สารส่องใจ Enlightenment

อานาปานสติ (ตอนที่ ๒)พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๑
อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) (คลิก) 


ความดีๆ เป็นเครื่องพาให้คนดีนะ
ผู้ที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงขั้นยอดเยี่ยม
ขั้นไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีก ขั้นบรมสุข
ก็ต้องอาศัยความดีมีทานมีศีลมีภาวนาสร้างความดี
นี่ปราชญ์ทั้งหลายท่านเป็นคนดี ท่านได้เป็นศาสดาของโลก
ดังพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
และสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆ องค์ที่เป็น สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรานี้
ล้วนแล้วแต่ท่านผู้สร้างความดี ความดีเต็มหัวใจแล้วผ่านได้พ้นได้
เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็ให้พยายามสร้างความดีอย่าได้ลดละอันเรื่องความชั่วนั้นยังไงมันก็ขัดแข้งขัดขาเราอยู่ดี
มัดแข้งมัดขามัดหูมัดตาเราดีๆ ให้รีบเปิดออกเรื่อยๆ นะ
มันจะสร้างเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วต้องเป็นข้าศึกต่อความดี
อธรรมต้องเป็นข้าศึกต่อธรรมเสมอไป มันไม่ได้เป็นมิตรกันนะ
เราสร้างความดีมันก็ไม่ได้ชินต่อความดีของเราที่สร้างนะ
มันคอยขัดคอยขวางอยู่นั้นแหละ
ให้เราแก้มันให้ได้ เอ้า ไปให้ได้
ความชั่วทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้พาเราไปสวรรค์นิพพาน
ความชั่วที่มาขัดมาข้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายเราอยู่เวลานี้
ไม่ได้พาเราดิบเราดีอะไร มีแต่จะพาเราจม
ถ้าเราเชื่อมันมากเข้าเราต้องจมแน่ๆ ไม่อาจสงสัยเราต้องคิดเสมอ เราจะเชื่อคนพาลหรือเชื่อนักปราชญ์ท่าน
นักปราชญ์ก็คือจอมปราชญ์ ได้แก่ พระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่าน
คนพาลก็คือสิ่งชั่วช้าลามกนั่นเอง
มันไม่ดี มันกีดมันขวางหรือมันขัดมันขวางทางที่ดีของเรา ไม่ให้เราสร้างความดี
เราอย่าไปเชื่อมัน อุตส่าห์พยายามทำนะ ต้องได้ต่อสู้กันตลอด
คำว่า ข้าศึกมันมีมากมีน้อยต้องได้ต่อสู้กันไปเรื่อย
จนกระทั่งข้าศึกมันราบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยจึงหมดการต่อสู้
เพราะไม่มีอะไรจะต่อสู้กันอีก ต่อสู้อะไรมันตายหมดแล้วนี่
อย่างพระพุทธเจ้าท่านชนะกิเลสมารท่านชนะหมดจริงๆ
ไม่มีที่ว่าจะต้องต่อสู้กับกิเลสมารอีกอันนี้เรามันยังมีกิเลสมารมากน้อย มันก็ต้องแสดงให้เราเห็นอยู่ เราต้องได้สู้มันอยู่
เอ้า ถ้าพอว่า เราจะสร้างความดี สมมุติว่าเราจะให้ทาน เราก็ให้ทานอยู่ทุกวันแหละ
มันหากมีมารตัวนี้แทรกเข้ามาขัดขวางจนได้ไม่อยากให้เราให้ทาน
ตัวตระหนี่ก็แสดงตัว นั่นละคือตัวมาร
ทั้งๆ ที่เราเคยทำทานอยู่ทุกวันแต่มันก็ขัดอยู่ทุกวัน คัดอยู่ทุกวันค้านอยู่ทุกวัน
เห็นไหมล่ะ มันเป็นด้วยกันนั่นแหละในหัวใจของเราทุกคนๆ
ให้ทราบว่ามันเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องฝืนมันตลอด นี่เรียกว่าสู้กันเมื่อสู้ไปๆ มันก็อ่อนลงๆ สิ่งเหล่านี้อ่อนลง
ส่วนความดีอย่างอื่นๆ ก็เหมือนกัน มันจะมีเรื่องแทรกๆ อย่างเดียวกันนี้
ขึ้นชื่อว่ากิเลสมารแล้ว
มันจะต้องแทรกทุกระยะทุกแขนงของความดีที่เราจะทำลงไป มันจะไม่ให้ทำ
พระพุทธเจ้าก็ชนะได้ด้วยการรบนี่แหละ ไม่ใช่ชนะด้วยการถอยทัพ
พระพุทธเจ้าชนะมาร  ชนะด้วยการรบการสู้เหยียบหัวมันไป
สุดท้ายก็เป็นศาสดาขึ้นมา
อันนี้เราก็พยายามเดินตามครูคือศาสดาองค์เอกของเราอย่างพวกเรามาวัดนี้ใครบ้างไม่มีปากไม่มีท้อง
ก็ต้องวิ่งเต้นขวนขวายหาใส่ปากใส่ท้องบ้าง
บ้านเรือนมีก็ต้องได้ขวนขวายหาอยู่หากินเป็นธรรมดา ครอบครัวมี
ทำไมเราถึงได้มาวัด ก็เพราะเราฝืนและเหยียบหัวกิเลสมานั่นเอง
จำให้ดีนะ ให้สร้างความดีแข่งความไม่ดีอย่าลดละท้อถอยเรื่องของอานาปานสตินี้พิสดารมากนะ
แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญไปได้แหละจะภูมิใดก็ตาม
ถ้าเป็นภูมิที่จะพิสดารแล้วจับกรรมฐานบทใดขึ้นมาภาวนา
มันก็เตรียมท่าที่จะพิสดารตามนิสัยของตัวเองไปโดยลำดับ สำคัญอยู่ที่นิสัย
อย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธวิสัย สาวกแต่ละองค์เป็นวิสัยของตัวเองๆ
แต่จะสรุปเรื่องภาวนาคือจิตของเรา
เวลาภาวนาโดยกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าหายใจออก
ให้รู้อยู่กับลมที่เข้าออกๆ แต่เราอย่าตามลมเข้าไป อย่าตามลมออกไป
อันจะเป็นการสร้างความกังวลให้มากและภาระมากไป
จะฟั่นเฝือต่อการทำและจะไม่เห็นผล
ให้กำหนดรู้อยู่จำเพาะลมที่เข้าลมที่ออก รู้สืบต่ออยู่ที่ลมนี้ความรู้เมื่อเราจดจ่ออยู่ตรงนี้แล้วก็จะรวมตัวเข้ามา
เหมือนกับที่ว่าเราดึงจอมแหนั่นแหละ
มันจะรวมเข้ามาๆ จุดนี้เลยเป็นจุดที่สนใจ
ทีแรกก็น่าสนใจ ต่อไปก็เป็นจุดที่สนใจ แล้วรวมเข้าๆ เด่นขึ้นๆ
ความรู้นี้เด่น ลมหายใจเบาลงๆ แล้วหายเงียบก็มีนะ
นักภาวนาให้เข้าใจเอาไว้ แต่อย่าไปคาด ให้เป็นขึ้นในตัวเองๆ
ถ้าเป็นก็ให้เป็นขึ้นในตัวเองๆ
อย่าไปคาดไปหมายไม่ถูกกับหลักภาวนาและจะไม่ได้ผลที่ควรจะได้บางทีมันเป็นถึงขั้นนั้นเป็นได้จริงๆ ในความรู้สึกนี้น่ะ ไม่มีเลยลมหายใจ
ทั้งๆ ที่รู้เห็นกันอยู่ชัดเจนว่าลมละเอียดเข้าไปๆ แล้วก็หายไปเลย
ไม่มีลมหายใจในขณะนั้น
แต่เราไม่ต้องกลัว ความกลัวก็คาดเอาไว้มันถึงกลัว ไม่คาดเอาไว้มันไม่กลัว
ให้ดูปัจจุบันไม่กลัวไม่กล้า ถ้าลงดูปัจจุบันคือเป็นความจริง
ดูความจริงอยู่ในลมนั้นมันจะเป็นยังไง มันเป็นยังไงก็รู้มันอยู่ตรงนั้นน่ะ
ลมหายใจก็แผ่วเบาลง ที่สุดลมหายเงียบ
หายเงียบก็ตามแต่ความรู้ไม่ได้หายนี่ นั่นตัวรับรองตัวยืนยันมีอยู่
ถึงลมจะหายไปก็ตามก็เราไม่ได้ภาวนาเอาลมนี่นะ
