ตั้งใจไม่บ่น เป็นคำพูด 2 วันค่ะ

Started by pak325, August 11, 2010, 08:20:00 pm

previous topic - next topic
Go Down

pak325

ตั้งใจ ไม่บ่น เป็นคำพูดออกทางวาจา 2 วันค่ะ

พิมพ์พลอย

http://twitter.com/pitaploy
http://www.facebook.com/pitaploy
http://www.facebook.com/piimplloy

I'm just the one who has various dreams, trying to learn how to live this miracle life worthily and find the way to end the cycle of birth and death.

sun

วูบหนึ่งเหมือนลมพัด โบกสะบัดเหมือนลมต้อง แวะเวียนมาเกี่ยวข้อง แล้วต้องพรากจากกันไป

dang1304@yahoo.com

แล้วก็อย่าบ่นในใจด้วยนะค่ะ  สู้ๆ ค่ะ ::33::

อิกคิว

เอ เลยสองวันแล้ว  ได้ผลไหมน้อ
ยังไง  ก็เป็นกำลังใจให้ทำได้เรื่อยๆครับ ^^
ทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธา.... ศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดความปีติปราโมทย์.... ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุข.... และความสุขเป็นเหตุ.... ให้จิตเข้าถึงความสงบได้

คีย์

สู้ๆค่ะ  ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ  เรื่องที่คุณคิดจะทำ  มันเป็นเรื่องยากจริงๆ ยังไงก็อย่าท้อจนต้องล้มเลิกความตั้งใจไปนะคะ  คุณทำได้แน่นอน  สู้ๆค่ะ :)

yuwa

ไม่เห็นเข้ามาเล่าเลยว่าทำได้ไหม ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ที่ผ่านมายังทำได้ก็ยินดีด้วยค่ะ แต่ถ้ายังก็เริ่มใหม่ได้นะคะ ::33::

smax13

เรื่องยากนะ สำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆ :D

Go Up