เดินจงกรมทุกวัน

Started by boon, August 01, 2009, 04:52:13 pm

previous topic - next topic
Go Down

boon

จะเดินจงกรม วันละ 2 เวลา ตลอด เข้าพรรษา

Aims

 ::33:: ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ่นไปนะคะ
"มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ
สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง"

"คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้
ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิต
ฉะนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู
อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ"

sittnn

อนุโมทนาครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทำสำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจไว้นะครับ
วันสองวันผ่านไปก็กลับมาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังบ้างก็ได้นะครับ  _/\_ ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

pim

เยี่ยมเลยละค่ะ   

จะตั้งใจภาวนา  เดินจงกรมทุกวันเหมือนกันค่ะ   

dang1304@yahoo.com

เยี่ยมเลยค่ะ อนุโมทนาและขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะค่ะ

Angel

ขออนุโมทนากับคุณ boon ด้วยนะคะ ขอให้ทำสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ค่ะ   _/|\_ ::02::

Go Up