จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๒๘ สิ่งที่ควรทำ หากไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะโต้แย้งกับพ่อแม่228 talkพ่อแม่เป็นรากเหง้าของกำเนิด
ฉะนั้น ทำกับรากเหง้าคู่นี้อย่างไร
แนวโน้มของกำเนิดครั้งหน้าก็อย่างนั้น


ยกตัวอย่างเช่น
ถ้ามีเจตนาใช้คำพูดทำร้ายจิตใจ
ให้เกิดความเจ็บปวดยืดเยื้อ
เช่น ‘ฉันไม่น่าเกิดมาเป็นลูก
ของพ่อแม่ที่คิดไม่เป็นอย่างนี้เลย’
ขอให้สังเกตความเสียดแทงที่เกิดขึ้นว่า
แรง ร้อน ร้าย ชนิดที่ถ้าต้องตายเดี๋ยวนี้
น่าจะมีกำเนิดใหม่ที่ไม่ดีแน่ 
แย่ลงกว่าเดิมแน่
รู้ๆกันด้วยสัญชาตญาณทางจิต
ไม่จำเป็นต้องได้อภิญญาตาทิพย์อะไร


ในทางตรงข้าม
หากพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ยึดบาปกรรมบางอย่างเป็นเส้นทางชีวิต
แล้วเรามีความสามารถ
เปลี่ยนความคิดความเชื่อของท่านได้
จะด้วยวิธีเอาน้ำเย็นเข้าลูบ
หรือด้วยอุบายธรรมล้ำลึกอย่างไรก็ตาม
คงเห็นภาพเลยว่าหากต้องตาย
จะได้ไปสู่ภพสว่างใหญ่กว่านี้ขนาดไหน


ฉะนั้น ความขัดแย้งไม่ได้นำไปสู่
ข้อสรุปที่เลวร้ายเสมอไป
มันขึ้นอยู่กับว่าเราคัดท้ายให้ลงเอยท่าไหน
แม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า
ที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้สมน้ำสมเนื้อ
ต้องเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิในพวกท่าน
ให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิ
มีศรัทธาที่ถูก มีทานและศีลที่ตั้งมั่น
เป็นที่พึ่งให้ตนเองได้ทั้งยามอยู่และยามตาย
ซึ่งการจะเปลี่ยนพ่อแม่ได้เช่นนั้น
จะให้เอออวยท่าเดียวคงไม่สำเร็จ
อย่างไรก็ต้องขัดแย้งบ้าง
เพียงแต่จะขัดแย้งด้วยท่าไม้ตายแบบไหนเท่านั้น


โดยทั่วไป หากไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะโต้แย้งกับพ่อแม่
จึงควรทำไว้ในใจว่า
๑) จะไม่เผลอทำร้ายจิตใจ
๒) เลือกแล้วว่าเป็นหัวข้อที่จำเป็น
๓) คิดแล้วว่าจะให้ผลดีเมื่อพ่อแม่เข้าใจถูกตรงขึ้น


เมื่อยึดหลัก ๓ ข้อนี้
เมื่ออยู่กับพ่อแม่
เราจะเกิดความเคยชินในการดูตัวเองว่า
ตั้งใจคุยกับพวกท่านด้วยเจตนาอะไร
ช่วยให้ดีขึ้น 
หรือท่านอยู่ของท่านดีๆ
เราอยากไปทำให้แย่ลง
ความเคยชินและการปักหลักทำซ้ำๆนั่นแหละ
เรียกว่า ‘อาจิณณกรรม’ 
เมื่อถึงเวลากรรมเผล็ดผล
ก็จะให้ผลยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานตามทิศทางนั้นๆ


ถ้าความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ก็หันเหทิศทางสนทนา
ยกเอาเรื่องดีๆมีสาระ 
หรือมีความเบาสมองมาคุยแทน 
แต่ถ้าท่านเริ่มก่อนและไม่ยอมหยุด
ก็ให้บอกตัวเองว่า 
บุคคลที่อยู่ตรงหน้า
มีอิทธิพลทางบุญบาปอย่างใหญ่กับเรา
ต่อให้เถียงด้วยเหตุผลดีแค่ไหน 
ถ้าท่านโมโห เจ็บใจ หรือคิดสาปแช่ง
เรามีแต่จะขาดทุน ไม่มีทางกำไรเลย 
ทางที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนการขาดทุนทางกรรม 
เป็นกำไรทางจิตวิญญาณเสีย 
คิดได้อย่างนี้เราจะมีแก่ใจยอมอ่อนข้อ 
ลดทิฐิมานะ หรือมีขันติมากพอจะถอยหลายๆก้าว 
หรือหัดพูดจานิ่มนวลกับท่านมากๆ
ระดมความฉลาดทั้งหมดคิดหาทาง หาอุบายวิธี
ที่จะช่วยให้ท่านดีขึ้น
ไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยแบบพลอยยอมโง่ประชด
อันเป็นการซ้ำเติมให้ท่านจมลงกว่าเดิม!


ดังตฤณ
กุมภาพันธ์ ๖๑review


เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
คอลัมน์ "สารส่องใจ" ได้เชิญพระธรรมเทศนา
โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เรื่อง "ดำเนินตามแนวทางแห่งนักปราชญ์ (ตอนที่ ๑)"
มานำเสนอเพื่อความเจริญในธรรมของทุกท่านค่ะ (-/\-)


หากหมั่นสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอและพยายามไม่ทำบาปใดๆ
จะทำให้พ้นจากวิบากไม่ดีทั้งหมดได้ในชาตินี้หรือไม่
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา" 
ตอน "เราสามารถทำให้กรรมเก่าหมดไปในชาตินี้ได้ไหม"


การล่าสัตว์นอกจากจะเป็นการผิดศีลข้อปาณาติบาตแล้ว
การฆ่าสัตว์ป่าบางตัวที่เป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมสูง อาจเป็นกรรมหนักได้
ดังเรื่องราวที่คุณงดงามเล่าสู่กันฟังไว้
ในคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม" ตอน "คุยเรื่องล่าสัตว์"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP