จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๐๘ กรรมและวิบาก208 talkความเป็นเจ้าชาย
ที่สุขสบายเหลือแสน
ทำให้พระองค์ท่านสิทธัตถะ
ไม่ตั้งคำถามเหมือนคนอื่น เช่น
ทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดี
แต่ถามไปอีกอย่างว่า
ทำไมได้ดีแล้วถึงไม่มีสุข
ทำไมอยู่ดีกินดีเป็นที่สุด
ยังต้องทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เท่าเทียมกับคนอื่นอยู่?


เจ้าชายสิทธัตถะ
กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา
ในคืนที่พระองค์ตรัสรู้ว่า
ชีวิตแบบเจ้าชายของท่านนั้น
เป็นเพียงชีวิตหนึ่ง ในอีกหลายชีวิต
เป็นเพียงรูปร่างหน้าตาหนึ่ง ในอีกหลายหน้าตา
เป็นเพียงผลของกรรมครั้งหนึ่ง ในอีกหลายครั้ง


ท่านเป็นเจ้าชายก็เพราะกรรม
คนอื่นเป็นอย่างอื่นก็เพราะกรรม
ไม่ใช่เพราะความบังเอิญ
ไม่ใช่เพราะใครให้อภิสิทธิ์
ไม่ใช่เพราะใครกลั่นแกล้ง!


สิ่งที่ใหญ่กว่าชีวิตของพระองค์
จึงเป็นการคลี่คลายมาเรื่อยๆของกรรมและวิบาก
และพระองค์ก็ไม่ได้ฝันไปคนเดียว
การเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริงของทุกคน
ใครทำอะไรไว้ ย่อมได้รับผลจากอะไรนั้น
อ้างว่าไม่รู้ย่อมไม่ผิดไม่ได้
กฎแห่งกรรมวิบากคือ ไม่รู้นั่นแหละผิดที่สุด
เป็นต้นตอของการทำบาปผิดทั้งปวง!


กรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้ เช่น
รักษาศีลได้สะอาด
ย่อมเป็นสุขกับความไม่เดือดเนื้อร้อนใจ
แม้กายลำบาก แต่ใจก็สบาย


กรรมบางอย่างให้ผลชาติหน้า เช่น
คนหน้าด้านหน้าทน
ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่น
แม้ฉลาดเฉลียว เอาตัวรอด
ไม่มีใครจับได้ไล่ทัน พ้นเงื้อมมือกฎหมาย
ในที่สุดก็ไม่พ้นต้องรับผลหลังตาย
กลายเป็นสหายแห่งสัตว์ในอบายภูมิไป


กรรมบางอย่างให้ผลในชาติถัดๆไป เช่น
คนบางคนทำชั่วมาครึ่งชีวิตแล้วกลับใจได้
ใช้อีกครึ่งชีวิตที่เหลือ
ประกอบกรรมดีไม่มีหยุดแม้แต่วันเดียว
เมื่อตายไปเขาย่อมไปสู่สวรรค์
เสวยสุขอันเป็นทิพย์เป็นรางวัลก่อน
จึงไม่ได้รับผลจากความชั่วใดๆเลย
เนื่องจากสวรรค์มีไว้เสวยสุขอย่างเดียว
แต่พอหลุดจากความเป็นเทวดา
เขาย่อมกลับมาสู่โลกนี้อีก
แล้วรับผลแห่งความชั่วที่เคยก่อไว้
อาจจะตั้งแต่ชาติกำเนิด
ได้เกิดในตระกูลต่ำเลยทีเดียว


คนไม่เชื่อเรื่องวิบากแห่งกรรม
คนที่เอาแต่บ่นว่าทำดีไม่เห็นได้ดี
คนที่คิดพิสูจน์จริงเท็จกับชาตินี้ชาติเดียว
นับว่าน่าเห็นใจ
ประสามนุษย์ตาดำๆที่รับรู้ได้แค่ด้วยหูตา


แต่ประเด็นคือ
ถ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้มาเป็นความจริง
ก็แปลว่า คนที่ไม่เชื่อก็พากันซวยหมด
เพราะเมื่อไม่เชื่อ คนเราย่อมทำตามใจตัวเอง
ทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่า ไม่เป็นไร


หากรู้สึกอยู่ลึกๆว่า
กายใจอันหยาบหรือประณีตนี้ของคุณ
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญได้มา
กายใจอันแตกต่างจากคนอื่นนี้ของคุณ
เป็นเพียงหน้ากากหนึ่งในหลายหน้ากาก
วันสุดท้ายในโลกนี้
คุณจะรู้สึกขึ้นมาว่า ‘ถึงเวลานี้อีกแล้ว’
เวลาที่จะต้องเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตา
ไม่ใช่เวลาที่ทุกสิ่งกำลังจะจบสิ้น
และที่เวลานั้น
ธรรมชาติความตายจะแสดงให้คุณเห็นเองว่า
กองบาป เหตุใดจึงควรรีบกำจัดทิ้ง
กองบุญ เหตุใดจึงควรเร่งสะสมเพิ่ม
ข้อเท็จจริงนั้นเป็นอะไรที่ ‘น่าเสียดายที่หลงเชื่อ’
หรือว่า ‘น่าเสียดายที่ไม่ฟังไว้บ้าง’!


ดังตฤณ
พฤษภาคม ๖๐

review


การจะลดละกิเลสใดๆ ได้นั้น
ต้องมีวิธีเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องเหมาะสม
ติดตามได้จากวิสัชนาธรรม โดยหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
เรื่อง "วิธีปฏิบัติเพื่อลดโทสะและราคะ"
คอลัมน์ "สารส่องใจ" ค่ะ (-/\-)


หากมีเหตุให้ต้องคบค้ากับผู้ที่มีนิสัยชอบยุแยงตะแคงรั่ว
ควรจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ตนเองไม่เป็นทุกข์
และอาจช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงนิสัยได้
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ที่ชอบยุแยงให้ผู้อื่นทะเลาะกัน"


ความรู้สึกเบื่องานอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน
แต่หากยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือหางานใหม่ได้
ก็จะต้องเติมกำลังใจให้มีแรงสู้ต่อไป
ดังเรื่องราวในคอลัมน์"โหรา (ไม่) คาใจ" ตอน
"สร้างแรงใจในวันที่เบื่องาน"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP