จะนั่งสมาธิและเดินจงกรมให้ได้อย่างน้อย วันละ 15 นาที

Started by ZipPo, August 30, 2009, 04:01:59 pm

previous topic - next topic
Go Down

sun

วูบหนึ่งเหมือนลมพัด โบกสะบัดเหมือนลมต้อง แวะเวียนมาเกี่ยวข้อง แล้วต้องพรากจากกันไป

Go Up