Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - wanrawee

196
คือ..ก่อนเข้าพรรษาตั้งใจว่าจะสวดมนต์ทุกคืนก่อนเข้านอน..
เพราะก่อนหน้านั้น ก็สวดบ้างไม่สวดบ้าง...ตามความขยันอ่ะค่ะ : ::01::
...
แต่สิ่งที่อยากทำมากกว่านั้น แค่ไม่กล้าก็คือ ตั้งใจจะไม่โกรธค่ะ
..มันยากมากๆเลยอ่ะ.. :P 
..
คือเวลาโกรธก็ไม่รู้นะว่าโกรธ... .. :D

แต่ถ้า 2 วัน ก็จะลองตั้งใจทำค่ะ   เราขอตั้งใจว่าจะไม่โกรธ เป็นเวลา 2 วัน....(ถ้าโกรธก็ต้องตามรู้ใช่มั๊ยคะ...)
อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ...
197
ขนลุกจริงๆค่ะ..แต่ก็ขออนุโมธนา  ด้วยนะคะ
เราเองก็ตั้งใจสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนตลอดเจ้าพรรษาเหมือนกัน
มาพยายามด้วยกันนะคะ
198
สู้ๆ ค่ะ เรารู้ว่ามันยาก แต่เป็นกำลังใจให้ค่ะ..สาธุ