จริงเหรอ

Started by neung, November 29, 2011, 03:29:35 pm

previous topic - next topic
Go Down

neung

ตั้งแต่สามีมีเมียน้อย แต่สามียังอยู่กับดิฉัน ดิฉันอ่านธรรมะของคุณดังตฤณตลอด คิดว่าเข้าใจกรรมของตัวเอง แต่อ่านเจอว่า ถ้าสามีเรามีเมียน้อย แปลว่า อดีตชาติ เราเคยแย่งผู้ชายคนนี้มาจากเมียน้อย จริงเหรอ ตอนนี้ดิฉันยอมรับคิดว่าชดใช้กรรมเก่าที่อาจทำร้ายสามีในชาติที่แล้ว ชาตินี้จึงโดนสามีทำร้ายจิตใจมาก ถ้าอย่างนั้นน่าจะหมดกรรมซึ่งกันและกัน แต่ทำไหมบางคนบอกว่าสามีสร้างกรรมใหม่ที่ทำร้ายเรา บางครังไม่เข้าใจวิบากกรรมเลย

Go Up