ตั้งใจสวดคัมภีร์มหาปัฏฐาน อย่างน้อย วันละ ๑ จบ

Started by ช่อฟ้า, July 30, 2009, 12:15:48 pm

previous topic - next topic
Go Down

ช่อฟ้า

ตามความจำเป็นแล้ว เราต้องท่อง คัมภีร์มหาปัฏฐานให้ได้ตั้งแต่ ต้นปี แล้ว
แต่เรามัวแต่ เอ้อระเหย ใจเย็น เป็นแม่สายบัว
นี่ก็ผ่านไป ๗ เดือนแล้ว เรายังท่องไม่คล่องเลย นิสัยไม่ดี ไม่ขยันน่ะ
แถมมีกัลยาณมิตร มาเตือนแล้ว ว่าจะต้องทำให้ได้นะ ไม่อย่างนั้นตอนสอบจะไม่สามารถทำได้

เอาละ เริ่มตั้งแต่คืนนี้เลย เราจะต้องท่องก่อนนอน อย่างน้อย ๑ จบ

ขอบคุณ ที่ทำ web ให้เราได้มาตั้งจิตอธิษฐาน ทำความดี
ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่เป็นทีมงานค่ะ

ช่อฟ้า

Angel

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณช่อฟ้าล่วงหน้าค่ะ ขอให้ทำสำเร็จนะคะ ไม่ทราบว่าคัมภึร์มหาปัฏฐาน เป็นยังไงค่ะ ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่อยากทราบค่ะ

sittnn

อนุโมทนาครับ ขอให้ทำสำเร็จดังที่ได้มุ่งหวังตั้งใจไว้
ได้ผลเป็นอย่างไรบ้างในสองวันนี้ อย่าลืมเก็บเอามาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับ  _/\_ ::01:: ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

ช่อฟ้า

ขอบคุณคุณ Angle และ คุณ sittnn ค่ะที่ให้กำลังใจ

คัมภีร์มหาปัฏฐาน เป็น ๑ ใน ๗ คัมภีร์ที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว ได้แก่ 
๑. ธัมมสังคณี, ๒. วิภังคปกรณ์ ๓. ธาตุกถา ๔. ปุคคลบัญญัติ  ๕. กถาวัตถุ  ๖. ยมกปกรณ์ และ ๗. มหาปัฏฐาน

เมื่อพระพุทธองค์พิจารณาคัมภีร์เหล่านั้น จนกระทั้งหยั่งลงสู่การพิจารณาคัมภีร์ที่ ๗ นี้ พระฉัพพรรณรังสี ๖ ประการก็ซ่านออกมาจากพระวรกายของพระองค์ ทั้งนี้ ก็เพราะเป็นคัมภีร์ที่กว้างขวาง มีอรรถรสลึกซึ้ง สุขุมคัมภีรภาพ มากกว่า ๖ คัมภีร์ ที่พระองค์ทรงพิจารณามา และเป็นคัมภีร์เดียวเท่านั้นที่เหมาะสมแก่พระสัพพัญญุตญาณ จึงทำให้เกิดความปิติในธรรมอยู่ตลอดเวลา

พระรัศมีนี้มิใช่สำเร็จด้วยการอธิษฐาน และมิใช่สำเร็จด้วยการภาวนาแต่ประการใด หากแต่สำเร็จมาจากการพิจารณาธรรมอันละเอียด สุขุม ลึกซึ้ง กว้างขวางนั่นเอง

อันนี้เล่าโดยย่อๆ นะคะ ส่วนรายละเอียด ถ้าสนใจจะศึกษาในอภิธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ก็ สามารถหาเรียนได้ที่ โรงเรียนสอนพระอภิธรรมค่ะ  มีที่แนะนำก็คือ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นต้นค่ะ

ส่วนผลการสวดมนต์เมื่อคืนนี้ ยังไม่ดีค่ะ อาการคือ เมื่อสวดไป แรกๆก็ดี แต่พอไปสักพัก ก็จะเริ่มง่วง แต่จากการที่ตั้งเจตนาที่จะต้องทำให้สำเร็จ ทำให้สวดไปได้เกือบจบ ไปง่วงตอนท้ายๆ พอง่วงก็จะย้อนไปสวดท่อนนั้นๆ ใหม่ ในที่สุด ก็จบได้  ผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่พอใจค่ะ

ถ้าสนใจ จะเล่าเรื่องสีทั้ง ๖ ว่ามีอะไรบ้างให้อ่านกันค่ะ

อนุโมทนากับท่านที่มีเจตนาในการทำความดี ทุกๆท่านค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ

ช่อฟ้า


Angel

ขอบคุณคุณช่อฟ้ามากค่ะ ที่กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องคัมภีร์มหาปัฏฐาน รู้สีกว่าเราห่างไกลจากความรู้ทางธรรมนี้มากเลย ข้าพเจ้าเพิ่งได้มีโอกาสเข้าอบรมการเจริญสติ ฝึกวิป้สสนากรรมฐานเมื่อ 2 เดือนก่อนนี้เอง และพยายามปฎิบัติต่อเนื่องมาเพื่อให้ไม่ลืม และไม่หลงไปตามกระแสโลกมากเหมือนก่อน ตอนนี้ได้ศึกษาธรรมะด้วยตัวเองอยู่ค่ะ โดยอ่านจากหนังสือบ้าง ฟังซีดีธรรมะของหลวงพ่อปราโมทย์บ้าง แต่ไม่รู้จะส่งการบ้านที่ไหน ก็ได้แต่ตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆ วันหนึ่งธรรมะคงจัดสรรให้เจอพระอาจารย์หรือผู้รู้ที่จะชี้แนะให้ข้าพเจ้าว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่นี้ทำดีแล้วหรือยัง หรือยังต้องปรับปรุงอะไรบ้าง
ขอให้คุณช่อฟ้า ทำสำเร็จนะคะกับความตั้งใจในครั้งนี้ ขอบุญกุศลที่คุณได้สวดบทสวดนี้ ส่งผลให้คุณและครอบครัวประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ
แล้วเขียนมาเล่า และแลกเปลี่ยนกันอีกนะคะ  ::01::

ช่อฟ้า

เมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกที่สามารถสวดปัฏฐานฯได้จบโดยไม่ง่วงนอน
ไม่น่าเชื่อเลย ทำได้แล้ว รู้สึกดีมาก
สวดจบแล้วก็ยังไม่ง่วง ก็เลยต่อด้วยสมาธิ อานาปาณสติ
คืนนี้จะขอต่ออีก ๒ วันค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ  _/|\_

pim

 ::33::   ขอแสดงความยินดีที่ทำจนสำเร็จค่ะ

แล้วก็ขอขอบคุณที่ช่วยเล่าเรื่องคัมภีร์ด้วยนะคะ   อยากอ่านอีกจังเลยค่ะ

เอาไว้ว่างๆ   ถ้าพอมีเวลากลับมาเล่าให้ฟังอีกนิดนะคะ  น่าสนใจมากเลยละค่ะ 

ช่อฟ้า

ขอบคุณคุณ pim ที่เป็นกำลังใจค่ะ

วันนี้จะขอเล่าผลงานที่ได้ผ่านไปอีก ๒ วัน ว่า มีความคืบหน้าคือ เริ่มจำบทสวดได้มากขึ้นค่ะ
แต่เหตุไม่ดี คือ นอนดึกเกินไป ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย และง่วง ผลคือ ตอนท้ายของบทสวดก็จะเผลอหลับไป ต้องปรับปรุงเรื่องนี้ใหม่ จะพยายามต่อไปค่ะ

ขอเล่าเรื่อง พระฉัพพรรณรังสี ๖ ประการ ต่อนะคะ สำหรับท่านที่สนใจค่ะ เป็นส่วนที่จะคัดลอกจากหนังสือ คัมภีร์มหาปัฏฐาน รจนาโดย พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ  ขอกราบนมัสการขออนุญาตตัดตอนมาดังนี้ค่ะ

เมื่อพระพุทธองค์พิจารณาถึงคัมภีร์ที่ ๗ คือ ปัฏฐานนี้ พระฉัพพรรณรังสี ๖ ประการได้แก่ นีละ สีเขียวเข้ม ปีตะ สีเหลือง โลหิตะ สีแดง โอทาตะ สีขาว มัญชิฏฐะ หงสบาท  ปภัสสระ เลื่อมพรายปภัสสร ก็ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์

ทั้งนี้ก็เพราะคัมภีร์ปัฏฐานนี้ เป็นคัมภีร์ที่กว้างขวาง มีอรรถรสลึกซึ้ง สุขุมคัมภีรภาพกว่าทุกคัมภีร์ ที่พระองค์ทรงพิจารณามา และเป็นคัมภีร์เดียวเท่านั้นที่เหมาะสมแก่พระสัพพัญญูตญาณ อันเป็นญาณที่กว้างลึกซึ้งพอเหมาะกัน ฉะนั้น ขณะที่ทรงพิจารณาอยู่นั้น จึงทำให้เกิดความปีติในธรรมรส อยู่ตลอดเวลา อุปมาเหมือนปลาใหญ่ ชื่อ ติมิรปิงคละ ได้โอกาสแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรอันลึกถึง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ ย่อมจะมีความร่าเริงบันเทิงใจ ในการที่ได้แหวกว่ายไปมาในมหาสมุทรนั้นโดยสะดวกฉันใด เมื่อพระศาสดาทรงพิจารณาธรรมอันละเอียดสุขุมตามสบาย ก็ย่อมทรงมีความปีติร่าเริงในการที่ได้พิจารณาอย่างกว้างขวางลึกซึ้งในคัมภีร์ปัฏฐานก็ฉันนั้น

๑. พระรัศมีสีเขียวเข้มนั้น ซ่านออกจากพระเกษา พระมัสสุ และจากที่มีสีเขียวเข้าแห่งพระเนตรทั้งสอง
๒. พระรัศมีสีเหลืองนั้น ซ่านออกจากพระฉวีวรรณ และจากที่สีเหลืองแห่งพระเนตรทั้งสอง
๓. พระรัศมีสีแดงนั้น ซ่านออกจากพระมังสะ พระโลหิต และจากที่สีแดงแห่งพระเนตรทั้งสอง
๔. พระรัศมีสีขาวนั้น ซ่านออกจากพระอัฐิ พระทนต์ และจากสีขาวแห่งพระเนตรทั้งสอง
๕. พระรัศมีหงสบาท และ
๖. พระรัศมีเลื่อมปภัสสรนั้น ซ่านออกจากพระสรีระประเทศนั้นๆ

พระรัศมีวรรณะ ๖ ประการเหล่านี้ ซ่านออกจับมหาปฐพีอันหนาทึบ ๒๔๐,๐๐๐ โยชน์ ได้เป็นเหมือนก้อนทอง ที่เขาไล่มลทินออกแล้ว
และพระรัศมีนี้ ก็แทรกแผ่นดินไปจับน้ำที่รองรับแผ่นดินอันหนา ๘๔๐,๐๐๐ โยชน์ ได้เป็นเหมือนทองคำที่ไหลคว้างออกจากเบ้าทอง
แล้วแทรกน้ำไปจับลมหนา ๙๖๐,๐๐๐ โยชน์ ได้เป็นเหมือนกองทองที่เขากองสุมไว้
แล้วแทรกลมแล่นไปสู่อัชฎากาศในภายใต้
พระรัศมีโดยส่วนเบื้องบนพลุ่งขึ้นไปจับสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช
แทรกสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชขึ้นไปจับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
จากนั้นก็ชั้นยามา ชั้นดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวตี
จนถึงพรหมโลก ๙ ชั้น จด เวหับผละสุทธาวาส ๕ อรูปพรหมทั้ง ๔
พระรัศมีชำแรกอรูปพรหมทั้ง ๔ แล่นไปสู่อัชฎากาศ ไปสู่โลกธาตุไม่มีที่สุด ไม่มีสถานที่ใดๆ ที่พระรัศมีจะแผ่ไปไม่ถึง ล้วนแต่เป็นสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยพระรัศมีของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น

พระรัศมีนี้ มิใช่สำเร็จด้วยการอธิษฐาน และมิใช่สำเร็จด้วยภาวนาแต่ประการใด หากแต่เกิดมาจากการพิจารณาธรรมอันละเอียด สุขุม ลึกซึ้ง กว้างขวาง โดยเหตุนี้แหละ พระโลหิตจึงใส รูปวัตถุผ่องใส พระฉวีวรรณผ่องใส วรรณธาตุ (ธาตุ คือ รัศมี) มีจิตเป็นสมุฏฐาน ได้ตั้งอยู่ไม่หวั่นไหวในประเทศ ประมาณ ๘๐ ศอก โดยรอบ

หมายเหตุ ที่ได้รับฟังจากท่านอาจารย์ที่สอนวิชานี้ สีหงสบาท คือสีชมพู หรือ ม่วง  คือสีบริเวณเท้าของหงส์ค่ะ ส่วนเลื่อมปภัสสร คือ แสงที่แวววาว เหมือนแสงเพชร ประมาณนั้นค่ะ
การที่มีโอกาสได้เรียนพระอภิธรรม ก็ทำให้ซาบซึ้งถึงพระปัญญาของพระพุทธองค์ ว่ามีความซับซ้อนและ ลึกซึ้ง มากๆ ปัญญาอันน้อยนิดของเรานั้น กระทั่งท่องจำก็ยังยากเลยค่ะ ต้องอาศัยความขยันมากๆ เลยค่ะ

sittnn

อนุโมทนาและเป็นกำลังใจให้นะครับ ::33::

ขออนุญาตถามนิดนึงว่าบทสวดที่ว่านี้หาได้มาจากที่ไหนครับ
พอจะแบ่งปันได้หรือเปล่า เผื่อท่านใดสนใจจะได้ลองหัดดูบ้างครับ  _/\_ ::02::
-- เมตตาคือไมตรี --

Angel

ขออนุโมทนากับคุณช่อฟ้าที่สามารถสวดบทคัมภึร์มหาปัฏฐานสำเร็จไป 2 วันแล้วค่ะ ขอให้คุณทำต่อไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่มีโอกาสนะคะ อย่าเคร่งเครียดเกินไปนะคะ

สำหรับตัว Angel เอง เคยคิดว่าจะสวดมนต์ทุกวัน อาจจะเป็นตอนเช้าหรือไม่ก็ก่อนนอน แต่ก็ไม่กล้าตั้งสัจจะอธิษฐานนี้ เพราะคิดว่ายังไม่มีกำลังพอที่จะทำได้ เพราะตอนเช้ามีภารกิจมาก ตอนกลางคืนก็ง่วงนอนเร็ว ก็เลยได้สวดมนต์แบบครบสูตรเฉพาะวันหยุดเท่านั้น แต่ก่อนนอนที่ได้นั่งสมาธิ ก่อนออกจากกรรมฐานก็ได้สวดบทแผ่เมตตาทุกครั้ง ขอให้เราตั้งใจทำแบบสบายๆ ไม่เคร่งเครียด อานิสงค์ผลบุญก็เกิดขึ้นได้ค่ะ ขอเอาใจช่วยคุณช่อฟ้าอีกครั้งนะคะ  ::33::

Angel

สวัสดีค่ะ คุณช่อฟ้า  :)
ช่วงนี้งานยุ่งหรือคะ ไม่เห็นเข้าในกระทู้เลย
Angel รอให้กำลังใจอยู่นะคะ  ::m50::

wanrawee

คุณช่อฟ้าคะ...

ขออนุโมทนาด้วยนะคะ  _/|\_

ขอให้ทำได้ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ อย่ายอมแพ้นะคะ สู้ๆ ::115::


Go Up