งดกินข้าวเย็นครับ

Started by auspicja, July 17, 2009, 12:25:37 pm

previous topic - next topic
Go Down

auspicja

เริ่มใหม่อีกครับ วันที่ 6-7 ส.ค. นี้ครั้บ ::01::

Aims

"มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ
สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง"

"คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้
ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิต
ฉะนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู
อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ"

sittnn

เป็นกำลังใจให้อีกนะครับ  _/\_ ::01:: ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

xjodds

ผมทำได้ 2 เดือนครึ่งแล้วครับ หลักจากไปปฏิบัติที่วัดถ้ำเขาพระ สายหลวงพ่อเทียน ก็ปฏิบัติต่อเนื่อง ไม่หยุดสักวันเลยครับ

yuwa

ขอให้สำเร็จตามความตั้งใจค่ะ
หากยังไม่สำเร็จก็พยายามต่อไป
และที่สำเร็จแล้วก็ให้คงอยู่ต่อไปนะคะ
::33:: ::33:: ::33::


Go Up