สารส่องใจ Enlightenment

ผู้ที่ละกิเลสได้แล้วจะทราบได้ด้วยตนเองใช่ไหมวิสัชนาธรรม โดย หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ปุจฉา - จริงๆ แล้วผมอยากทราบว่าท่านที่ละกิเลสได้แล้วในชั้นนั้นๆ
ท่านตั้งชื่อว่าพระโสดาฯ สกทาคาฯ อนาคาฯ ได้เองทางบัญญัติ โดยไม่มีคนบอกได้ไหม
โดยที่ไม่เคยรู้จักบัญญัติมาก่อนเลย ไม่มีใครบอกด้วย ส่วนผลการปฏิบัติทางจิตนั้นไม่สงสัย


วิสัชนา - ท่านผู้พ้นกิเลสไปเป็นชั้นๆ ท่านก็รู้ของท่านเอง ไม่ใช่คนอื่นจะไปบัญญัติให้
และท่านก็ไม่ค่อยรับคะแนนจากท่านผู้ใดด้วย
ท่านจะใส่ชื่อของท่านว่าพระโสดาบัน สกทาคา อนาคา อรหันต์หรือไม่ก็ตาม
ท่านไม่ได้เป็นห่วงในการใส่ชื่อลือนาม
และไม่คอยมองหนทางให้ท่านผู้ใดมาให้คะแนนและบุบหรือติเตียน
เพราะท่านไม่ปฏิบัติเพื่อโลกธรรม ๘ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขภายนอก
ถ้าหากว่าจิตใจขององค์ท่านยังห่วงในลาภ ยศ สรรเสริญภายนอก
จะใส่ชื่อลือนามว่าพระโสดาบันนั้นได้อย่างไร
จะใส่ชื่อว่าผู้เห็นธรรมเบื้องต้นอย่างไรได้...ข้อนี้ขอให้ใคร่ครวญให้ดีข้ออื่นยังมีอยู่อีก ปฏิบัติพระพุทธศาสนา
ถ้าจิตใจหนักไปทางวัตถุนิยม ไม่มุ่งอุดมคติคือพระนิพพาน ก็เป็นโลกีย์ปฏิบัติใช่ไหม...
จะชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้
อนึ่ง ธรรมพิเศษที่ควรรู้ ปัจจัย ๔ อันมีมาในทางพระพุทธศาสนาในทางที่ชอบ
ขอให้มีความเข้าใจว่า สำหรับไว้บูชาโลกุตรธรรมเท่านั้น
ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไว้บูชากิเลสเมื่อปัญญาอันล่วงหน้าขวางทิฏฐิอันเห็นชัดของเจ้าตัวแล้ว
เจตนาและสติปัญญาก็คงดิ่งถึงพระนิพพานไปเป็นลำดับ
ธรรมดาคนเราย่อมมีสิทธิ์รู้เอง เราทำงานได้ขนาดไหนก็ต้องรู้ตัวทั้งนั้น
โลภ โกรธ หลงของเราเบาไปขนาดไหนก็ต้องรู้ตัวทั้งนั้น
หรือหากว่าไม่เบา หรือหากว่าขบถคืนวิธีไหนหรือไม่ ทั้งหลายแหล่
ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์รู้ตัวทั้งนั้น มิฉะนั้นแล้วก็จะสุ่มสี่สุ่มห้า
มีเงินเพียงสองสตางค์ก็จะสำคัญตัวว่ามีตั้งสองล้าน


พระพุทธศาสนาปฏิบัติสบายมากเพราะเอาตนเป็นพยาน เรียกว่าตนสอนตนก็ถูก
ผู้อื่นมาสอนก็เอาของเราสอนเราชี้ใส่หัวใจเรา ชี้ใส่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเราอีกด้วย
ชี้ใส่หนังหุ้มอยู่โดยรอบด้วย นี้เรียกว่าเอาของเราสอนเรา
เพราะบอกเราอาบน้ำ ถ้าเราไม่อาบแล้ว
ท่านจะยอมเป็นบ๋อยมาอาบให้ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อท่านละได้อยู่ในชั้นไหนๆ ท่านจะรู้ปริยัติก็ตามหรือไม่รู้ก็ตาม
มีผู้บอกก็ตาม ไม่มีผู้บอกท่านก็ตาม
ธรรมะอยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้พร้อมทั้งกิเลสของเจ้าตัวที่มันเบาลงเป็นลำดับ
ขาดไปไม่ขบถคืนในตอนไหน ชั้นใดๆ ท่านก็ดูตัวท่านทั้งนั้น
ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติแบบบ้าๆ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


คัดจาก หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP