ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ถ้าพระสงฆ์ขออะไร เราจำเป็นต้องให้ทุกอย่างหรือไม่ถาม - เคยได้ยินมาว่าถ้าพระสงฆ์ขออะไร แล้วเราไม่ให้
ถึงเวลาที่กรรมที่ไม่ให้ตามที่พระขอเกิดเผล็ดผลขึ้นมา ก็จะทำกิจการอะไรไม่ค่อยรุ่งเรือง
คำถามคือถ้าพระสงฆ์ขอให้เราปลูกต้นไม้
แต่เรามีปัญหาเรื่องหลังและเข่า ไม่สามารถนั่งยองๆ ได้ และไม่มีเก้าอี้ให้นั่ง
ถ้าเราปฏิเสธจะได้รับผลกรรมอะไรไหมคะลักษณะที่ท่านขอนี่นะ ถ้าหากว่าเอาตามแบบที่มีบันทึกในพระคัมภีร์เลย
อย่างถ้าสมมุติว่าท่านเห็นว่าเรากำลังหุงหาอาหารอยู่
แล้วท่านโคจรบิณฑบาตมา ในยุคพุทธกาล
มาหยุดยืนหน้าบ้านเพื่อที่จะขอภิกขาจาร
ด้วยความหวังว่าญาติโยมมีศรัทธาในพุทธศาสนา
แล้วจะเห็นค่าของพระภิกษุสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนา
แล้วก็ได้เอาข้าวมาเลี้ยง อะไรแบบนี้
แล้วเราเห็นเข้าก็ไล่ให้ไปพ้นๆ คือเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
ฉันจะทำกินของฉันเองนะ ให้นิมนต์ไปป้ายหน้าเถอะ อะไรแบบนั้น
นี่ตรงนี้ ผลที่ออกมาตามที่พระคัมภีร์ว่าไว้
ก็คือทำให้เป็นผู้ที่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้อย่างใจ
คือไม่ให้สิ่งที่ควรให้กับผู้ที่ควรได้รับนะครับอย่างพระสงฆ์นี่เขาเรียกว่าเป็นนาบุญ เป็นผู้ที่ทำกิจที่มีความสว่างไสว
แล้วก็ถ้าหากว่าให้กำลังแก่ท่าน ให้ท่านไปสืบทอดความดี
ความสว่าง ความงามของพระศาสนา ก็จะเป็นคุณใหญ่กับโลก
และเราอยู่ในขอบข่ายที่จะทำได้ ณ เวลานั้นแล้ว ท่านมาขอแล้ว
แต่เรากลับปฏิเสธ กลับบ่ายเบี่ยง ทั้งๆ ที่กำลังทำครัวอยู่ กำลังมีอาหารอยู่ในมือนั่นน่ะ
ท่านได้กลิ่นออกมาจากครัว เรากำลังทำอยู่ชัดๆ แต่เรากลับนิมนต์ให้ไปป้ายหน้าเสีย
อย่างนี้ก็ได้ผลเป็นการที่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากจะได้นะครับ
ก็อันนั้นเป็นสิ่งที่มีมาในพระคัมภีร์ทีนี้ถ้าอย่างกรณีอื่น เวลาพระสงฆ์ขอนะ ถ้าท่านขอในสิ่งที่ไม่ควรจะขอ
แล้วเราพิจารณาว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรกับพระศาสนา
ไม่ใช่เป็นเรื่องของสงฆ์โดยรวม แต่เป็นเหตุผลส่วนตัว อยากได้นั่นอยากได้นี่
ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้เลยนะ ผิดวินัยนะ
ถ้าหากว่าญาติโยมไม่ได้ปวารณาตัวไว้ว่าจะให้
ว่าขออะไรแล้วจะสนองตอบตามประสงค์
แล้วอยู่ๆ ไปขอเอาดื้อๆ ผิดพระวินัยนะ
ผลนี่มันไม่เท่าไหร่หรอก
ก็คือเหมือนกับเป็นคนขอส่วนตัว เรื่องส่วนตัว แบบโลกๆ
ขอนั่นหน่อย ขอนี่หน่อย แล้วเราไม่พร้อมที่จะให้ หรือว่าเราไม่สะดวกใจที่จะให้
ก็ไม่เป็นไร มันไม่ได้มีผลมากมายอะไรอย่างกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องหลังกับเรื่องเข่า เราก็บอกท่านไปตามตรงเลย
ว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้อยู่ ไม่สะดวกที่จะทำให้ อย่าไปเกรงใจ
คือบางทีนี่คนไทยนะครับ คนที่ไม่เชื่อ ไม่นับถือพระสงฆ์องค์เจ้า
ก็เข้าขั้นไม่ชอบไปเลย หันหลังให้ไปเลย หรือว่าทำเชิดใส่ไปเลย
หรือมีปฏิกิริยาทางใจไม่ดี เป็นอคติกับพระสงฆ์องค์เจ้าไปเลย
ส่วนคนที่เชื่อก็เชื่อมากเกินไปนะ
เหมือนกับว่าท่านทำอะไรต้องเห็นดีเห็นงามตามไปหมด อะไรแบบนั้นเอาที่ตรงกลางก็แล้วกัน ก็คือว่าพระสงฆ์บางทีท่านก็เป็นสมมุติสงฆ์นะ
แล้วก็ต่อให้ท่านปฏิบัติธรรมขั้นไหนก็แล้วแต่ เป็นพระดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะมีความคิดที่ถูกต้องเสมอไปนะครับ
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าท่านก็อนุญาตแล้วก็สนับสนุนญาติโยมที่มาฟ้องด้วย
ว่าพระสงฆ์ทำอย่างนั้น พระสงฆ์ทำอย่างนี้ ไม่เหมาะกับสมณสารูปเลย
พระพุทธเจ้าพอได้ยินคำฟ้องจากญาติโยม
ถ้าเห็นว่า เออ นี่เป็นที่ติฉินนินทาของฆราวาสหรือที่เรียกว่าโลกวัชชะจริงๆ
ท่านบัญญัติวินัยเดี๋ยวนั้นเลยนะ ต่อให้เป็นพระอรหันต์นะอย่างเคยมีกรณีที่พระอรหันต์ท่านไปเทศนาธรรมกับเหล่าภิกษุณีจนกระทั่งโพล้เพล้
ชาวเมืองเห็น เอ๊ะ นี่ออกมาจากสำนักของภิกษุณี เวลานี้มันล่วงเย็นเข้าไปแล้วนี่
ก็รู้สึกไม่ดีกัน ก็ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่า โอ เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลย
พระพุทธเจ้าตรัสตำหนิทันทีเลยนะ บอกว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาติเตียน
แล้วท่านก็บัญญัติห้ามทันทีว่า
ห้ามไม่ให้ภิกษุ แม้แต่จะเข้าไปหรือออกมาจากสถานที่ที่มีภิกษุณีอยู่
ต่อให้เป็นการไปเทศนาธรรม ก็ไม่มีการยกเว้นนะ ห้ามเด็ดขาดก็สรุปว่าไม่ใช่พระสงฆ์ขออะไรเราต้องให้หมด ไม่ใช่อย่างนั้น
แล้วอย่าไปกลัวบาปกลัวกรรมว่าเดี๋ยวจะทำให้เราไม่ได้รับอะไรที่ควรจะได้
มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เราให้ในสิ่งที่สมควรจะให้
แล้วปวารณาตัวต่อผู้ที่เราเห็นแล้วว่าท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
เราเห็นแล้วว่าใจของเรานี่ลงให้ท่าน ยอมรับท่าน
คือแม้แต่ผมเอง คือพระขออะไร ไม่ใช่ว่าให้หมดนะครับ
อย่างบางทีมาขอในสิ่งที่เรารู้เลยว่าอันนี้นี่กิเลสส่วนตัวนะ
ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์แก่วงการสงฆ์ หรือว่าแม้แต่ตัวท่านเอง อะไรแบบนี้
ผมก็ปฏิเสธ ปฏิเสธบางทีด้วยอาการนิ่งไปเฉยๆ นั่นแหละนะ
แต่ถ้ารูปไหนบางทีถ้าไม่ได้ขอ เรารู้สึกว่า โอ้โห อยากทำให้ท่าน ก็เต็มที่เลยนะ
ก็ปวารณาตัว แล้วก็ถ้าปวารณาตัวไว้แล้วท่านขอขึ้นมา อันนี้แหละที่จะมีผล


พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กับพระอานนท์บอกว่าพวกที่ค้าขายของได้กำไร
เพราะว่าในอดีตเคยไปปวารณาตัวไว้ กล่าวเหมือนกับอนุญาตให้ท่านขอ
แล้วพอท่านขอขึ้นมาก็จัดให้ตามประสงค์ของท่านทุกประการครบถ้วน
นี่พวกนี้จะค้าของได้กำไรตามใจนึกดังใจ
คือ คาดเก็งเอาไว้ว่าจะได้กำไรสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์
มันก็จะได้ประมาณนั้น หย่อนไปก็สี่สิบหรือสูงกว่านั้นก็หกสิบ เจ็ดสิบ
แต่ถ้าท่านขอหนึ่ง เราให้สอง ท่านขอสอง เราให้สิบ อะไรแบบนี้
ก็จะมีผลเป็นว่า เก็งกำไรไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เก็งกำไรไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันได้พันเปอร์เซ็นต์ อะไรทำนองนั้น นี่ที่ท่านตรัสไว้นะ
ส่วนประเภทที่ไปปวารณาตัวไว้ แล้วพอถึงเวลาท่านขอขึ้นมา เราไม่เอาไปให้
อย่างนี้ก็จะไม่ได้กำไรตามประสงค์หรือไม่ก็ขาดทุนไปเลยนะก็เอาเป็นคร่าวๆ นะว่าอย่าไปกลัวบาปกลัวกรรมเสมอไปนะ
ประเภทที่ว่าท่านขออะไรต้องให้ทุกอย่าง
มันมีหลักการคร่าวๆ ก็คือว่า
หนึ่ง เราพิจารณาแล้วว่าควรให้
สอง คือเราไปปวารณาตัวไว้ก่อนหรือเปล่า
สองตัวนี้เป็นจุดหลักที่สำคัญนะครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP