกอยู่ภายใต้หลักไตรลักษณ์ คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปทั้งสิ้น ดังนั้นวิกฤตต่างๆ ย่อมผ่านพ้นไปได้ในที่สุดเช่นกันค่ะ


(^/\^)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


สำหรับท่านที่สนใจดูดวงกับคุณ Aims Astro สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ
http://sites.google.com/site/aimsastro/แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP