คิดถึงคนอื่นในทางที่ดีไม่ว่าเค้าจะทำไม่ดีกับเรา พูดไม่ดีกับเราก็ไม่ด่าไม่ว่า

Started by lalita, July 30, 2009, 08:26:29 am

previous topic - next topic
Go Down

sittnn

Quote from: พิมพ์พลอย on September 08, 2009, 04:38:30 pm
ใช่ค่ะ .. ชีวิตเหมือนฝัน
แต่เราสามารถจะตื่นจากฝันได้ ถ้าเดินตามคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาชี้แนะ

: )

_/\_ _/\_ _/\_
-- เมตตาคือไมตรี --

lalita

ร่างกายที่เราได้มาอยู่อาศัยไม่รู้วันไหนจะสลายไป เอาเป็นว่าอาศัยร่างนี้ทำแต่ความดี คิดดีด้วยนะ อย่าไปเคลื่อนไหวและมีปฏิกิริยาดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบออกมาจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ตอนนี้หัวใจสบายดี ทุกข์เริ่มน้อยลงก็ดีค่ะ ทำต่อ


lalita

ไม่เพ่งโทษผู้อื่น ใครทำให้เราไม่พอใจหรือทำให้เราโกรธจงให้อภัยเขา และการที่เราทำดีแล้วเรารู้ว่าดีแล้วใครจะว่าจะหัวเราะช่างเขา จะสงสารที่เขาไม่รู้ให้อภัยเขาเพราะเขาไม่รู้เสียดายแทนเขาที่เขาไม่รู้จักศึกษาหาความดีทำและใช้ชีวิตร่างกายที่ได้มาไม่สมกับการได้มาไม่ขวนขวายทำดี ชีวิตไม่รู้จะตายวันไหนทำความดีวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นพอ ขอไปนิพพาน สละร่างกายนี้ไปไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ และไม่ต้องการเกิดในดินแดนอื่นใดขอไปนิพพานแห่งเดียว

wanraweeGo Up