รักษาศีลแปด

Started by lunarlight, July 30, 2009, 06:02:51 pm

previous topic - next topic
Go Down

lunarlight

ตั้งใจจะรักษาศีลแปด (บางข้อก็อาจจะไม่บริสุทธิ์เสียทีเดียว :) ให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละวัน ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะ

Aims

ขอเป็นกำลังใจให้รักษาศีลแปดให้ครบถ้วนทุกข้อนะคะ  _/\_
"มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ
สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง"

"คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้
ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิต
ฉะนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู
อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ"

pim


sittnn

อนุโมทนาครับ ขอให้สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้นะครับ  _/\_ ::01:: ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

dang1304@yahoo.com

อนุโมทนาขอให้ทำสำเร็จดังที่ตั้งใจน่ะค่ะ ::33:: ::33::

Angel

อนุโมทนาด้วยคนค่ะ ได้ผลการปฏิบัติเป็นยังไง อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ
จะเป็นกำลังใจให้ค่ะ  _/|\_ ::33::


Go Up