เราภาวนาเอาความรู้ต่างหาก
ลมอยากจะมีก็มี อยากจะหายก็หายไปซิความรู้ไม่ได้หาย 
เอาความรู้นี้ให้อยู่กับความรู้นี้ เด่น
แล้วจิตของเราก็พุ่งเข้าสู่ความสงบอย่างละเอียด หายกังวลส่วนมากนักภาวนาที่เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจดับนี้
นักภาวนามักสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาโดยเจ้าตัวไม่รู้นะ
มักจะเป็นด้วยกันนั่นแหละถ้าไม่มีผู้แนะไว้ก่อน
คือเมื่อลมหายใจสงบลงไปๆ ลมหายใจแผ่วเบาลงไปๆ
พอเบาลงไปแล้วลมหมด พอลมหมดแล้วนั้นแหละมักสร้างเหตุการณ์ขึ้นมา
เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเขาว่าเราย่อมกลัวตาย
และวิตกขึ้นมาในเวลานั้นว่า นี่ลมหายใจหมดไปแล้วมันจะไม่ตายเหรอ
พอว่างั้นมันก็กระตุกจิต จิตก็เริ่มถอนตัวขึ้นมา แล้วลมก็มีขึ้นมาเสีย
ภาวนาคราวต่อไปเมื่อไปถึงจุดนั้นก็สร้างเหตุการณ์กระตุกตัวเอง
แล้วใจก็ถอนกลับเสีย เลยไม่พุ่งผ่านไปถึงความสงบอันละเอียดได้เพื่อเป็นการตัดปัญหาจุดนี้ไม่ให้มายุ่งกวนใจ
คือสร้างเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมาขัดขวางเรา จึงให้พิจารณาอย่างที่ว่านี้นะ
คือเวลาลมละเอียดก็ให้รู้ลมละเอียดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกล้า
กลัวอะไรความจริงมีอยู่ ดูความจริง เอ้า มันละเอียดก็ให้รู้ว่าละเอียด
ความรู้รองรับอยู่ตลอดเวลา จิตไม่เคยปราศจากความรู้ รู้อยู่ตลอดเวลา
เอ้า ละเอียดลงไปก็รู้ ลมหมดก็ให้รู้
ลมหมดมันจะตายหรือไม่ตายก็ให้รู้ซี จิตมันตายเมื่อไร จิตไม่ตายตัวยืนยันอยู่นี่
เอ้า ลมจะหมดก็หมดไปเถอะ เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลม
ถึงลมจะหมดไปจิตของเราคือความรู้นี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตาย
นั่นมันยืนยันกันไว้แล้ว ทีนี้ใจก็พุ่งเลยหายกังวลกับเรื่องลมหมดหรือไม่หมดถ้าลงจิตหมดกังวลแล้วมันจะเข้าขั้น.....แต่เราไม่อยากจะอธิบายตอนนี้
ถ้าอธิบายนักภาวนาทั้งหลาย แม้แต่พระก็มักยึดเป็นสัญญาอารมณ์
ให้เป็นตัวเรารู้เองเป็นเองนั่นแลเป็นของแน่นอนกว่าใครบอก
คือถึงขั้นที่แปลกประหลาดอัศจรรย์มันเป็นได้จริงๆ นี่เรื่องภาวนา
ร่างกายของเราหายหมด หายไปไหน ก็เรานั่งภาวนาอยู่นี่มันหายไปไหน
นั่งภาวนาอยู่แท้ๆ นี่ร่างกายไม่มีอะไรๆ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหมดไม่มีเลย
เหลือแต่ความรู้ ความรู้นี้สักแต่ว่ารู้และพูดยากด้วย
เราจะไปว่ารู้เด่นๆ อย่างนั้นก็ไม่ได้ อะไรๆ ก็ไม่ได้มันจะเป็นสองขึ้นมาให้มันเป็นเองๆ
สักแต่ว่าพร้อมกับความอัศจรรย์ที่อยู่ในคำ
‘สักแต่ว่า’ นั่นละ นั้นเรียกว่าดับสนิทเลย
พออิ่มตัวพอตัวแล้ว มันจะยิบแย็บๆ ขึ้นมาเหมือนเด็กจะเริ่มตื่นนอน
เด็กตื่นนอนนี้จะมียิบแย็บ มีลักษณะกระดุกกระดิกๆ ๒ ครั้ง ๓ ครั้งแล้วก็ลืมตา


จิตของเราก็มียิบแย็บๆ เวลาจะถอนขึ้นมา
พอแก่กาลของตัวแล้วจะเริ่มถอนขึ้นมาก็จะมีลักษณะยิบแย็บๆ
นี้เป็นหลักธรรมชาติของผู้ภาวนาที่จิตเป็นอย่างนี้
แต่ไม่ให้คาดให้หมาย ให้เป็นในตัวเองมันถึงแน่ ถึงเป็นสมบัติของเราเอง
ถ้าไปคาดไปหมายมันเป็นเรื่องคาดเรื่องหมายไปเสีย
ไม่ใช่เรื่องภาวนา ไม่ใช่เรื่องจริง พากันฝึกปฏิบัติเอาพากันจำเอานะการสร้างความดีเราอย่าได้ลดละ
เราเกิดมาในภพชาติที่เลิศอยู่นะ
คำว่าเลิศๆ คือเรานี้เหมาะที่สุดที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์
และประสบพบเห็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมเอก
อย่าเข้าใจว่าจะมาเกิดมาพบได้ง่ายๆ นะ
นี่จึงได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างหมอบราบ
อัศจรรย์พระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไง
เพราะไม่มีอะไรจะเเหลมคมยิ่งกว่ากิเลส
มีแต่เล่ห์แต่เหลี่ยมของมันหมดครอบโลกธาตุจนหาทางออกไม่ได้เลย
พระพุทธเจ้าออกได้ยังไง พ้นมาได้ยังไง นี่ซิที่อัศจรรย์ท่านน่ะสาวกทั้งหลายยังพอมีทางเพราะพระพุทธเจ้าทรงแนะอย่างนั้นๆ
แล้วพยายามปฏิบัติตะเกียกตะกายไปตามพระพุทธเจ้า
ส่วนพระองค์นี้ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเลย
สยัมภูทรงขวนขวายเอง ทรงรู้เองผึงขึ้นมาเลย
แล้วก็ทรงประกาศความไม่ดีความเลวร้ายของกิเลสให้โลกได้รู้ได้เห็นชัดเจน
ที่ถูกมันปิดถูกมันบังไว้ตรงไหน มันหลอกลวงสัตว์โลกด้วยกลมายาอย่างไรบ้าง
พระองค์เปิดออกหมด เปิดออกให้เห็นตามความจริง
คือกิเลสมันปิดใจของสัตว์โลกไว้ ทรงเปิดออกหมดเช่นมันปิดนรกไว้ มันหลอกสัตว์โลกว่านรกไม่มี มันปิดนรกไว้
แต่มันเองเป็นผู้โกหกว่านรกไม่มี
ทั้งๆ ที่ปิดเอาไว้ด้วยความหน้าด้านของมัน จึงเรียกว่ามันโกหก
พระพุทธเจ้าท่านทะลุเข้าไปผึง
นี่นรกมีจนคับโลกธาตุปิดไว้ทำไมกิเลสจอมโกหก
คือกิเลสมันตัวจอมปลอม
แสดงอะไรออกมาจะต้องเต็มไปด้วยความจอมปลอมๆ ทั้งนั้น
มันจะไม่ยอมรับความจริงตามสิ่งที่มีที่เป็น
แต่มันจะกลบไว้ๆ หรือว่าปกปิดกำบังสิ่งที่จริงทั้งหลายไว้หมด
จะแสดงแต่ความอำพรางความหลอกลวงออกมาพระพุทธเจ้าทรงเปิดออกให้เห็นตามความจริงๆ ประหนึ่งว่านี่ปิดไว้ทำไม
นรกมีต้องบอกว่ามีซีหลอกลวงเขาทำไม
สัตว์ตกนรกอัดแน่นอยู่นี้ นรกไม่มีสัตว์มาตกได้ยังไง
เห็นไหมนรกแน่นอยู่นี่มีแต่สัตว์นรก เหมือนกับท้าทายกิเลส
นี่เราตถาคตเห็นอยู่นี่ดูอยู่นี่ โกหกทำไมว่านรกไม่มี
นรกไม่มีใครมาตกนรกอยู่นี้ สัตว์นรกมีไหมนี่ ทำไมโกหกเขาอย่างหน้าด้าน
เราเห็นเราบอกตามความจริงที่บาปมีจริงนรกมีจริงคือกิเลสมันหลอกไว้ๆ ปิดไว้และบอกว่าไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี
ไม่ให้สัตว์โลกมีแก่ใจสร้างคุณงามความดีเพื่อไปสวรรค์ เพื่อความสุขความเจริญ
นรกไม่มีเพื่อไม่ให้สัตว์ทั้งหลายกลัวบาป
ซึ่งมีแต่ทางที่มันจะกินจะกลืนสัตว์โลกทั้งนั้น
ฉะนั้นจึงได้กราบพระพุทธเจ้า
แหม อัศจรรย์จริงๆ พระพุทธเจ้าน่ะ ไม่มีใครบอกใครแนะเลย
เปิดผึงออกมาและประกาศโทษของกิเลสอย่างเปิดเผยที่ว่าพระองค์สอนโลกฟ้าดินถล่ม
คือเวลาตรัสรู้นั่น กิเลสสะเทือนโลกธาตุจะว่าไง
ที่เคยอยู่ในพระทัยของพระองค์ก็ฉิบหายวายปวงไปหมด
ที่อยู่นอกจากนั้นก็กระเทือนโลกธาตุ
อย่างที่ท่านแสดงไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรตอนจะจวนจบ
สงฺกมฺปิ สมฺปกมฺปิ สมฺปเวธิ. อปฺปมาโณ จ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ
แปลได้แต่ว่ากระเทือนไปทั่วโลกธาตุว่างั้น
ครู่เดียวเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้
กระเทือนไปถึงเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลาย ในขณะเดียวครู่เดียวเท่านั้นความจริงปรากฏขึ้นมาเป็นอย่างนั้น กระเทือนไปหมด
เปิดให้เห็นตามความจริง สิ่งใดมีอยู่เปิดออกให้เห็นตามความมีอยู่
ประหนึ่งท้าทายกิเลสมารว่าปิดไว้ทำไม หลอกโลกทำไม
คือกิเลสมันหลอกๆ หลอนๆ
ปิดไว้ด้วยกลอันแยบคายของมันให้สัตว์ทั้งหลายตกเอาๆ
เมื่อพ้นจากนรกขึ้นมาแล้ว มันก็ปิดเอาไว้เสียเหมือนไม่เคยตกนรก
มันไม่ให้เราระลึกรู้ความหลังได้เลยว่า เราเคยตกนรกเพิ่งผ่านพ้นขึ้นมา
เพราะมันปิดไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความเป็นมาของตนมาตลอดดังนี้แล
จึงน่าสลดสังเวชใจเป็นอย่างมาก
ระหว่างกิเลสกับสัตว์โลกที่ถูกทนทุกข์ทรมานเพราะมันที่พุทธศาสนามีขึ้นมานั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย
ถ้าไม่มีวาสนาอยู่บ้างก็ไม่เห็นไม่เจอคำว่าธรรมๆ นี้
นี่เรามีวาสนาขออย่าได้นอนหลับทับสิทธิ์
อย่าประมาทตัวเอง ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราคิดว่าอะไรวิเศษวิโส
ส่วนมากมันมีแต่เรื่องหลอกหลอนของโลกมายาว่าอันนี้ดี อันนั้นดี
ผลสุดท้ายก็มักคว้าน้ำเหลวหาสาระไม่ค่อยได้
ใจที่ถูกหลอกหลอนนั่นแลตัวสำคัญที่พาให้หมุนเป็นกงจักรไปตามๆ กัน
เราไม่ได้ตำหนิใคร มันเป็นอยู่ในหัวใจ พาให้ดีดให้ดิ้นหาเวลาสงบเย็นไม่ได้เลยถ้าไม่อยากจมอยู่ในกองไฟกิเลสก็อย่าหลงเพลิน เห่อกับกิเลสจนเกินไป
ให้รู้เวล่ำเวลา ให้รู้หนักรู้เบาบ้าง อันนี้มันหลอกตรงไหนก็ตะปบปั๊บๆ
เหมือนลูกแมวตะปบหางเชือก เวลาหนูมาวิ่งเข้าป่าโน่นเพราะกลัวหนู
พวกเราก็เหมือนกันเวลาของดีมาหาศาสนามาโปรด
กลัวยากกลัวลำบากไม่อยากทำ ไม่อยากเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีล
ถ้ากิเลสหลอกแล้ววิ่งตามมันวันยังค่ำ เอาตายก็ตายไม่มีคำว่าถอย
มันเป็นอย่างนี้เสียเป็นส่วนมาก จึงน่าอ่อนใจเอาละพอ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ที่มา http://bit.ly/2slntPi


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP