ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ถ้ารักษาศีลข้อสามให้ดี จะช่วยให้พบคู่บุญได้ในชาตินี้หรือไม่



ถาม - ต่อให้เรามีกรรมเก่ามาอย่างไรก็ตาม
ถ้าชาตินี้รักษาศีลในข้อกาเมสุมิจฉาจารให้สะอาดหมดจด
จะช่วยให้พบเจอคู่บุญที่เหมาะสมของเราได้ไหมคะ



ไม่แน่ ไม่ได้รับประกันนะ
ลองยกตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่าเมื่อชาติที่แล้วหรือหลายๆ ชาติที่ผ่านมา
เราไปหักอกคนเขาไว้เยอะ แล้วก็อยู่กับใครก็มีแต่ความเห็นแก่ตัว
คือจะเอาท่าเดียว ไม่มีการหยิบยื่นอะไรให้เขาบ้างเลย ไม่มีน้ำใจบ้างเลยนะ
แล้วก็ไม่เคยปลูกศรัทธา ร่วมทำบุญทำกุศลอะไร
ที่จะเป็นเรื่องของจิตของวิญญาณร่วมกับใครมาเลย


จู่ๆ เกิดใหม่ชาตินี้ เรามาอธิษฐานแค่นี้ บอกว่าฉันจะไม่ผิดศีลข้อสาม
คือวิบากไม่ได้ออกแบบไว้ว่าจะให้ใครเจอกับเรา เราเจอกับใครนะ
การรักษาศีลข้อสามมันดี ตรงที่เราจะไม่ได้ต้องไปเจอคู่เวร
เมื่อเรารักษาศีลแล้ว และผลของการรักษาศีลนี้เผล็ดผลนะ
ถึงเวลาเผล็ดผลในกาลข้างหน้า
เราไม่ต้องไปเจอคู่เวร เราไม่ต้องไปมีภัยเวรกับใคร
นี่คือผลของการรักษาศีลข้อสามที่แท้จริง



แต่ไม่ได้ประกันว่ามันจะเปลี่ยนเส้นทางที่วิบากได้ออกแบบไว้แล้วนะ
ว่าให้เรานี่จะต้องเจอหรือไม่เจอใครนะครับ
เรื่องการเจอหรือไม่เจอใครที่เหมาะสม
อันนี้เป็นเรื่องที่มองยาก แล้วมันคาดเดาไม่ได้
มันไม่สามารถไประบุว่าฉันจะต้องได้คนแบบนั้นแบบนี้ สเปกอย่างนั้นอย่างนี้
มันเป็นเรื่องที่ว่าเราเคยอยู่กับคนแบบนั้นแบบนี้มาหรือเปล่า
หรือเคยอยู่กับคนแบบไหนมา


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP