เข้าพรรษา

Started by K o R a W i K, July 24, 2009, 04:07:25 pm

previous topic - next topic
Go Down

K o R a W i K

ช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ได้ปาวารนาตัวสวดมนต์เช้า-เย็น และรับประทานอาหารมังสวิรัติค่ะ

ฟ้าฤดูร้อน

เยี่ยมเลยค่ะ
อนุโมทนาสาธุนะคะ
ทุกอย่างชั่วคราว

sittnn

อนุโมทนาครับ เป็นกำลังใจให้ทำในสิ่งที่ตั้งใจสำเร็จลุล่วงนะครับ
ได้ผลอย่างไร เข้ามาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันประสบการณ์กันบ้างนะครับ  ::33:: _/\_
-- เมตตาคือไมตรี --

dang1304@yahoo.com

สุดยอด อนูโมทนาด้วย ::33::ค่ะ

Angel

ขออนุโมทนาบุญกับคุณ Korawik ด้วยค่ะ
Angel ก็ตั้งสัจจะเรื่องทานมังสวิรัติเหมือนกันค่ะ
แล้วเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ จะเป็นกำลังใจให้ค่ะ  ::33::

Go Up