ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ฝึกสมาธิอย่างไรให้จิตรวมถาม – เราจะฝึกสมาธิอย่างไรให้จิตรวมครับ


คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับในหมู่นักปฏิบัตินะครับ
เพราะว่าคนจะคาดหวังว่าทำสมาธิแล้วน่าจะได้สมาธิดีๆ น่าจะได้ฌาน
ทีนี้คือฝึก โอเค มีแนวทางฝึก ต่อให้ถูกต้อง
แต่ถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติตัวยังไม่ได้ ยังไม่ใช่
อย่างไรมันก็ไม่รวมนะอย่างบางคนได้แนวทางที่จะฝึกอานาปานสติอย่างถูกต้องไปแล้ว
รู้แล้วว่าลมไม่เที่ยง เดี๋ยวก็เข้า เดี๋ยวก็ออก เดี๋ยวก็ยาว เดี๋ยวก็สั้น
แต่จิตมีความวิ่งพล่านอยู่ มีความอยากไขว่คว้า
หารูปรสกลิ่นเสียงที่น่าต้องใจน่าสัมผัสมาเข้าตัว
มันก็มีความกระวนกระวาย มีความอยาก มีความงุ่นง่าน
มีความรู้สึกว่าจิตพุ่งไปทางโน้นทีพุ่งไปทางนี้ที
ไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้อย่างมีความสุข
แค่นั้นมันก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่อย่างไรก็ไม่รวม
ถ้าคาดหวังว่าแค่เราปฏิบัติถูก ได้ครูบาอาจารย์ถูก แล้วจิตจะรวม
นี่มันก็เป็นความคาดหวังที่เพี้ยนจากความเป็นจริง
ที่ไม่ถูกต้อง ที่จูนไม่ติดกับความเป็นจริงแล้วนะทีนี้ถ้าเราเข้าใจจริงๆ ว่าจิตรวมมันเกิดจากการที่เราปฏิบัติถูกวิธีด้วย
มีกรรมฐานที่ถูกต้องด้วย
แล้วก็มีการปฏิบัติตน คือมีการใช้ชีวิตประจำวันที่สอดคล้อง

ที่มีความวิเวก ที่มีความไม่เอาอะไร ที่มีความทิ้งไปเป็นที่ตั้งเป็นหลัก
ตรงนี้จะค่อยๆ เกิดความเห็นจากประสบการณ์ภายใน ว่า เออ มันเป็นไปได้
เพราะอะไร เพราะว่ายิ่งปฏิบัติไป จิตยิ่งไม่เอา
จิตที่ไม่เอา จิตที่ไม่คาดหวัง จิตที่ไม่มีอะไรอยู่ในใจ
มีแต่ความพอใจที่จะเห็นลมผ่านเข้าผ่านออก ผ่านเข้าผ่านออก
แล้วก็มีความอิ่ม มีความเต็มที่จะอยู่กับความว่าง
ณ ขณะของการเห็นลมหายใจมันเกิดความมีประสบการณ์ หรือปรากฏการณ์แบบใหม่ขึ้นมาทางจิต
บอกว่า เออ จิตมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มันมีความว่างที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
แล้วความว่างตรงนี้เนี่ยมันเริ่มรู้สึกนะว่ามีสภาพตั้งอยู่
ไม่ใช่ตั้งอยู่ด้วยการบังคับด้วยความคิด แต่ตั้งอยู่ด้วยลักษณะของมันเอง
ที่มีความว่าง มีความเบา มีความอิ่ม มีความเต็มอยู่อย่างนั้น
แล้วกระแสของจิตที่มันมีความอิ่ม มีความเต็มนะ
มันค่อยๆ อยู่ตัว มันค่อยๆ ทรงตัวนะ
เหมือนคนสามารถเลี้ยงตัวด้วยขาเดียวนิ่งๆ โดยไม่มีอาการเป๋เลย
มีความตั้งมั่น มีความอยู่กับสิ่งเดียว แบบเรียบง่าย แบบไม่คิดอะไรเลย
ไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมายอะไรเลยมันก็จะเห็นจากตัวกระแสของจิตนะว่า เออ มันค่อยๆ ผนึก
ค่อยๆ มีความสามารถที่จะทรงอยู่ด้วยการรวม รวมนี่ไม่ใช่อัดเข้ามานะ
ตรงกันข้าม มันมีความว่างจากภายในที่แผ่ออกไป
แล้วเวลาที่จิตมันรวม
มันรวมในลักษณะที่จิตของเรามันไม่ได้มามีความคาดหมาย
หรือว่ามีความนึกคิดว่าจงตั้งอยู่ในสภาพอย่างนั้นอย่างนี้
มันเป็นแม่เหล็ก คือเป็นธรรมชาติของแม่เหล็กที่รวมกระแสเข้ามา
แล้วแผ่ออกไป แผ่ออกไปไม่มีที่สิ้นสุด
รวมแบบที่มันไม่ได้มีความอยาก
มีแต่ความพร้อมตามธรรมชาติของจิต เขาจัดการของเขาเองเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าฝึกอย่างไรให้จิตรวม
ฝึกอย่างที่ถูกทางถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำนะ
แล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องด้วย

มีความวิเวก ไม่ใช่ยังหวังโน่นหวังนี่จะเอาแบบโลกๆ ด้วย
แล้วก็เอาดีทางธรรมด้วยนะ
ซึ่งคนปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะฆราวาสนะ
เริ่มต้นขึ้นมาจะเหมือนกันหมดเลย โลกจะไม่ทิ้ง แล้วก็ธรรมนี่ก็จะเอาด้วย
จับปลาสองมือแบบเต็มกำเลย เต็มกำทั้งสองมือนี่เลย
แล้วก็จะเอาทั้งสองมือให้ได้
มันไม่ใช่วิสัยนะครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP