Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - Lite

2
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ "ว่ายทวนกระแสกิเลสกับ dlitemag"

ด้วยอำนาจของกฎแห่งกรรม
เหตุการณ์ต่างๆที่เราแต่ละคนได้ประสบพบเจอในปัจจุบัน
ล้วนเกิดจากเหตุที่เราได้ทำมาแล้วในอดีตทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะ :-)


แต่เมื่อได้เจอเหตุการณ์หนึ่งๆแล้ว
การตัดสินใจเลือกที่จะอะไรต่อเหตุการณ์นั้น
เป็นกรรมที่เราได้เลือกได้ในปัจจุบัน
ซึ่งแน่นอนว่า ในอนาคตเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นเช่นกัน
ทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีค่ะ


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ได้นิพนธ์ความตอนหนึ่งใน "แสงส่องใจ" ว่า
"ทุกคนชอบบุญ ทุกคนไม่ชอบบาป
แต่ปัจจุบันก็น้อยคนนักที่ปฏิเสธคำยั่วยุต่างๆ นานาของบาป หรือของกรรมนั่นเอง
มีน้อยคนนักที่เข้มแข็งปฏิเสธคำยั่วยุของบาปกรรมได้สำเร็จ
การทำบาปทำไม่ดีจึงไม่เบาบางจากโลก ทั้งยิ่งวันก็ยิ่งมากขึ้นทุกที"เพราะด้วยธรรมชาติของจิตที่ไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนกระแสน้ำ
ถ้าคนเราไม่ออกแรงว่ายทวนน้ำต้านไป
ก็มักจะถูกสายน้ำพัดพาไปสู่ที่ต่ำด้วยเหตุการณ์ต่างๆเสมอๆ
ซึ่งแน่นอนว่า ผลที่ได้รับจากกรรมที่ได้ทำไปนั้นก็ย่อมออกมาไม่ดี
ทำให้ประสบทุกข์ภัยไม่มากก็น้อยค่ะ :-(


นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับ Lite อยากเห็นสังคมไทยมีสุข ^___^
จึงขอจัดกิจกรรม "ว่ายทวนกระแสกิเลสกับ dlitemag" ขึ้น
โดยท่านผู้อ่านสามารถร่วมกิจกรรมด้วยการตอบคำถามสองข้อง่ายๆดังนี้ค่ะ : )))))


๑) เหตุการณ์ใกล้ตัวใดในปัจจุบัน
ที่มีอำนาจยั่วยุให้ท่านคิด พูด หรือทำในสิ่งที่ไม่ดี ตามอำนาจของกิเลสในจิตใจมากที่สุด

๒) ท่านมีวิธีการหรือหลักธรรมใดที่จะจัดการกับเหตุการณ์นั้น
เพื่อไม่ให้ตนเองคิด พูด หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีตามกระแสธารแห่งกิเลส


เมื่อทราบคำตอบของตัวท่านเองแล้ว ^___^/
เชิญร่วม ส่งคำตอบ (http://www.dlitemag.com/forum/index.php?action=post;topic=845.0;num_replies=0) ได้ในกระทู้กิจกรรมพิเศษนี้เลยค่ะ ^___^
ทางนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับ lite มีรางวัลสำหรับผู้โชคดี
ที่ส่งคำตอบมาร่วมสร้างสรรค์ตนเองและสังคมก่อนวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายนนี้ด้วยค่ะ :-D


มาร่วมกันออกแรงต้านกระแสคลื่นแห่งความมืดดำ
เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมไทยของเราสว่างไสวไปด้วยกันนะคะ ^___^v
3
จากลาไม่จากไกล...เพราะในใจมีสองวันฯ : )


ในวันออกพรรษาที่ผ่านมา ก็ได้สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ "สองวัน...ฉันทำได้" ไปแล้วนะคะ
ช่วงเวลาสามเดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษานี้ ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนฝัน
ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ร่วมโครงการทุกท่านบ้าง ไม่มากก็น้อยค่ะ

และเป็นความจริงที่ว่า ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกรา
แต่ในเมื่องานเลี้ยงนี้ มีเพื่อนกัลยาณมิตรมากมาย
ได้เข้ามาพบและรู้จักกันโดยแรงแห่งกรรมสัมพันธ์อันดี
การปล่อยให้จากกันโดยไม่ได้ร่ำลา
หรือแสดงความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเลยก็คงดูไม่สวยงาม

ด้วยเหตุนี้ ทางทีมงานจึงขอจัดกิจกรรมส่งท้าย โดยการเชิญชวนให้ทุกๆท่าน
เข้าร่วมเขียนความในใจต่างๆที่มี ลงในเว็บบอร์ดใหม่
ที่เปิดขึ้นเพื่อเก็บความทรงจำดีๆนี้ไว้โดยเฉพาะค่ะ ^_^โดยมีคำถามปลายเปิดทั้งหมด ๒ ข้อ ที่ขอให้ช่วยกันลองเขียนดูนะคะ คือ

๑. เกี่ยวกับตัวท่านเอง :  ท่านมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ "สองวันฉัน...ทำได้" (http://www.dlitemag.com/forum/index.php?topic=477.0)
ถ้าเป็นไปได้ ก็ขอให้แสดงความรู้สึกที่มี ทั้งก่อนเริ่มเข้าร่วมโครงการ
ขณะที่ร่วมโครงการ และต่อจากนี้ไปเมื่อโครงการได้สิ้นสุด ให้ครบทั้งสามกาลเลยนะคะ : )

๒. เกี่ยวกับเพื่อนกัลยาณมิตร : ท่านรู้สึกอย่างไรกับโครงการและมิตรสหายที่ได้พบในโครงการ (http://www.dlitemag.com/forum/index.php?topic=478.0)
มีหลายท่านไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนเลย แต่ก็เข้ามาเติมแรงใจให้แก่กันและกันอยู่เสมอๆ
จะเขียนรวมๆรวบยอดเพื่อนทุกคนเลยก็ได้ หรือจะแสดงความประทับใจแก่เพื่อนทีละคนๆก็ได้
รูปแบบไม่ตายตัว คิดว่าเขียนกันสบายๆสไตล์ สมุด friendship ให้เพื่อนๆก็แล้วกันนะคะ

ขอเชิญเข้ามาเขียนกันได้เรื่อยๆนะคะ ที่เว็บบอร์ดแห่งนี้
เพราะยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาวันปิดรับข้อความ ดังนั้นจึงไม่ต้องรีบร้อนค่ะ
ค่อยๆคิด ค่อยๆเขียน เรียบเรียงความรู้สึกจากใจของคุณ
เพื่อให้เพื่อนๆกัลยาณมิตรทั้งหลาย
ได้รับทราบถึงความรู้สึก และความประทับใจที่มีต่อกันและกันค่ะ


สุดท้ายนี้ ทางทีมงานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณดังตฤณ
ซึ่งเป็นผู้จุดประกายไอเดียการอธิษฐานจิตสองวัน
ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมโครงการทุกคน
ที่มีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจและความอบอุ่นซึ่งมีมากมายให้แก่กันและกัน
และขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง
ที่ช่วยทำให้โครงการนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

สุดท้ายของสุดท้าย : D
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งชื่อที่อยู่มายังทีมงาน
ขอให้รีบส่งกันเข้ามาได้ ที่นี่ (http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en_GB&formkey=dFRBVklzN2pVOE9YbmRpN0lSRTZxMVE6MA..) นะคะ เพราะทีมงานตั้งใจกันว่า
จะเริ่มส่งของที่ระลึกฉบับกึ่งแฮนด์เมด (^^,)v ไปให้ทุกท่าน คงไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ : )


ขอธรรมจงรักษาชาวธรรมะใกล้ตัว Lite ผู้ประพฤติธรรมทุกท่านค่ะ ^/\^
4
คำถามข้อที่ ๒. เกี่ยวกับเพื่อนกัลยาณมิตร : 

ท่านรู้สึกอย่างไรกับโครงการและมิตรสหายที่ได้พบในโครงการ

มีหลายท่านไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนเลย แต่ก็เข้ามาเติมแรงใจให้แก่กันและกันอยู่เสมอๆ
จะเขียนรวมๆรวบยอดเพื่อนทุกคนเลยก็ได้ หรือจะแสดงความประทับใจแก่เพื่อนทีละคนๆก็ได้
รูปแบบไม่ตายตัว คิดว่าเขียนกันสบายๆสไตล์ สมุด friendship ให้เพื่อนๆก็แล้วกันนะคะ
5
คำถามข้อที่ ๑. เกี่ยวกับตัวท่านเอง : 

