รบกวนช่วยทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหน่อยค่ะ

Started by Lonelyme, July 10, 2010, 10:21:35 pm

previous topic - next topic
Go Down

Lonelyme

รบกวนช่วยทำแบบสอบถามหน่อยค่ะ เรื่อง "ประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้แนวทางการตลาดธรรมะในเขตกรุงเทพมหานคร"
http://qtrial.qualtrics.com/SE?SID=SV_9NQONS8QbEyRFAM

dang1304@yahoo.com

เป็นวิทยานิพนธ์หรือเปล่าค่ะ  ทำอยากรู้ผลด้วยจะได้มั้ยค่ะ

Go Up