จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

ทำอย่างไรจะไม่เหมือนเดิม


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it271 destinationไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ผมได้สนทนากับญาติธรรมท่านหนึ่ง
ซึ่งมีปัญหาเลิกรากับแฟนหนุ่มที่คบกันมาได้ประมาณสามปี
โดยก็มีเพื่อน ๆ ของญาติธรรมท่านนี้หลายคนแนะนำว่า
แฟนคนที่เลิกกันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่จำเป็นต้องไปเสียใจหรอก
แต่ให้เอาเวลาไปหาแฟนใหม่ดี ๆ จะดีกว่า


ผมได้สนทนากับญาติธรรมท่านนี้ในเรื่องเดียวกัน
แต่ผมไม่ได้แนะนำให้เอาเวลาไปหาแฟนใหม่ดี ๆ นะครับ
ผมแนะนำญาติธรรมท่านนี้ว่า ไม่ควรรีบหาแฟนใหม่ตอนนี้
โดยวิธีการแก้ไขปัญหาคือควรใช้เวลาเพื่อพัฒนาตนเอง
ทั้งทางโลกและทางธรรมเสียก่อน แล้วจึงค่อยหาแฟนใหม่ครับ


เหตุผลก็เพราะว่าหากญาติธรรมท่านนี้รีบหาแฟนใหม่ในเวลานี้
ก็มีโอกาสสูงมากที่จะประสบปัญหาเหมือนเดิมอีก
เนื่องจากการที่เราเลือกมีแฟนคนที่เลิกก่อนหน้านี้
ก็ด้วยเพราะเรามีความรู้ ประสบการณ์ และปัจจัยอื่น ๆ เช่นที่เป็นอยู่
โดยหากเราใช้ความรู้ ประสบการณ์ และปัจจัยเดิมไปหาแฟนใหม่แล้ว
ก็ย่อมมีโอกาสสูงที่จะได้แฟนใหม่ไม่ต่างจากแฟนคนเดิมที่เลิกไป


ในเรื่องนี้ ท่านผู้อ่านเองก็อาจจะเคยเห็นบางคน
ที่โพสต์เรื่องตนเองในกระทู้ หรือเพจต่าง ๆ ในเรื่องความรักว่า
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ตนเองได้เจอแต่แฟนไม่ดีมาหลายคน
จนกระทั่งตั้งใจจะไม่มีแฟนแล้ว แต่ก็มีคนใหม่เข้ามาทำดีด้วย
ตนเองก็เลยยอมมีแฟนอีก ท้ายสุดก็ต้องเสียใจว่าเจอคนไม่ดีเช่นเคย
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตนเองต้องมาเจอแต่แฟนไม่ดี


เหตุผลของเรื่องนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันครับ
เพราะว่าเราใช้ความรู้ ประสบการณ์ และปัจจัยเดิมไปหาแฟนใหม่
ซึ่งเราเคยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และปัจจัยเดียวกันนี้เองหาแฟน
และก็ได้ผลลัพธ์คือได้แฟนที่ไม่ดีมาแล้วในอดีต
ถ้าเราใช้ปัจจัยทุกอย่างเหมือนเดิม ผลก็ย่อมจะออกมาเหมือนเดิม
เปรียบเหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ที่หากเราใช้อุปกรณ์ทดลอง สิ่งทดลอง และวิธีการทดลองแบบเดิม
ผลลัพธ์จากการทดลองก็ย่อมจะออกมาเหมือนเดิม
แต่หากเราต้องการจะไม่ให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิม
เราก็ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ทดลอง สิ่งทดลอง และวิธีการทดลองครับ


ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าญาติธรรมท่านนี้ไม่ต้องการประสบปัญหาเหมือนเดิม
คือการได้แฟนไม่ดีแล้ว ผมแนะนำว่าญาติธรรมท่านนี้ควรใช้เวลา
เพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งทางโลกและทางธรรม
โดยเมื่อตนเองมีความรู้และประสบการณ์ทางโลกมากขึ้น
และตนเองมีศีล สมาธิ ปัญญาดีขึ้น
มุมมองของตนเองในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการมองคนอื่นนั้น
ย่อมจะมองได้ลึกและกว้างกว่าเดิม
รวมทั้งย่อมจะมีโอกาสที่คนดี ๆ จะเข้ามามากขึ้น
แต่หากมีความรู้และประสบการณ์ทางโลกเหมือนเดิม
มีศีล สมาธิ ปัญญาเท่าเดิม ก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยาก


ดังนี้แล้ว หากเราต้องการจะไม่ให้ปัญหาเดิมย้อนกลับมาอีก
สิ่งที่เราพึงกระทำไม่ใช่การพยายามหาผลลัพธ์ดี
ด้วยการใส่เหตุปัจจัยเดิม ๆ ลงไป
แต่เราพึงกระทำโดยการพัฒนาตนเอง ทั้งทางโลกและทางธรรม
อันเป็นการใส่เหตุปัจจัยใหม่ ๆ ที่ดีลงไป
ซึ่งก็ย่อมจะส่งผลให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
และไม่ต้องประสบปัญหาเหมือนเดิมครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP