สารส่องใจ Enlightenment

มรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่ในปัจจุบันวิสัชนาธรรม โดย พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี)
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ปุจฉา - เดี๋ยวนี้คนมักจะพูดว่าหมดกาลหมดเวลาของมรรคผลนิพพานแล้ว
ถ้าหากว่ายังมีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ สัจธรรมของจริงก็ยังมีอยู่
มันจะหมดกาลหมดเวลาไหมครับ


วิสัชนา– ความคิดของคนไม่ได้ปฏิบัติโดยอนุมานเอานั้น
เขาคิดว่ามรรคผลนิพพาน คล้ายๆ กับลูกไม้หมดฤดูกาล
เขาเข้าใจกันอย่างมะม่วง ลำไย หมดฤดูแล้วไม่มีลูก
แท้จริงสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของมีอยู่ประจำโลก
คนที่เขาไม่เห็นธรรม
อย่างตัวของเขาเองผู้พูดมีธรรมอยู่ในตัวของเขา แต่เขามองไม่เห็น
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ไม่ใช่แบกหามหรือไปขนเอาธรรมมาจากไหน
ผมเคยพูดอยู่เสมอว่า ธรรมที่เป็นของจริงของแท้เรียกว่าธรรมล้วนๆ นั้นมีอยู่
แต่คนเราไม่เห็นธรรม หมายความว่าธรรมคืออริยสัจจ์
พระพุทธองค์ก็ชี้เอาทุกข์ มีชาติทุกข์เป็นต้น
สมุทัยก็คือตัณหา ๓ มีกามตัณหาเป็นต้น
นี่ธรรมแท้ๆ เป็นของจริงมีอยู่ในตัวของเราทุกๆ คน
แต่คนเราไม่เห็น ไม่รู้
คือปฏิบัติไม่ถึง ชำระใจไม่สะอาด ไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์
จึงไม่เห็นสัจธรรมนั้น


อีกแง่หนึ่ง ธรรมล้วนๆ ไม่มี มีแต่โลก อันนี้เป็นสำนวน
คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลก เป็นของโลกทั้งนั้น
ชาติก็เป็นของโลก ชรา พยาธิ มรณะ ก็เป็นของโลก
ตัณหาความทะเยอทะยาน กามตัณหา ภวตัณหา ล้วนเป็นของโลกทั้งนั้น
ธรรมแท้ไม่มี แต่ว่าผู้ปฏิบัติตนของตนให้เข้าถึงธรรม
คือใจเป็นธรรม ใจปล่อยวางเรื่องความยึดถือทั้งหลายเหล่านี้
ใจเข้าถึงความสงบเยือกเย็น ปล่อยทั้งโลกทั้งปวงหมด
จึงค่อยมามองเห็นโลกกลายเป็นธรรมหมด
คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่อย่างนั้น เลยไม่เข้าไปยึดไปถือ
จึงว่าธรรมล้วนไม่มี มีแต่โลก
ผู้มามองเห็นโลกตามสภาพเป็นจริงอย่างไร
แล้วไม่เข้าไปยึดถือ วางตามความเป็นจริงได้
สิ่งที่วางและผู้วางเลยกลายเป็นธรรม
มันกลับกัน มันเป็นสำนวน ถูกด้วยกัน


ทีแรกบอกว่าธรรมบริสุทธิ์มีอยู่ มรรคผลนิพพานไม่ใช่อื่นไกล
คือผู้มาชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาอันชอบแล้ว
มองเห็นโลกตามสภาพความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบนั้น
แล้วไม่เข้าไปยึดถือในโลกทั้งปวง
จะเรียกว่ามรรคผลนิพพานหรืออะไรก็ตาม
คนต่างหากเสื่อมสูญจากมรรคผลนิพพานก็เท่านั้น
เพราะไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนั้น
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ไม่ได้เอามรรคผลนิพพานมาจากที่อื่น
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาจากที่อื่นเลย
สัพพัญญุตญาณมารู้ของจริงก็ของในโลกนี้ทั้งนั้น
รู้ด้วยพระองค์เองจึงเรียกว่าสัพพัญญุตญาณ
พระสาวกทั้งหลายได้ฟังพระพุทธสาวก
เหตุนั้นมันจะเรียกว่ามรรคผลเสื่อมได้อย่างไร ไม่มีเสื่อมหรอก


อย่างทุกวันนี้คนทั้งหลายกลัวนักกลัวหนา
กลัวศาสนาจะเสื่อมจากประเทศไทย
กลัวลัทธิการเมืองต่างๆ จะมาเบียดเบียนและย่ำยีให้เสื่อมสูญ
แต่ได้หารู้ไม่ว่าผู้ที่พูดนั้นบางคนศีล ๕ ข้อก็รักษาไม่ครบเลยสักที
นั่นพุทธศาสนาในตัวของเขาได้เสื่อมไปแล้วมิใช่หรือ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


จากหนังสือ “ธรรมะปฏิบัติ สนทนาธรรมระหว่างอาจารย์และศิษย์”
คัดจาก อนุสรณ์เนื่องในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
และเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP