จะตั้งใจสวดมนต์ - นั่งสมาธิ ค่ะ

Started by ausanee, July 24, 2009, 07:52:56 pm

previous topic - next topic
Go Down

ausanee


  จะตั้งใจสวดมนต์แผ่เมตตา นั่งสมาธิเป็นเวลา 10 นาทีทั้งเช้าเย็น ค่ะ _/|\_

ฟ้าฤดูร้อน

ทุกอย่างชั่วคราว

sittnn

อนุโมทนาครับ เป็นกำลังใจให้ทำสำเร็จลุล่วงตามตั้งใจนะครับ
ได้ผลอย่างไรแล้วอย่าลืมเข้ามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ  _/\_ ::01:: ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

Angel

ขออนุโมทนากับคุณ ausanee ด้วยค่ะ Angel เองก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเรื่องการนั่งสมาธิเหมือนกัน เรามาร่วมใจกันทำให้สำเร็จนะคะ สาธุ  ::33::

Aims

ขออนุโมทนากับคุณ ausanee และคุณ Angel ด้วยนะคะ  _/\_
ขอให้ทั้งสองท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ  ::02::
"มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ
สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง"

"คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้
ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิต
ฉะนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู
อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ"

sittnn

กองกำลังใจเพียบเลย มีอะไรก็เข้ามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ  _/\_ ::01:: ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --

Angel

ขอบคุณค่ะคุณ Aims และคุณ sittnn
ยังคงเป็นกำลังใจให้คุณ ausanee อยู่นะคะ เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ  ::33::

Go Up