สารส่องใจ Enlightenment

เกิดความรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงในขณะทำสมาธิ ควรปฏิบัติอย่างไรวิสัชนาธรรม โดย หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ปุจฉา - หลวงปู่เจ้าคะ ขอเรียนถามข้อสงสัยในสมาธิ
พอจิตดิฉันเข้าสู่ภวังค์ จะรู้สึกเหมือนร่างกายหล่นจากที่สูงๆ มากลึกสุดประมาณ
คืออะไรเจ้าคะ ดิฉันควรจะทำอย่างไร แต่มิได้เป็นบ่อยนะเจ้าคะ นานๆ ถึงจะเป็น
ทำให้ดิฉันสงสัยว่าคืออะไร กราบขอหลวงปู่ช่วยให้ความกระจ่างแก่ผู้ด้อยความรู้ด้วยเจ้าค่ะวิสัชนา – เรื่องภาวนานั้นเป็นของดีแล้ว
เพราะมีความปีติและความพอใจในธรรมที่ปรากฏ เป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจของปีติธรรม
นักภาวนาก็ต้องเจออย่างนั้น บางทีปรากฏว่าเหาะเหินเดินอากาศ หรือเดินจงกรมในอากาศ
หรือขัดสมาธิกลางอากาศ หรือพลิกคว่ำพลิกหงายในอากาศ
เป็นการแสดงปาฏิหาริย์ไปในตัวก็มี สารพัดจะเป็นไป แต่เมื่อหมดกำลังก็ถอนออกมา
เมื่อถอนออกมาแล้ว
จงพิจารณาว่าธรรมอันละเอียดถึงเพียงนี้ก็ยังอยู่ใต้อำนาจอนิจจังความไม่เที่ยง
ขอให้น้อมลงอย่างนั้น อย่าสำคัญว่าเป็นตัวตน เรา เขา สัตว์ บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อไม่สำคัญในส่วนนี้ จิตก็สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกในตัวแล้ว
จงพยายามทำบ่อยๆ เทอญและอีกประการหนึ่งให้พิจารณาเห็นอนิจจังพร้อมกับลมออกเข้า
พร้อมทั้งเห็นทุกข์ เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนกลมกลืนกันในขณะเดียว
ไม่มีอันใดก่อน ไม่มีอันใดหลัง พร้อมกับลมออกเข้า
แม้ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เรียกว่าไตรสิกขาก็รวมพลกันอยู่ ณ ที่นั้นเอง
จะบัญญัติหรือไม่บัญญัติ ก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเอง
เมื่อเห็นชัดในส่วนนี้พร้อมทั้งชำนาญและเห็นเนืองๆอยู่
ความระอาในวัฏสงสารที่เคยหลงมาแล้วก็จะรู้ตามเป็นจริง
จะได้ไม่ทะเยอทะยานในโลกทั้งปวง
เพราะโลกทั้งปวงมีแต่เกิดขึ้นและแปรดับ และมีทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดังที่ว่ามาแล้วนั้น
จะได้สิ้นความสงสัยในปัญหาของเจ้าตัวที่เคยสร้างขึ้น จะแก้ไม่ยาก
โลกคืออะไร
… วัตถุภายนอกคืออะไร… ที่สร้างขึ้นด้วยดิน น้ำ ไฟ ลมก็ดี
หรือความนึกคิดแห่งสุข ทุกข์ อุเบกขาก็ดี
เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและดับไปเสมอกันทั้งนั้น


เมื่อลูกไม้ของโลกมีเพียงเท่านี้แล้ว เราก็ไม่มีหนทางจะไปสงสัยอะไรอีก
มีแต่รู้ตามเป็นจริง ปฏิบัติตามเป็นจริง พ้นจากความสงสัยตามเป็นจริงเท่านั้น
ความดีใจเสียใจในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบรกลง
ปัญญาก็เกิดขึ้นเหนือความหลงของตนไปซะ
เรียกว่ารู้เท่าทุกข์รู้เท่าสังขารแล้ว
จิตก็โอนไปเอนไปโน้มไปในพระนิพพาน
คืนกลับความหลงของเจ้าตัวแบบเย็นๆ เท่านั้นเองด้วยเดชพระพุทธศาสนา พวกเราทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงในสังขารทั้งปวง
พร้อมกับลมออกเข้าในปัจจุบัน ยิ่งๆ ขึ้นไปในปัจจุบัน
หลุดพ้นจากความหลงในปัจจุบันตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทอญ
ปัญหาของธรรมะแท้ไม่มาก ที่มันมากวนเวียน ก็เพราะกิเลสของเราทรงพระอำนาจ
เมื่อพระปัญญาทรงพระอำนาจแล้ว พร้อมทั้งสติสัมปยุตกันอยู่
ความสงสัยของเราก็หายไป ไม่ขบถคืนเลย
จะว่ารู้แจ้งโลกก็ดี จะว่ารู้แจ้งสังขารก็ได้ จะว่ารู้ทันความหลงของเจ้าตัวก็ได้
ความหลงเจ้าตัวก็หมดประตูจะขี่ช้างสูบบุหรี่มาจากประตูไหน
จึงขอจบย่อเพียงนี้- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


คัดจาก หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP