สองวันนี้จะทำเจริญสติตลอดเวลา ทำสมองให้ว่าง งดวจีกรรม 4 และมีชีวิตแบบวิริยะ

Started by kwamsuk, August 16, 2009, 01:47:37 pm

previous topic - next topic
Go Down

kwamsuk

สองวันนี้จะทำเจริญสติตลอดเวลา ทำสมองให้ว่าง งดวจีกรรม 4 และมีชีวิตแบบวิริยะ

16-17 สค


Aims

"มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ
สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง"

"คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้
ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิต
ฉะนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู
อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ"

sittnn

อนุโมทนากับความตั้งใจดีๆครับ สองวันผ่านไปได้ผลอย่างไรแล้วอย่าลืมกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
แล้วการทำให้สมองว่างนี่คือยังไงครับ ลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ  _/\_ ::01:: ::02::
-- เมตตาคือไมตรี --

dang1304@yahoo.com

อนุโมทนากับความตั้งใจค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จนะค่ะ เอาใจช่วยค่ะ :) ::33::

Angel

อนุโมทนาด้วยค่ะ แล้วเขียนมาเล่าผลการปฏิบัติให้พวกเรารู้บ้างนะคะ
เป็นกำลังใจให้ค่ะ  ::33::

Go Up