จะเจริญพรหมวิหาร4กับแฟนค่ะ

Started by ploi, August 15, 2009, 04:10:17 pm

previous topic - next topic
Go Down

sittnn

อนุโมทนาครับ อ่านแล้วยิ้มหวานได้เลย  ::01:: _/\_ ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

piyanuchsorn

เป็นกำลังใจให้อีกแรงค่ะ

บางครั้งถ้า ปล่อย และวาง บ้าง ก็คงไม่ต้องทำร้ายกันทั้งทางกาย  วาจา และใจ

ลองหายใจลึกๆ แล้วค่อยๆพูดกันดีกว่าค่ะ

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

Go Up