Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Boom

1
สู้นะครับ
จะให้ดี ก็ให้เรามีใจอันเป็นสุขร่มเย็นมากๆ เลี่ยงไม่ต้องด่าว่าทั้งรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหน โดยปล่อยให้ คน และโลก เค้าดำเนินตามแบบที่มันเคยดำเนินซ้ำซากกันอย่างนี้มานับเป็นหมื่นปีของเค้าต่อไป แล้วเราใช้เวลาเล็กๆที่เหลือของเรา กระเถิบออกมาดู ออกมาเป็นผู้เฝ้ารู้ อยู่แบบผู้เห็นภัยอันน่ากลัวของโลกกันครับ
2
เป็นกำลังใจให้นะครับ

เราไม่ใช่ผู้ก่อเวร ก็ดีแล้ว
ผู้ก่อเวร ย่อมจะต้องได้รับผลกรรมนั้นต่อไปเอง

ความยึดถือ เป็นสิ่งตรงข้ามกับหนทางแห่ง ความพ้นภัย
การจะปล่อยวาง แล้วพ้นไปจากวังวนทุกข์นี้เสียได้ เป็นสุขอย่างแท้จริง

ผู้ที่ยังอยากอยู่กับโลกนี้ โลกแห่งการกระทบกระทั่งก่อกรรมดีร้ายด้วยความไม่รู้ จะได้เวียนวนขึ้นลงไปมา หาความสุขที่แท้ไม่เจอหรอก จนกว่าจะได้พบและดำเนินไปในทางของผู้มีใจฉลาดแล้วหายมืดบอดแล้ว

ขอให้คุณมีใจที่เป็นสุขมากๆนะครับ
3
เยี่ยมครับ
คอยรู้สึกตัวอยู่ คอยรู้อาการของหลังได้ 80 %
ขอให้เป็นพื้นฐานอันเข้มแข็ง หนุนส่งให้มีจิตใจที่รู้ถึงความจริงต่างๆได้อย่างเที่ยงตรงตามจริงครับ
4
ดีครับ ตั้งใจไว้แล้วค่อยสวดค่อยฝึกให้ดีนะครับ ขอให้เป็นพื้นฐานนำส่งให้ได้พบกับคุณความดีงามที่ประณีตและรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปจนถึงความสิ้นทุกข์ครับ

เมื่อแผ่เมตตาก็ให้สอดคล้องไปด้วยกับความรู้สึกที่จากใจเรา ที่เป็นกระแสความปรารถนาดี เพื่อแผ่เจือจานความสุขนั้นออกไปมากมาย ไปทั่วถึงทุกสรรพชีวิต/จิตวิญญาณให้เขารับรู้ ให้เขาพ้นจากทุกข์ และมีความสุขยินดียิ่งๆขึ้นไป

อย่าลืมบท อิติปิโสฯ (พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ) อันเป็นบทหลักของชาวพุทธเราด้วยนะครับ