สารส่องใจ Enlightenment

อำนาจทานพารอดตายพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘วันนี้เป็นวันรวมเข้าพรรษา วันพรุ่งนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษา
นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าไปการใส่บาตรต้องใส่นอกวัด
ท่านสมาทานธุดงค์แล้วท่านไม่รับของที่ตามมาภายในวัด
นี่เป็นปกติของธุดงค์ข้อนี้ ซึ่งเคยได้สมาทานมาเป็นประจำ
ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ทั่วกันว่า
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตอนเช้าไป เช้าวันพรุ่งนี้แหละเพราะธุดงค์ข้อนี้เริ่มตอนเช้า
รับบิณฑบาตรับเฉพาะนอกเขตบริเวณวัด
ใครมีศรัทธาจะมาใส่บาตรก็ให้ใส่ข้างนอกวัดโน้น
ถ้าเข้ามาในวัดแล้วธุดงค์ข้อนี้ขาด ธุดงค์ขาดก็เหมือนผ้าขาดนั่นแหละให้ตั้งสัจอธิษฐานทุกคน ๆ นั่นละเป็นการดี
ฟังแต่ว่าทุกคนเป็นการดี ถึงขนาดนั้นก็จะได้สัก ๕ คนหรือไม่ได้ก็ไม่รู้แหละ
ตั้งสัจอธิษฐานเอาไว้ว่า อย่างน้อยในไตรมาส ๓ เดือนนี้
เราจะมีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจของเราสำหรับความดี
เช่นตั้งใจอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกวัน
อย่างน้อยให้ได้วันละองค์ ได้ทุกวันจนกระทั่งออกพรรษา
นี่ก็เป็นความสัตย์ความจริงอันหนึ่งตั้งสัจอธิษฐานเอาไว้ไม่ให้ขาด
และจะไหว้พระตอนเช้าตอนเย็นไม่ให้ขาดอย่างนี้
แล้วเราจะมีข้อยกเว้นอะไร เช่นบ่นทะเลาะกันกับผัวบ่อยๆ
อย่างนี้ก็ตั้งข้องดเว้นเอาไว้ไม่ทะเลาะ
ผัวกับเมียให้เป็นคู่รักคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกัน อย่าเป็นคู่ทะเลาะวิวาทบนเวที
ตั้งสัจอธิษฐานให้ดี ข้อนี้ละข้อสำคัญมาก
พอกลับไปถึงบ้าน แว้ แว้ๆ ไม่มีที่ระบายละซีก็มาระบายกับผัว
ผัวเวลาโมโหมากๆ ก็ เฮอะ เสียทีหนึ่ง ให้ตั้งสัจอธิษฐานอย่าไปแว้ๆ นะพวกกินเหล้าเมาสุราก็เหมือนกัน
ถ้ามันจะตายจริงๆ อดไม่ได้จริงๆ ภายใน ๓ เดือนมันจะตายให้ตายนะ
คนอดสุราไม่กินเหล้าภายใน ๓ เดือนนี่ถ้าจะตายเพราะอดสุราไม่ได้กินเหล้าจริงๆ
มาหาหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะ กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา ให้
ถ้าไม่อย่างนั้นไม่ กุสลา ให้นะ มันเหลวไหลมากจิตใจเรา
คือหลักใจน่ะสำคัญมากนะ หลักใจไม่มีอะไรล้มเหลวไปหมด
ถ้าหลักใจมีตั้งกึ๊กลงไปแล้วขาดสะบั้นไปเลย อะไรมาแหยมไม่ได้ นั่นเรียกว่ามีหลักใจ
คนมีหลักใจมีความสัตย์ความจริงรักษาตัวได้
คนไม่มีหลักใจนี้เหลาะแหละโลเลโลกเลกล้มเหลว เป็นหลักปักขี้ควายใช้ไม่ได้นะการเข้าพรรษาควรจะมีหลักมีเกณฑ์ไว้สำหรับตัวเองทุกคนๆ แหละดี
วันหนึ่งๆ เราจะทำอะไรๆ ในความดีให้เป็นที่ระลึกของวันหนึ่งๆ ไม่ให้ขาด
เช่นอย่างใส่บาตรไม่ให้ขาดวันหนึ่งอย่างนี้
อย่างน้อยให้ได้องค์หนึ่งไม่ให้ขาดเลย เอาอย่างนั้น
ถ้าขาดตอนเช้าไม่ได้ใส่บาตรให้ตามท่านไป-ไปถวายวัดโน่น
อย่างนี้เรียกว่ารักษาความสัตย์
เราใส่บาตรไม่ทันพระ พระท่านไปหมดแล้ววันนี้ไม่ทัน ไม่ทัน...ตามเลย เอาให้ได้ๆ
อย่างนี้เรียกว่าความสัตย์ความจริง
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีความระมัดระวังมากขึ้นคนเรา ดัดเจ้าของ
ไม่มีความสัตย์ความจริงโลเลโลกเลกนี้ใช้ไม่ได้นะความดีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
เป็นเรื่องที่ใหญ่โตจะฉุดลากเราออกจากกองทุกข์นี้ คือความดีทั้งนั้นแหละ
ความชั่วไม่เคยฉุดลากใครออกจากกองทุกข์
มีแต่ฉุดลากลงไปกองทุกข์ท่าเดียวเท่านั้น พากันเข้าใจเอาไว้
เวลาจะเป็นจะตายวิ่งหาที่พึ่งที่เกาะว่าไง
เวลาหิวข้าวมาวิ่งเข้าครัว ครัวเป็นที่พึ่ง ยกตัวอย่างใกล้ๆ นี่แหละ
คนเราเวลาจำเป็นจำใจจิตใจต้องหาที่พึ่งที่เกาะที่อาศัย
ความดีไม่มีเกาะอะไร เราต้องสร้างความดีเอาไว้ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อเราคุณงามความดี การให้ทานนี่เป็นพื้นฐานของชาวพุทธ
พระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเป็นเอกในโลก
ในการเสียสละให้ทานนี้ไม่มีใครสู้พระพุทธเจ้าแหละ
เวลาได้ตรัสรู้แล้วเสด็จไปไหนมีแต่เกลื่อนกลาดไปด้วยเครื่องสักการบูชา
เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมมนุษย์มนาเต็มไปหมด
ไปที่ไหนมีเทวบุตรเทวดามนุษย์มนาเรานี่ทำบุญให้ทานกับท่าน
นี่เป็นเพราะอำนาจแห่งทานของท่าน
พระพุทธเจ้านี้เป็นนักเสียสละเป็นที่หนึ่ง ไม่มีถอยเรื่องการเสียสละ
เวลามาตรัสรู้แล้วก็เป็นศาสดาของโลก
ไปที่ไหนเกลื่อนไปด้วยเครื่องสักการบูชา นี่ละอำนาจของทานเราทั้งหลายก็เหมือนกัน ไม่ได้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็ให้เป็นแบบลูกศิษย์มีครู
ทำบุญให้ทาน จิตใจให้มีทานเป็นพื้นฐานไว้เสมอ
คนเราไปไหนไม่อดอยากขาดแคลน ไม่ตายแหละคนมีทาน
คนตระหนี่ถี่เหนียวไปไหนมักตายง่ายๆ
อยู่ในบ้านก็อดอยากขาดแคลน จะกินมากก็เสียดายเงิน
จะเอาเงินไปซื้อขนมมากิน ซื้ออาหารมาทำครัว
มาทำอาหารเลี้ยงเจ้าของเอง ก็เสียดายเงินๆ
ตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าอยู่
สมัยปัจจุบันนี้ยิ่งเปรตผีมากนะ มากกว่าครั้งพุทธกาลเสียอีก
เพราะคนตระหนี่ถี่เหนียวมีมาก คนเห็นแก่ตัวมีมาก ตายแล้วเป็นเปรตเป็นผี
อย่างน้อยเป็นเปรตเป็นผีมาเฝ้าสมบัติเงินทองข้าวของอยู่นั่นไปไหนไม่ได้
นี่ถ้ามีกรรมมากกว่านั้นก็จมลงนรกเลยๆ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ
ขอให้พากันระมัดระวังรักษาตัว
ถ้าเห็นว่าเรามีคุณค่าในตัวของเราเอง ให้ระมัดระวังรักษาตัวการทำคุณงามความดีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่จะฉุดลากเราออกจากกองทุกข์
เราไม่หวังพึ่งอะไรได้แหละ
พอใจขาดปั๊บลงไป ญาติมิตรเพื่อนฝูงสมบัติเงินทองข้าวของขาดสะบั้นไปตามๆ กัน
ไม่มีอะไรที่เกาะ มีบุญ-บาปเท่านั้นเป็นเครื่องเกาะ
มีสองอย่าง ถ้าบาปแล้วเอาลงจม ถ้าบุญแล้วก็นำไปสู่สถานที่ดี
ให้พากันอุตส่าห์พยายามนะ
เราอย่าเชื่อนักเชื่อกิเลส กิเลสไม่พาทำความดีแหละ
ถ้าเรื่องความชั่วกิเลสพาทำได้วันยังค่ำไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอ
ถ้าทำความดีแล้วกิเลสจะกีดจะกันให้ปิดทางไปไม่ได้นั่นแหละ
ให้พากันระมัดระวังทุกคนๆ เราสร้างความดีไว้สำหรับตัวเอง
ไปไหนคนมีความดีมีทานเป็นสำคัญไม่อดอยากแหละไม่ตาย
ถึงเวลาจำเป็นจริงๆ หากมี มีผู้มาช่วยหรือมีสิ่งมาสนองจนได้นั่นแหละ
อำนาจของทานเราที่สร้างไว้ ระลึกถึงนี้มาเลยนะ มาแบบอย่างที่ไม่คาดไม่ฝันถ้าไม่เป็นการยกตัว คือเราเชื่อ
ใครจะว่าเราเป็นการยกตัวก็ตามแต่เราก็เชื่อ เพราะมันเป็นอย่างมหัศจรรย์
นี่ไปเที่ยวในภูเขาจากระหว่างสกลนครกับกาฬสินธุ์
เข้าไปในเขาไปหลงป่าละซี เข้าไปในหุบเขาเลยนะ
เขาไม่รู้กี่ลูกกี่ชั้น เข้าไปจมอยู่ในเขาเลย
พอดีไปเจอพวกเขาไปทำไร่อยู่ในเขามี ๔-๕ หลังคา เขาไปทำไร่อยู่ในหุบ
หลงเข้าไปตรงนั้น เขาจนงงเลย โห ท่านมาได้ยังไง
คือตอนกลางคืนนั้นมีนิมิตเสียก่อนนะ
หลงป่าไปด้วยกัน ๓ องค์ยังไม่ได้แยกจากกัน
ตามธรรมดาออกจากวัดแล้วก็ไปทีละ ๒ องค์ ๓ องค์ แล้วก็ไปแยกกันข้างหน้า
ไปวันนั้นยังไม่ได้แยกเลย ไปก็ไปหลงป่ากลางคืน งมเงาไป
เอ้า นอนในป่านี่แหละงมไปไหน
แล้วตั้งสัจอธิษฐานนะจะออกทางภาวนาก็ได้ ออกทางความฝันก็เอา
แล้วบ้านอยู่ทางไหน มันหลงถนัดแล้ว เข้าในหุบเขา
บ้านอยู่ทางไหนให้ตั้งสัจอธิษฐานนะ องค์นั้นก็ตั้งองค์นี้ก็ตั้ง
เราก็ตั้ง-ตั้งสัจอธิษฐาน จะออกทางภาวนาก็ได้ ออกทางไหนก็ได้
พอดีกลางคืนมานิมิตแล้วมันอัศจรรย์ตรงนี้นะเราคิดว่าจะเป็นเพราะอำนาจของทาน
เพราะหัวใจเปิดโล่งอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ไม่เคยเก็บไม่เคยสั่งสมแต่ไหนแต่ไร
เรียนหนังสือก็ไม่เคยสั่งสม คณะของเรามีกี่องค์พระเต็มไปหมด
เราไปอยู่ที่ไหนคณะของเราจะมากที่สุดมากกว่าเพื่อน
ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงเต็มไปหมดเพราะอะไร เพราะเสียสละ
ได้มาเป็นอันเดียวกันหมด ไม่ได้ว่านั้นเป็นของท่านนี่เป็นของผม
พอได้มาเหมือนครัวเรือนเดียวกัน
เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาจึงมาก เพื่อนฝูงจึงมาก
ไปที่ไหน เราเชื่อหัวใจเราที่เปิดอยู่ตลอดเวลา
ไม่เคยคิดจะสั่งสมอะไรเลย เปิดโล่งด้วยการเสียสละ
นี่เราก็เชื่ออันนี้แหละเพราะเชื่อในหัวใจเราที่เปิดโล่งอยู่ตลอดทีนี้พอกลางคืนมาก็ฝันละที่นี่ องค์นั้นก็ฝันองค์นี้ก็ฝัน
ฝันด้วยกันทั้ง ๓ องค์ด้วยนะแปลกอยู่
องค์หนึ่งฝัน บ้านอยู่ทางไหน บ้านอยู่ทางนี้ ชี้ไปทางทิศใต้ รู้ได้ยังไงว่าบ้านอยู่ทางนี้
มีแต่ผู้หญิงหาบอะไรต่ออะไรหลั่งไหลผ่านมานี่ไปทางนี้แหละ ไปทางทิศใต้นี้
แล้วองค์นี้ล่ะฝันว่ายังไง บ้านอยู่ทางนี้อีก รู้ได้ยังไง
มีแต่ผู้หญิงหาบสิ่งหาบของพะรุงพะรังไปนี้
แล้วว่าวันนี้เราจะพบผู้หญิงก่อนนะ เอ้า อยู่ในกลางเขาจะพบผู้หญิงได้ยังไง
หากจะพบเพราะความฝันบอกอย่างนั้น
เราก็อีกเหมือนกัน หมู่เพื่อนมาถามเราว่าเป็นยังไง
บ้านอยู่ทางนี้จริงแต่ไม่ใช่บ้านนะ เป็นทับ เขามาตั้งทับอยู่ทางด้านนี้
เมื่อคืนเห็นโยมแม่มาหา มีเด็กสองสามคนติดตามโยมแม่มา
โยมแม่มาหามาถางนั้นถางนี้ปุบปับๆ แล้วก็พาเด็กขนของไป ไปทางนี้แหละ
บ้านอยู่ทางนี้หรือทับอยู่ทางนี้แหละ เอ้า ไปทางนี้นั่นละพอตื่นแล้วก็บุกตามทิศเลย ไปอยู่ในหุบเขาลึกๆ นะ มีบ้านอยู่ ๔ หลังคาเรือน
เขามาทำไร่อยู่ในหุบเขา ไป เขางงเลย โอ๊ย ท่านมาได้ยังไงนี่ โถ ตาย ตายๆ
ไปได้พบผู้หญิงก่อนจริงๆ มีแต่ผู้หญิงตำข้าวกันตุบตับๆ ผู้ชายไม่มีสักคนเดียว
มีเด็กเล่นอยู่สองสามคนอีก เด็กก็ลักษณะที่ว่านั่นแหละ
เขาว่าญาครูเป็นความเคารพ ญาครูญาชาหลวงตา
นี่เป็นความเคารพของเขา มาได้ยังไง เมื่อคืนนี้ก็ฝันกันมาเล่าสู่กันฟังอยู่นี่
ฝันว่าพระท่านมาโปรด ๓ องค์เมื่อคืนนี้ บ้านนั้นก็ฝันบ้านนี้ก็ฝัน ก็แปลกอยู่นะ
ฝันว่าญาครู (คือพระ) ท่านมาโปรด ๓ องค์เมื่อคืนนี้
พูดกันจบเดี๋ยวนี้ พวกผู้ชายเขาไปไร่นอกบริเวณนั้น พึ่งไปตะกี้นี้
ว่าพระมาโปรด ๓ องค์พอดีไปพวกนั้นเขาก็งง เขาว่าถ้าไม่พบบ้านนี้ต้องตายไม่มีทางอื่นทางใด
นอกจากจะไปพบพวกนายพรานเขานะ
ถ้าผู้มีแก่ใจเขาก็จะพาย้อนกลับหลังไป ย้อนทางไปสู่บ้าน มานี้มันลึกพอแล้วนี่
ข้ามเขาแต่เพียงลูกเดียวสองลูกเท่านั้นตายเลย เพราะแถวนี้ไม่มีบ้านเลย อยู่ในหุบเขา
เราก็เลยได้กินข้าวกับเขา แล้วบอกเพื่อนฝูงด้วยว่าวันนี้เราอย่าพูดอะไรนะ
จะมีคนตามส่งเรานะวันนี้ เพราะมีเด็กมาเอาของบริขารผมไป
เราไม่ได้บอกเด็ก เด็กมาขนบริขารไปเลย วันนี้คอยดูจะมีคนไปส่งเรา
พอกินข้าวแล้วเขาบอกว่าพวกผมต้องไปส่งท่าน ไม่ไปส่งท่านตายอีก
เขาตามส่งย้อนหลังไปส่งใส่ทางเข้าหมู่บ้านนี่เรามันอัศจรรย์ที่ว่าอยู่ในหุบเขาลึกๆ มันหลงไปได้ยังไง หลงไปในหุบเขาเท่ากำปั้นนี่นะ
ภูเขานี่กว้างเท่าท้องฟ้ามหาสมุทรแล้วมันหลงไปได้ยังไง
นี่อัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะ เวลาจะตายไม่ตายนะ
ที่ว่าจะตายๆ ก็เพราะปีนเขาเขาว่าไม่ใช่อะไรหรอก ปีนเขาลูกนี้ลงลูกนี้ขึ้นลูกนั้น
กว่าจะถึงบ้านคนมันกี่สิบเขา ท่านไปได้เพียงสองสามวันท่านก็แย่แล้วตายแล้ว
