จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๒๐ จิตที่รู้สึกว่าง220 talkจิตที่รู้สึกว่าง
ต่างกันมาก
จากจิตที่ว่างขาดจากกิเลส


จิตที่รู้สึกว่าง
ไม่ใช่จิตที่เอาไว้ล้างกิเลส
จิตจะล้างกิเลสได้
ไม่ใช่ตอนติดใจความว่าง
ไม่ใช่ตอนพยายามกลับไปหาความว่าง
ไม่ใช่ตอนสร้างสมาธิให้ว่างเปล่า


จิตที่เอาไว้ล้างกิเลส
คือจิตที่รู้วุ่นหลังว่าง
คือจิตที่รู้ว่าวุ่นไม่นานก็ซาไป
คือจิตที่รู้ว่าสิ่งใดแปรไป
สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน


แต่ถ้ายังไม่ถึงความว่าง
ไม่มีสมาธิให้รู้สึกว่าใจว่างเปล่าบ้างเลย
ก็อย่าเพิ่งไปดูถูกความว่าง
เพราะถ้าไม่ว่างลงชั่วคราว
ก็ไม่มีทางรู้หรอกว่า
ใจมันวุ่นอยู่ตลอด
ไม่มีทางกลับมาระแคะระคายเลยว่า
แท้จริงแล้วตัวเราไม่เคยมี
มีแต่ความปรุงแต่งไปเองของจิต


สังเกตความไม่เที่ยงของลมหายใจ
ที่สั้นบ้าง ยาวบ้าง
รู้ไปรู้มา
จนจิตแยกไปอยู่คนละข้างกับลมหายใจ
ไม่ยึดว่าลมหายใจเป็นของเรา
แล้วเมื่อจิตตื่นเต็มที่
เห็นกายนั่งกายนอนเป็นวัตถุอะไรแท่งหนึ่ง
ที่อยู่คนละข้างกับเรา
มีอยู่แค่ให้เราดู
ถึงตรงนั้น
ก็จะว่างจากการยึดกายว่าเป็นเรา
นับว่าว่างจริงได้ส่วนหนึ่ง


เมื่อว่างจากการยึดกายแล้ว
จึงสามารถกลับมารู้อาการแปรปรวนของใจ
ที่ดิ้นเบาบ้าง ดิ้นแรงบ้าง
แผ่ออกสว่างบ้าง ยุบลงมืดบ้าง
เดี๋ยวว่างบ้าง เดี๋ยววุ่นบ้าง
รู้ไปรู้มา
จนจิตแยกไปอยู่คนละข้างกับอาการทางใจ
ไม่ยึดว่าอาการทางใจเป็นตัวเรา
แล้วเมื่อจิตตื่นเต็มที่
ก็จะว่างจากความรู้สึกว่าเคยมีเรา
และเมื่อเห็นซ้ำๆว่า
ตัวเราไม่เคยมี
มีแต่ความปรุงแต่งไปเองของจิต
ก็ค่อยรู้เองว่า
พ้นจากวุ่นและว่างเป็นอย่างไร!ดังตฤณ
ตุลาคม ๖๐
reviewการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า 
ย่อมทำให้จิตใจสงบเยือกเย็น มีทุกข์น้อยลงเป็นลำดับ
ดังความตามพระธรรมเทศนา เรื่อง "สติปัญญา"
โดย พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ค่ะ (-/\-)


เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้อดีตคนรักได้ติดต่อกันอีกครั้ง
ทว่าต่างคนต่างมีพันธะแล้ว จะมีวิธีใดช่วยให้หักห้ามใจได้
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "จิตใจหวั่นไหวเพราะพบคนรักเก่าผ่านทางเฟสบุ๊ค ควรทำอย่างไร"


การเลือกทำงานที่ไม่ก่ออกุศลและไม่ผิดกฎหมายด้วย
ย่อมเป็นผลดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะ
ดังเรื่องราวในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ"
ตอน "ธุรกิจแบบไหนที่ใช่เลย" (^__^)


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP