จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๗๘ หลงติดกรรมขาวหรือกรรมดำ278 talk
ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
อะไรๆล้วนเกิดจากใจ
แม้กรรมก็เป็นสิ่งที่ไหลมาจากใจ
สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว
มโนกรรมใหญ่กว่าวจีกรรมและกายกรรม
เพราะบุคคลคิดแล้วจึงพูดและลงมือทำ
ถ้าใจหันซ้าย กายไม่มีทางหันขวา


เมื่อชีวิตมีสิ่งใด
เป็นเครื่องล่อใจ หรือห่อหุ้มใจ
ใจก็เป็นไปตามนั้น
อยู่บนเส้นทาง
สร้างกรรมขาวกรรมดำตามทิศทางนั้นๆ


เพื่อจะรู้ว่าใจเราตั้งอยู่ตรงไหน
ก็ให้ถามตัวเองง่ายๆว่า
วันๆ ‘ติดใจ’ หรือ ‘หลงติด’ อยู่กับอะไรบ้าง


หากติดใจอยู่กับสิ่งที่
เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน
เครื่องตัดสินที่ชัดเจน
ได้แก่ สภาพจิตที่เป็นกุศล
มีสติที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
คิดอะไรในทางดีขึ้นเรื่อยๆ
แม้ถ้าเคยเหมือนติดกรงแคบในหัว
ก็จะเหมือนค่อยๆเปิดโล่ง ปลอดโปร่งเป็นอิสระ
นั่นเพราะธรรมดาของกุศลธรรม
ย่อมให้ผลเป็นใจที่มีคุณภาพงอกงามไพบูลย์


แต่หากหลงติดอยู่กับสิ่งที่
เป็นโทษเขา เป็นโทษเรา
เครื่องหมายบอกที่ชัดเจน
ได้แก่ สภาพจิตที่เป็นอกุศล
มีสติที่เสื่อมลงเรื่อยๆ
คิดอะไรในทางลบ ในทางเพี้ยน
หรือในทางทำร้ายตน
ทำร้ายคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ
รู้ผิดรู้ชอบได้น้อยลงเรื่อยๆ
แม้ถ้าเคยเบิกบานเหมือนดอกไม้ที่ได้น้ำ
ก็จะค่อยๆหรุบหรู่ลงสู่ความเหี่ยวเฉา
นั่นเพราะธรรมดาของอกุศลธรรม
ย่อมปรุงแต่งจิตและสำนึกคิดอ่านให้ทรามลง


เครื่องชี้วัดคุณภาพของชีวิตนี้ชีวิตเดียว
คือหน้าตา ความมั่งมีศรีสุข
กับการสั่งโลกได้ดังใจ
แต่เครื่องชี้วัดคุณภาพของทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้า
คือจิตวิญญาณที่มีปกติสว่างหรือมืด
กับการมีใจเลือกข้างกุศลได้เสมอ!


ดังตฤณ
มีนาคม ๒๕๖๓

reviewพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่พระนางปชาบดีโคตมี
ซึ่งพระนางได้ฟังแล้วจะเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว
มีความไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
รายละเอียดติดตามได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "สังขิตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงคำสอนโดยย่อ"


การเดินจงกรมอย่างถูกต้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร
และอานิสงส์ของการเดินจงกรมมีประการใดบ้าง
ติดตามได้จากวิสัชนาธรรม โดย หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
เรื่อง "ควรเดินจงกรมอย่างไร" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ"


ความหมายที่แท้จริงของเมตตาคืออะไร
และการแผ่เมตตานั้นส่งผลต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ หรือไม่
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "การแผ่เมตตาจะช่วยให้รอดจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้หรือไม่"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP