ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ผู้ที่มีอาชีพเป็นดาราหรือนักร้อง สามารถเจริญสติจนบรรลุมรรคผลได้หรือไม่ถาม – อยากทราบว่าอาชีพที่จะต้องเจอเรื่องกระทบบ่อยๆ
เช่นดาราหรือนักร้อง สามารถเจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วบรรลุธรรมได้ไหม
แล้วถ้าตั้งใจอยากพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ควรหรือไม่ที่จะทำงานในสายอาชีพนี้คะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมยกตัวอย่างแบบสุดโต่งเลยนะ
ก็อย่างในสมัยพุทธกาล ไม่ใช่แค่อาชีพดารานักร้องนะ
แต่เป็นอาชีพหญิงงามเมืองเลยทีเดียว หญิงงามเมืองก็คงทราบนะ
ถ้าปัจจุบันก็คงนึกถึงโสเภณี
แต่ว่าสมัยนั้น หญิงงามเมืองเป็นที่ยอมรับนะ
ก็เล่าๆ กันนะว่าถ้าผู้หญิงคนไหนเกิดมามีความสวยงามมาก
แล้วก็เป็นที่หมายปองถึงขั้นจะทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าจะฆ่าแกงกัน
ระหว่างผู้ชายมากมายที่ต้องการเจ้าหล่อนนะ
พระราชาก็จะแต่งตั้งเป็นหญิงงามเมืองเสีย
เพื่อที่จะให้ชายเหล่านั้นได้สมใจพร้อมๆ กัน หลายๆ คนนะ
ถ้าหากว่าใครมีเงินพอที่จะซื้อตัวนางตามที่พระราชาท่านตั้งอัตราไว้
ก็มีสิทธิที่จะได้นางไปครองเป็นเวลาที่กำหนด
แล้วก็ห้ามไม่ให้มีใครจับจองเป็นเจ้าของ นางจะเป็นตัวของตัวเองคือพูดง่ายๆ ว่าอาชีพที่บอกว่าเป็นหญิงงามเมือง
มีศักดิ์ศรีในสมัยหนึ่งนะครับ ในยุคหนึ่ง ในถิ่นหนึ่ง
แล้วก็ในครั้งพุทธกาลก็มีหญิงงามเมือง อย่างเช่นนางสิริมาที่สามารถบรรลุธรรมได้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีปรากฏเป็นประจักษ์หลักฐานนะครับอยู่ในชั้นพระไตรปิฎก
บอกว่าหญิงงามเมือง มีนางสิริมา แล้วใครอีกคน ผมจำชื่อไม่ได้ถนัดนะ
ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ ไม่ใช่แค่หนึ่งคน แต่เป็นสองคน
หรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ
ก็อยากจะบอกว่า แม้กระทั่งอาชีพที่คนนึกไม่ถึงว่าสามารถที่จะเจริญสติได้นะ
ถึงขั้นที่บรรลุมรรคผลเลยทีเดียว
ไม่ใช่แค่เอาแค่การเจริญสติ นับกันแค่เจริญสติอย่างเดียวฉะนั้นดารานักร้อง ถ้าหากว่าไม่ได้ทำอนันตริยกรรมไว้
คือไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์
ไม่ได้เป็นสงฆ์ที่ทำให้เกิดการแตกแยกภายในอาวาสนะ
แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสทำพระพุทธเจ้าพระโลหิตห้อนะครับ
ก็เหล่านี้คือไม่ต้องห่วงนะ

กรรมอะไรๆ ก็สามารถที่จะลดหย่อนผ่อนโทษกันได้
สามารถตั้งจิตให้มีความมั่นคง แล้วก็มีความเที่ยงที่จะรับรู้ตามจริง
บรรลุมรรคผลกันได้นะครับ นับตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปถึงพระอรหัตผลทีเดียวแม้แต่พระองคุลีมาล ซึ่งสมัยนั้นถ้าใครเจอก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระอรหันต์นะ
ก็ต้องหลีกกระเด็นกันทุกราย เพราะว่าเป็นจอมโจรชื่อดัง
ฆ่าไม่เลือกหน้า ฆ่าไม่ต้องดูว่ามีความแค้นต่อกันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าจะเอานิ้วจากคนตายมาห้อยคอให้ครบหนึ่งพัน
จะได้ร่ำเรียนศาสตร์วิชาที่ครูบาอาจารย์ของท่านนี่ไปหลอกไว้ ไปหลอกลวงไว้นะครับ
ว่าเดี๋ยวจะถ่ายทอดวิชาสูงสุดให้ถ้าหากว่าไปฆ่าคนได้ครบพัน
โดยมีหลักฐานเป็นนิ้วของคนจำนวนพันนั้นห้อยคอ
ตอนแรกอาจารย์ก็เข้าใจว่ายังฆ่าไม่ถึงพัน
ก็น่าจะโดนสวนกลับเสียก่อน ตายเสียก่อน
แต่แท้ที่จริงก็คือสามารถทำได้นะ ท่านเก่งมาก มีตบะแก่กล้ามาก
สามารถฆ่าคนได้เกือบครบพันคนแต่คนที่หนึ่งพันนี่เป็นพระพุทธเจ้า ฆ่าไม่ได้
และยังถูกฆ่ากลับ เป็นการฆ่าอุปาทาน ฆ่าความหลงผิด ความเห็นผิด
ท่านไมได้บรรลุอรหันต์ทันทีนะ
แต่ว่าก็บวชสักพักหนึ่งกว่าที่จะค่อยๆ
ความมืดมนอนธการในจิตใจ
จะถูกขับไล่ด้วยแสงสว่างจากพระธรรมคำสอนนะครับ


อันนี้ก็อยากจะบอกไว้เลย คือพูดสุดโต่งเลย
บางทีก็มีมาหลายกระแสนะบอกว่าถ้าดูหมอนี่ไม่มีสิทธิบรรลุมรรคผลนะ
ก็มีประจักษ์หลักฐานในชั้นพระไตรปิฎก
อย่างเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับ
ท่านก็ดูในลักษณะที่ว่าทำนายทายทักลักษณะของผู้คน
ว่าจะได้เป็นอะไร มีความเป็นใหญ่แค่ไหน หรือกระทั่งดูได้ว่าเป็นมหาบุรุษ
สามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือเปล่า ท่านก็ทายถูกมาแล้ว
เรียกว่าเป็นนักดูโหงวเฮ้งชื่อดังในยุคพุทธกาลเลยทีเดียว
แล้วท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นรายแรกของพุทธศาสนานี้ด้วย
ที่มีพระพุทธโคดมเป็นพระพุทธเจ้านะ เป็นพระศาสดาในพุทธศาสนาครั้งนี้
ท่านก็นอกจากเป็นพระโสดาบันได้ง่ายๆ แล้วนะ
ในเวลาไม่นานท่านก็ยังบรรลุพระอรหัตผลเป็นคนแรกอีกด้วยนะก็สรุปนะไม่ว่าจะมีอาชีพไหน สาขาใด
ถ้าหากว่าไม่ได้ไปพลั้งทำอนันตริยกรรม
ซึ่งเป็นกรรมรุนแรงที่จะต้องได้รับผล ได้รับโทษเป็นนรกเท่านั้นสถานเดียวนะครับ
นอกนั้นนี่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งนั้นแหละทีนี้มีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่ง คือการที่เราแสดง มีอาชีพเป็นดารา หรือว่านักร้อง
ถ้าหากว่ารับงานมั่ว จนกระทั่งจิตมันหม่นมัว จิตมีความบิดเบี้ยว
เกินกว่าที่จะรู้อะไรตามจริงได้ อย่างนี้ก็เรียกว่าปิดทางตัวเองเหมือนกัน
คือไม่ว่าจะอาชีพสาขาไหน ถ้าหากว่าเราจะต้องโกหก
เราจะต้องมีการทำบาปทำกรรม ผิดศีล ไปยั่วยุให้คนอื่นเขามีกิเลสแรงๆ มากๆ
ไม่ว่าอาชีพไหน สาขาไหนนะ
มันไม่สามารถที่จะยอมรับตามจริง สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าได้หรอกถ้าหากว่าจะสำรวจง่ายๆ ว่าคุณมีจิตบิดเบี้ยวเกินกว่าที่จะบรรลุมรรคผลได้หรือเปล่า
มีวิธีสำรวจ ง่ายที่สุดเลย ถามตัวเองว่าสามารถที่จะยอมรับตามจริงได้ไหม
ว่าขณะนี้หายใจเข้า ขณะนี้หายใจออก
ขณะนี้ที่กำลังหายใจเข้า หายใจออกอยู่นี่ มันมียาว มันมีสั้นไม่เท่ากัน
ถ้าดูไปเรื่อยๆ รู้ไปเรื่อยๆ แล้วมีความรู้สึกว่า
เออ ลมหายใจ เดี๋ยวมันก็เข้า เดี๋ยวมันก็ออก
เดี๋ยวมันก็ยาว เดี๋ยวมันก็สั้น ไม่เท่ากัน คนละชุดกัน
รู้สึกว่ามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ นิ่งๆ สบายๆ
อันนั้นแหละเป็นหลักประกันได้ว่า สิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดสาขาใด
มันยังไม่รบกวนจิตใจให้บิดเบี้ยวมากเกินไปผมขอตั้งข้อสังเกตนะ บางคนนี่เป็นหมอด้วยซ้ำนะ
แต่ว่าโกหกบ่อย จนกระทั่งจิตไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงอะไรได้เลย
เห็นเรื่องจริงหรือเห็นความดีงาม เป็นเรื่องตลกไปหมด
แล้วก็ไปเข้าขบวนการนะ ประเภทผ่าตัดลักไตบ้าง หรือว่าไปทำอยู่กับคนบาปคนชั่วนะ
ขี้เกียจจาระไนนะ มันเยอะ อย่าไปพูดเลยก็แล้วกันว่ามันมีอะไรอยู่บ้าง
แต่ก็จะบอกว่าคือแม้กระทั่งอาชีพที่มีฐานะซึ่งสังคมยอมรับนับถือว่าสูงส่ง
ประเภทหมอ ประเภทครู ก็สามารถที่จะทำบาปทำกรรม
ถึงขั้นที่ว่าจิตไม่สามารถยอมรับความจริงตรงหน้าที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้
ทุกอย่างเป็นเท็จไปหมด ทุกอย่างเป็นเรื่องเล่นไปหมด
ทุกอย่างนะมันเหมือนกับเรื่องตลก คนอื่นเป็นตัวตลกไปหมด
ตัวเองนี่ยิ่งใหญ่อยู่คนเดียว ตัวเองนี่ฉลาดอยู่คนเดียว เก่งอยู่คนเดียว
หลอกลวงคนอื่นเขาได้ เอาเปรียบคนอื่นเขาได้ ทำร้ายคนอื่นเขาได้
โดยที่ไม่สามารถที่จะมีอะไร หรือว่าใครมาแตะต้องตัวเองมันคิดเสียอย่างนี้ จิตใจถูกย้อมถูกปรุงแต่งด้วยบาปด้วยกรรม
จนกระทั่งไม่สามารถที่จะไปมองเห็นอะไรที่มันดีๆ ได้ จิตมันมืดไปหมด
ความสว่างในขั้นศีลไม่มี ความสว่างในขั้นทานไม่มี
แล้วจะไปเห็นความจริงขั้นสูงได้อย่างไร
ความจริงขั้นสูงสุดนี่ต้องใช้ความสว่างจัดจ้ามากที่สุดในจักรวาล
มาแหวกทางมาเปิดทางให้ดู ให้รู้ ให้เห็น
ความจริงขั้นสูงสุดนั้นก็คือนิพพาน
เวลาที่บรรลุมรรคผลก็คือเวลาที่เห็นนิพพานนั่นแหละ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะ ในชั้นอรรถกถาก็พูดไว้ว่า
แสงสว่างที่ฆ่ากิเลส ที่จะบดบังนิพพานไม่ได้ เป็นแสงที่ไม่มีอะไรเทียบอีกแล้วนะครับทีนี้คือถ้าเรามีอาชีพดาราหรือว่านักร้องนะ แล้วอยากจะเจริญสติปัฏฐาน
ก่อนอื่นผมขอแนะนำนะ อย่าไปคิดว่าอาชีพแบบเรา
มันจะเจริญสติได้หรือเปล่า บรรลุมรรคผลได้หรือเปล่า
แต่ให้คิดว่าตอนนี้เราสามารถยอมรับความจริงอะไรได้บ้าง
บางคนนะไม่ต้องเป็นดารานะ แต่ยอมรับความจริงอะไรไม่ได้เลย
เนื่องจากเป็นคนมีนิสัยเอาแต่ใจตัวมากๆ อยากได้อะไรต้องได้
อยากให้ใครตามใจตัวเองอย่างไร เขาจะต้องเป็นไป
เหมือนกับเคยชินมาแต่ไหนแต่ไรว่า เราสามารถเป็นผู้ชี้นกให้เป็นไม้ ชี้ไม้ให้เป็นนก
จิตแบบนี้ก็ไม่สามารถยอมรับความจริงได้เหมือนกัน
แล้วถ้าไม่สามารถยอมรับความจริงได้ มันไม่มีความอดทนหรอก
สมาธิจะสั้น มีความฟุ้งซ่านจัด มีความอยากจะเอาอะไร
อยากจะบงการให้โลกเป็นอย่างไร ตามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ใช่คนที่ทำอนันตริยกรรม
ไม่ใช่คนทุจริตคดโกงสังคม แล้วก็ไม่ใช่คนเอาแต่ใจตัวมากเกินไป
ประกันได้เลยว่าจิตของเรามีความปลอดโปร่งได้
เพียงพอกับการที่จะเจริญสตินะครับ

เอาล่ะก็ขอพูดเพียงเท่านั้นในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพสาขานะว่าขวางมรรคขวางผลหรือเปล่าแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP