คิดดี พูดดี เราทำได้

Started by bungorn, July 30, 2009, 09:10:10 pm

previous topic - next topic
Go Down

bungorn

 ;Dฉันจะคิดดี ไม่พูดให้คนอื่นเสียหาย orn

ปลายฝน

อนุโมทนาค่ะ
สู้ ๆ กับตัวเองร่วมกันนะคะ

Aims

 :D ขออนุโมทนาด้วยนะคะ  _/|\_
"มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ
สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง"

"คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้
ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิต
ฉะนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู
อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ"

yaoyao


sittnn

อนุโมทนาและขอให้ทำสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้นะครับ
ได้ผลอย่างไรแล้วมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับ  _/\_ ::01:: ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

Angel

ขอร่วมอนุโมทนากับคุณ bungorn ด้วยค่ะ ขอให้ทำสำเร็จนะคะ ถ้าทำได้แล้ว ขอให้เพิ่ม ทำดี เข้าไปด้วยก็จะดีมากๆ เลยค่ะ  ::33::

bungorn

ยังทำไม่ได้ตลอดวัน  แต่มีสติรู้ตัวว่ากำลังคิดไม่ดี หมือนง่ายๆแต่ก็ยากพอสมควร  แต่เราจะทำต่อไป เพิ่มเติมเป็นคิดดี  พูดดีและทำดีก่อนออกพรรษา ฉันต้องทำได้ สู้   สู้ ขอบคุณกับทุกคำอนุโมทนาและความคิดเห็นค่ะ

sittnn

ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่พยายาม แต่ถ้าตั้งใจมั่นแล้ว ต้องสู้กับมันได้ครับ
ที่สำคัญควรหมั่นให้กำลังใจกับตัวเองด้วย
เราจะค่อยๆทำได้มากขึ้นๆ เราจะค่อยๆเดินไปสู่ทางที่ดีที่สว่างเรื่อยๆ ฯลฯ
เป็นกำลังใจและขออนุโมทนาด้วยครับ  _/\_ ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

Angel

      ขออนุโมทนากับคุณ bungorn ด้วยค่ะ ที่มีสติรู้ตัวว่ามีคิดไม่ดีไปบ้าง เพราะเรายังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่แค่เรารู้ตัวว่ากำลังคิดไม่ดีอยู่ ก็ถือว่าสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะคะ ข้าพเจ้าก็ยังมีคิดไม่ดีกับคนอื่นอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ให้มีสติรู้ตัวก่อน และแจ้งในใจว่าคิดไม่ดีหนอ คิดอกุศลหนอ เมื่อสติรู้ตื่นว่ากำลังคิดไม่ดีอยู่ ก็ถือว่าการคิดไม่ดีนั้นได้ดับไปแล้ว
       ขอให้พยายามคิดดีกับผู้อี่นบ่อยๆ เพราะสิ่งดีดีจะมาหาเรา ตามกฎของแรงดึงดูดที่ทันตแพทย์สม เขียนไว้ในหนังสือ Top Secret ค่ะ
        ขอให้ทำสำเร็จนะคะ จะเป็นกำลังใจให้ค่ะ  ::33::

dang1304@yahoo.com


Angel

คุณ bungorn สบายดีไหมคะ
Angel และเพื่อนๆ รอฟังความคืบหน้าอยู่นะคะ
เป็นกำลังใจให้ค่ะ  ::33:: ::02::

Go Up