ท่านมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ "สองวันฉัน...ทำได้"
ขอให้แสดงความรู้สึกที่มี ทั้ง

๑.๑ ก่อนเริ่มเข้าร่วมโครงการ
๑.๒ ขณะที่ร่วมโครงการ และ
๑.๓ ต่อจากนี้ไปเมื่อโครงการได้สิ้นสุด

ให้ครบทั้งสามกาลเลยนะคะ : )
6คุณเคยอยากทำอะไรดีๆ สักอย่าง  แต่ยังไม่ได้เริ่มเสียทีไหมคะ 
เราทุกคนล้วนมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ดี  หรือมีเรื่องดีๆ ที่อยากทำ  แต่ยังไม่มีจุดเริ่มต้นเสียที

คุณแม่ของน้องบอลช่างบ่น บ่นมากเข้าคุณพ่อก็ขับรถหายไปไหนก็ไม่ทราบ ลูกก็ดูต่อต้าน
บางทีก็เถียงหน้าดำหน้าแดง เธอก็เสียใจทุกที  เคยตั้งใจกับตัวเองว่าจะไม่บ่นแต่ก็อดไม่ได้
คุณแม่ของน้องเบลล์ติดอินเตอร์เนตอย่างจัง วันไหนไม่ได้ออน msn รู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไป
คุณพ่อของน้องบิ๊กอยากออกกำลังวันละสิบนาที 
คุณป้าของน้องบิวตั้งใจจะใส่บาตรทุกวันแต่ก็ผัดผ่อนทุกที   

ความฝัน  ความตั้งใจดีๆ อีกมากมาย  ที่ยังไม่ได้สานให้เป็นรูปเป็นร่าง  รอจนเวลาล่วงเลยผ่านไป 
ก็ยังอยู่ในขั้นตอน "ฉันอยากจะ"   "ต่อไปนี้นะ"  "เดี๋ยวอีกหน่อย"   "ฉันตั้งใจว่า"

"สองวัน... ฉันทำได้"   คือชื่อโครงการเฉพาะกิจของกลุ่ม "ธรรมะใกล้ตัว Lite"(http://www.dlitemag.com)
ทีมงานอาสาสมัครที่ร่วมกันทำงานเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
ภายใต้แรงบันดาลใจจากบทสัมภาษณ์ของคุณดังตฤณ ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการตาสว่าง  ว่า   
"ถ้าหากว่าจะยึดเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันศักดิ์สิทธิ์  ขอให้ยึดอย่างนี้ก็แล้วกัน 
ถามตัวเองว่าคุณตั้งใจอะไรดีๆ ที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างแล้วหรือยัง 
อะไรเสียๆ อยากให้มันหมดออกไปจากตัวเองบ้างแล้วหรือยัง  ถ้าหากว่าตั้งใจแล้วนะครับ
ขอให้ทำให้ได้ ๒ วันพอ  แล้วพอแข็งแรง ปีไหนก็ได้เลือกเอา วันเข้าพรรษา ทำให้ได้ครบ ๓ เดือน" 

สองวันไม่นานจนรู้สึกท้อ แต่ยาวพอจะเกิดความภูมิใจถ้าทำสำเร็จ 
โครงการนี้เริ่มออนไลน์ในช่วงต้นพรรษาคือราวต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ 
ทันทีที่ออนไลน์ มีหลายสิบท่านร่วมโครงการทันที  โดยการเปิดกระทู้ของตัวเองว่าตั้งใจจะทำอะไร 
บางท่านตั้งใจจะไม่บ่นลูก ไม่สูบบุหรี่ ไม่ขับรถเร็ว  ออกกำลังกายทุกวัน รักษาศีลให้บริสุทธิ์ 
ซื่อตรงต่อคู่ครอง และอีกหลายหลากความตั้งใจดีๆ ที่น่าสนใจ  น่าชื่นชม  และน่าเอาแบบอย่างไปเสียหมด

เกิดชุมชนออนไลน์แบบใหม่ ที่ทุกคนมาเปิดเผยความตั้งใจของตน
บางท่านสารภาพว่าทำอะไรผิดเอาไว้บ้าง  เรื่องส่วนตัวที่อาจจะเล่าให้ใครฟังไม่ได้
กลุ่มสมาชิกจะผลัดกันไปอ่านความตั้งใจของคนอื่นๆ  มีการให้กำลังใจ ให้ข้อคิด
ให้เทคนิคต่างๆ  บางท่านอ่านความตั้งใจของท่านอื่นแล้วว่า  "ก็ดีเหมือนกัน  ฉันก็จะทำด้วย"   
พ้นสองวันไปแล้วบางท่านก็แวะมาเล่าสรุปผลให้ฟัง บางท่านว่าเรื่องดีๆ นี่ทำไม่ยากอย่างที่คิด
พ้นสองวันแล้วก็จะทำต่อ และรักษาต่อไปเรื่อยๆ  ท่านที่ทำได้ไปแล้วก็แวะมาให้กำลังใจท่านอื่น
น่ารักเหลือเกินนะคะ

ณ ชุมชนออนไลน์แห่งนี้  เราไม่รู้จักกันมาก่อน ไม่เห็นหน้าเห็นตากัน
แต่กลับมีความจริงใจ และความปรารถนาดีต่อกัน ให้กำลังใจ ไม่ซ้ำเติมกัน 
ทุกคนอยากพัฒนาตัวเอง โดยมีเพื่อนสมาชิกด้วยกันให้กำลังใจ

ความมหัศจรรย์ในโครงการนี้คือคน 
คนเรามีพลังเหลือเฟือที่จะทำความปรารถนาให้เป็นจริง ถ้าตั้งใจจริง อยากทำอะไรก็ทำได้ 
แวะท่องเที่ยวไปในกระดานสนทนาห้องแห่งความฝันและความตั้งใจนี้ นอกจากจะพลอยฮึกเหิมไป
กับความตั้งใจของท่านอื่นๆ  พลอยยินดีไปด้วยเวลาเขาทำสำเร็จ  อบอุ่นไปกับมิตรภาพและกำลังใจ
แถมยังเห็นใจบวกเข้าใจกับบางสถานการณ์มากขึ้น

เราทุกคนอยากเป็นคนดี อยากควบคุมตัวเองได้ อยากทำสิ่งที่ถูกที่ควร
แต่ติดอะไรสักอย่างที่ยังทำไม่ได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ตลอดไป

สรุปได้สิ่งหนึ่งว่า ความปรารถนามีสองกลุ่ม 
เนื่องจากเป็นเวบธรรมะจึงมีความปรารถนาของสมาชิกกลุ่มที่มุ่งพระนิพพาน
การดับทุกข์อย่างถาวร ก็จะเป็นความตั้งใจที่เกี่ยวกับศีล สมาธิ และการภาวนา 

กับอีกกลุ่มหนึ่ง คือสมาชิกที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น
ที่ตั้งใจจะรักษาสุขภาพและชีวิต ประหยัดเวลา ประหยัดเงินทอง ถนอมความสัมพันธ์
ทั้งหมดนี่มาจากความปรารถนาเดียวกันทั้งนั้น

ความตั้งใจดีๆ เหล่านี้ ไม่ได้มีผลแค่สิ่งที่ถูกพัฒนาไปอย่างเดียว
แต่ยังช่วยให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น  สร้างสมนิสัยรักษาคำพูดและความตั้งใจ   
แถมยังส่งผลดีไปถึงคนรอบข้างได้อีกต่างหาก 

อย่างเช่นคุณแม่ของน้องบอล  พอลดการบ่น ลูกก็ต่อต้านน้อยลง 
เปลี่ยนเป็นพูดสั้นๆ แต่ได้ใจความ  หากฎเกณฑ์และทางออกร่วมกัน รับฟังกัน เข้าใจกันให้มากขึ้น
ดูจะมีประโยชน์กว่า เริ่มจากจะไม่บ่นตอนกินข้าว  แล้วเพิ่มเวลาจนเป็นหนึ่งวัน สองวัน...
การออกกำลังกายก็เช่นกัน พอเริ่มทำก็รู้สึกได้ถึงความสดชื่นกระฉับกระเฉง ก็อยากทำต่อได้เอง

แล้วคุณล่ะคะ  มีความตั้งใจอะไรบ้างหรือเปล่า   
ถ้าคุณไม่มี คนรอบข้างมีหรือเปล่า 

ถ้ามีความตั้งใจอะไรดีๆ  ลงมือทำเลยค่ะ 
หรือคนรอบตัวมีความตั้งใจอะไรก็โปรดเป็นกำลังใจ และสนับสนุนให้เขาลงมือทำเลย 
คำชมเชย กำลังใจ หรือแม้แต่เวลาที่สละรับฟังกันเพียงสั้นๆ  ก็มีค่า
ขนาดโลกออนไลน์ที่ไม่รู้จักกัน ก็ยังเกิดพลังและความอบอุ่นขนาดนี้ 
ถ้าเป็นคนใกล้ตัวที่ช่วยรับฟัง คอยให้แง่คิด ให้กำลังใจ 
เชื่อมั่นในศักยภาพและเชื่อว่าคนทุกคนดีขึ้นได้ จะเกิดพลังสักแค่ไหน

เริ่มจากสองวัน ทำได้แล้วค่อยๆ เพิ่ม
สองวัน..  คุณทำได้
เริ่มเลยเถอะนะคะ
7
กิจกรรมพิเศษ "สองวัน...ฉันทำได้ กับDliteMag"

ในเทศกาลเข้าพรรษานี้
ทางนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับ Lite ได้จัดโครงการ
"สองวัน...ฉันทำได้ กับนิตยสารธรรมะใกล้ตัว Lite"
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างอธิษฐานบารมีและสัจจบารมีของผู้ใฝ่ในความดีทุกท่าน
โดยมีที่มาของโครงการจากบทสัมภาษณ์ของคุณดังตฤณ
ในรายการ "ตาสว่าง" ที่ได้ออกอากาศไปในวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา
โดยคุณดังตฤณได้ให้ข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งที่ว่า


    "ถ้าหากว่าจะยึดเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
    ขอให้ยึดอย่างนี้ก็แล้วกัน

    ถามตัวเองว่า
    คุณตั้งใจอะไรดีๆ ที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างแล้วหรือยัง?
    อะไรเสียๆ อยากให้มันหมดออกไปจากตัวเองบ้างแล้วหรือยัง?


    ถ้าหากว่าตั้งใจแล้วนะครับ ขอให้ทำให้ได้ ๒ วันพอ
    แล้วพอแข็งแรง ปีไหนก็ได้ เลือกเอา วันเข้าพรรษา ทำให้ได้ครบ ๓ เดือน"


(ดูคลิปสัมภาษณ์ได้ที่นี่ www.howfarbooks.com)


::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33::


โดยมีกติกาง่ายๆ ดังนี้คือ

๑. ให้แต่ละท่านตั้งใจจริงในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลา ๒ วัน
ไม่ว่าจะเป็นความดีแม้เล็กน้อยที่อยากทำ
หรือจะเป็นการตั้งใจหยุดนิสัยที่ไม่ดีของตนก็ตาม แล้ว

๒. post ประกาศสิ่งอธิษฐานตั้งใจไว้ โดยตั้งเป็นกระทู้ที่เว็บบอร์ดนี้
เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ร่วมกันอนุโมทนา (และให้กำลังใจ) และ

๓. เมื่อทำสำเร็จตามที่ได้อธิษฐานไว้
ก็ให้มา post อีกครั้งเพื่อแสดงความรู้สึกที่ได้ทำสำเร็จ
เป็นการเพิ่มพูนกำลังใจต่อตนเองและเพื่อนร่วมโครงการท่านอื่น

๔. (optional) หากต้องการขยายเวลาตั้งใจทำในสิ่งที่อธิษฐานไว้
ให้ post ต่อได้ในกระทู้ของตัวเองหลังจากหมด ๒ วันค่ะ

เท่านี้เองค่ะ
สำหรับท่านอื่นๆก็สามารถเข้ามา post อนุโมทนา
และให้กำลังใจกันได้ในกระทู้นั้นๆ นะคะ


::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33:: ::33::


และสำหรับผู้ที่ร่วมโครงการจะได้รับของที่ระลึก
จากทางนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับ Lite ค่ะ