นี่มาเจอพวกผมดีแล้วท่านไม่ตายแหละคราวนี้
นี่เราเชื่อเวลาจำเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆ นะมันหากบันดลบันดาล
มิหนำซ้ำเทวบุตรเทวดายังบันดลบันดาลให้เขาฝันทางโน้นว่าพระท่านมาโปรด ๓ องค์
ทางนี้ก็ฝันว่าจะไปหาโยม โยมตามส่ง เราเลยฝังใจจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ภายในใจนี้เราเชื่อเชื่อในหัวใจเจ้าของเองว่าเปิดโล่งอยู่ตลอด
ไม่เคยมีการสั่งสมอะไรเลยมีแต่เปิดโล่งๆ มีการทำบุญให้ทานดังที่ปฏิบัติมานี้แหละ
นิสัยนี้มีมาดั้งเดิม แล้วทุกวันนี้ก็ยิ่งกว้างขวางไปอีก มีเท่าไรทุ่มหมดๆ
นี่แหละอำนาจแห่งการทำบุญให้ทานไม่อดอยาก
ถึงเวลาจำเป็นหากมีผู้มาช่วยจนได้นั่นแหละ หากมีฟังแต่ว่ามีเถอะ
อำนาจทานบันดลบันดาลให้มีผู้ใดผู้หนึ่งมีใจบุญเข้ามาช่วยสงเคราะห์สงหา
เพราะอำนาจแห่งบุญของเรามีเป็นเครื่องดึงดูดกันถ้าเป็นความตระหนี่ถี่เหนียวแล้วเอาละไปไหนจนตรอกจนมุม
แม้อยู่ในหมู่มนุษย์บริษัทบริวารมีน้อยมากทีเดียว
ใครเขาไม่อยากไปเกี่ยวข้องแหละคนตระหนี่ถี่เหนียว
ถ้าเป็นนักเสียสละเป็นคนใจกว้างใจขวาง ไปที่ไหนเพื่อนฝูงไม่อด
เวลาตายนี้เต็มไปด้วยคนมาในงานศพ
คนตระหนี่ถี่เหนียวตายแล้วไม่ค่อยมีใครมาในงานศพนะ
เขาไม่อยากมา ไม่มีแก่ใจที่จะมาเพราะความตระหนี่ถี่เหนียว
นี่ละไม่ใช่ของดีความตระหนี่ถี่เหนียวเอ้า เราจะสมมุติให้เห็นชัดๆ ว่าเรามีเงินหนึ่งพันบาทเก็บไว้
เก็บไว้เท่าไรก็ไม่เห็นมันแสดงอาการอะไร เก็บไว้อย่างนั้น
เจ้าของก็ภูมิใจว่าเรามีเงินพันบาท เงินพันบาทอยู่โน้นเจ้าของอดตายอยู่นี้
ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเงินพันบาท
พอจับเงินพันบาทนี้ไปซื้อสิ่งของปั๊บได้ผลได้ประโยชน์มาเลย
พอจับเงินนี้ไปเสียสละทำบุญให้ทานนี้ทางผู้ได้รับมีความยิ้มแย้มแจ่มใสตอบรับกัน
เราก็ให้ด้วยความยินดีให้ด้วยความเมตตาสงสาร
เขาก็รับด้วยความยินดีเพราะเราไปสงเคราะห์เขา
นั่นแสดงความดีใจขึ้นมาในทันทีทันใดเงินจำนวนนี้น่ะจำนวนที่เราเสียสละถ้าเก็บไว้เฉยๆ ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นมีอะไร เจ้าของก็ภูมิใจบ้าไปอย่างนั้นละ
ตายแล้วก็มาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าสมบัติ ภูมิใจกับเปรตของตัวเองนั่นแหละ
แต่เวลาเอาไปเสียสละแล้วภูมิใจในการได้ให้เขาด้วย
เขาก็ภูมิใจในการที่ได้รับจากเราด้วย
นั่นผลประโยชน์ต่างกันการเก็บไว้กับการเสียสละ
การเสียสละเป็นความดีงามเอามากทีเดียว
เวลาจะเป็นจะตายก็อาศัยจำนวนที่เสียสละเท่านั้น ส่วนที่เก็บไว้นี้ไม่ได้อาศัยมันแหละ
ตายแล้วก็มีแต่เป็นเปรตเป็นผีมาอาศัยเกาะอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรวันนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตานะ
ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปใครมีความชั่วช้าลามกอะไรเด็ดขาดเจ้าของซิ นิสัยต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้
เราเป็นมนุษย์ทั้งคนต้องรักษาตัวของเราด้วยความสัตย์ความจริง เอาศีลธรรมเข้าไปรักษา
มันจะเป็นจะตายให้เห็นเสียทีน่ะ ไม่ได้ทำความชั่วมันจะตาย เอ้า ตายให้ตายว่างั้นเลย
เราจะทำความดีตั้งแต่นี้ต่อไปทำไมจะเป็นไปไม่ได้
มนุษย์เราแท้ๆ รักษาความสัตย์ความจริงไว้ให้ดีนะไม่งั้นตายทิ้งเปล่าๆ นะ
เที่ยวเตร็ดเตร่เร่ร่อนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ ตายแล้วก็อย่างที่เป็นมาแหละ
และเป็นไปข้างหน้าก็หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ตายแล้วจมไปๆ ลงไปจมอยู่ในนรก
เวลาฟื้นขึ้นมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ปฏิเสธว่านรกไม่มี
ไม่ทราบทรมานเจ้าของกี่กัปกี่กัลป์ถึงได้ฟื้นตัวมา
แล้วก็ลืมเสียว่านรกไม่มีอีกแหละ แล้วก็ไปจมอีกๆ เพราะไม่กลัวบาป
คนเข้าใจว่านรกสวรรค์ไม่มีไม่กลัวบาปรักษาบุญนะ
เอาแต่ความอยากความทะเยอทะยานเต็มหัวใจ ทำลงไปก็มีแต่ความชั่วช้าลามก
แล้วเกิดความทุกข์ความทรมานแก่ตัวของเราผู้ทำนั่นแหละ
อันนี้ให้พากันตั้งใจรักษานะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าไป
ท่านจะบิณฑบาตเป็นข้อวัตรปฏิบัติของท่านจนกระทั่งออกพรรษาไม่ให้ขาด
ถ้าองค์ไหนยังฉันอยู่ออกบิณฑบาตก็ต้องบิณฑบาตแบบนี้
นอกจากไม่ฉัน ไม่ฉันไม่ขาดธุดงค์
เพราะไม่ฉันก็ไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ไม่ขาดธุดงค์ ถ้าฉันอยู่ต้องไปบิณฑบาต
บิณฑบาตก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของธุดงควัตรข้อนี้
รับเฉพาะนอกวัด ไม่รับในวัด
ผู้มาใส่บาตรก็ให้รู้จักเวล่ำเวลาของตัวเอง ไม่รู้จักเวล่ำเวลาเลอะๆ เทอะๆ นะ
มาไม่ทันเอาไปถวายท่านที่ศาลาก็ได้ ใช้ไม่ได้นะอย่างนั้น
อันนี้เป็นความเหลวแหลก เป็นความนอนใจของเจ้าของไม่ดี
ต้องมาให้ทันเวล่ำเวลา ถ้าเราจะมาต้องมาให้ทันเวลา
ถ้าไม่ทันเวลาวัดนี้ เอ้าไปวัดนั้นไม่ให้เสียในวันนี้จะทำบุญให้ทาน
เอาให้ได้อย่างนั้นซิจึงเรียกว่าความสัตย์ความจริง จึงเรียกว่าข้อบังคับเจ้าของคนเราไม่บังคับให้ดีไม่ดีนะ ถ้าปล่อยมันก็เร่ ๆ ร่อน ๆ ไปอยู่อย่างนั้นละ
ต้องบังคับให้ดี ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีต้องมีสิ่งบังคับไม่งั้นไม่ได้เรื่อง
ยิ่งมนุษย์เราด้วยแล้วยิ่งเถลไถลได้ง่าย ต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับเอาไว้วันนี้พูดเพียงเท่านี้ละ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -


ที่มา http://bit.ly/2u94XuH


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP