จะพยายามดูจิตตัวเอง

Started by phunthira, August 13, 2009, 09:38:03 am

previous topic - next topic
Go Down

phunthira

จะพยายามดูจิตตัวเองบ่อย ๆ ให้มากที่สุด


Angel

อนุโมทนากับคุณ phunthira ด้วยค่ะ
การมีสติตามรู้กาย รู้ใจอยู่เสมอ วันหนึ่งจะทำให้เราเกิดปัญญา และพบแสงสว่างแห่งชีวิตค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะคะ  _/|\_  ::02:: ::33::

panapien


เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับ คุณ Phunthira ค่ะ
เรามีความตั้งใจอันเดียวกัน  สำหรับตนเองยังทำได้ไม่ดี
แต่ละวันรู้ตัว รู้จิตตนเองได้น้อยครั้งกว่าที่คาดหวังตั้งใจ
แ่ต่ก็จะพยายามต่อไปค่ะ

หวังให้คุณทำได้ดีสมดังตั้งใจนะคะ .... สู้ค่ะ
o_lovelove o_lovelove

sittnn

อนุโมทนากับความตั้งใจอธิษฐานดีๆเพื่อชีวิตครับ
เป็นกำลังใจ ขอให้ทำสำเร็จดังหวังไว้นะครับ  _/\_ ::01:: ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

Go Up