ทานมังสวิรัติ ทุกวันเกิดและวันพระช่วงเข้าพรรษา เป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา

Started by chainong, July 17, 2009, 02:20:01 pm

previous topic - next topic
Go Down

chainong

มากกว่าสองวันฉันก็ทำได้                                                                                       ทานมังสวิรัติ ทุกวันเกิดและวันพระช่วงเข้าพรรษา เป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา

admin


sittnn

อนุโมทนาครับ ขอให้ทำสำเร็จดังที่ได้อธิษฐานไว้โดยสะดวกครับผม  _/\_ ::01:: ::33::
-- เมตตาคือไมตรี --Go Up