ศีล 5 ถึงวันที่ 12-13 ครับ

Started by rain, September 10, 2009, 05:25:36 pm

previous topic - next topic
Go Down

sittnn

อนุโมทนาด้วยนะครับ  _/\_

คงต้องค่อยๆทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ครับ
ความจริงแล้วเนื้อหาหลักของโครงการนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร
แต่เพียงอยากช่วยกันส่งเสริมความเข้มแข็งของจิตใจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับความตั้งใจของตนเองที่ได้กล่าวออกไปครับ
ความตั้งใจจะเล็กจะน้อยไม่สำคัญ ขอให้ทำให้สำเร็จแล้วสัมผัสถึงความเบิกบานใจเมื่อลุล่วง
จากนั้นค่อยๆขยายเพ่ิมทีละเล็กละน้อยด้วยสภาพจิตใจอันเดียวกันครับ


ขอให้มีความเข้มแข็ง อดทน รักษาสัจจวาจาของตนดังของมีค่าที่สุดไว้นะครับ  _/\_ ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

Angel

ก่อนอื่น ต้องอนุโมทนากับสิ่งที่คุณ rain ทำสำเร็จนะคะ  _/\_

แต่บางวันที่ทำไม่ได้ อย่าแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปัญหาเลยค่ะ  :(

เพราะถ้าเราตั้งใจแน่วแน่แล้ว ใจต้องเข้มแข็งพอที่จะเอาชนะกิเลสให้ได้  ::02::gundam123456788

ดีอับปล่อยไปอย่ากดดัน ให้ มาก อับ สู้ต่อ ไปอับ คุณrain
::m01:: ::m36::

admin

สิ่งที่พลาดไปแล้วก็เก็บไว้เป็นบทเรียน แล้วเริ่มใหม่นะครับ  ::01:: ::33::

Go Up